Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Центр зайнятості інформує

Що таке «Індивідуальний план працевлаштування»?

Пунктом 26 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792, передбачено, що зареєстрований безробітний укладає з кар’єрним радником індивідуальний план працевлаштування, а шукачі роботи – індивідуальний план надання послуг.

Такий план буде спільною програмою дій кар’єрного радника та зареєстрованого безробітного (або шукача роботи), який містить спільні зобов’язання обох сторін щодо пошуку роботи та забезпечує індивідуальний супровід і організацію надання послуг. Індивідуальний план надання послуг та працевлаштування складається кар‘єрним радником та безробітною особою на підставі професійної діагностики, професійного профілювання, рівня професіоналізму шукача роботи, ступеня трудової мотивації та його мобільності.

Запровадивши інститут кар’єрних радників, служба зайнятості не тільки підвищує якість сервісного обслуговування клієнтів, а й поглиблює співпрацю з роботодавцями, оскільки працевлаштовані за сприяння кар’єрних радників особи відповідатимуть потребам та вимогам конкретних працедавців.

Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

Арматурник, лицювальник, штукатур  -  актуальні професії для громадян України в Державі Ізраїль

Професіонали будівельної справи з Кіровоградщини можуть працевлаштуватися Ізраїлі

Держава Ізраїль потребує кваліфікованих українських працівників

Опалубник, арматурник, лицювальник, штукатур – такі професії сьогодні актуальні для працевлаштування громадян України у Державі Ізраїль.

Для працевлаштування шукачі роботи повинні мати професійні навички, досвід і здібності для виконання будівельних робіт в сфері промислового будівництва, обробки деревини (з вмінням читати плани будівництва), роботи з металом, покриття стін та підлоги керамічною плиткою, штукатурних робіт.

Для кандидата на працевлаштування обов’язковим є дотримання наступних умов:

  1. володіння  професійними  навиками  зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
  2. є громадянином України;
  3. вік 25-50 років (на дату подачі заяви до центру зайнятості);
  4. ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
  5. не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
  6. не має судимості;
  7. має бути  фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.

Слід зазначити, що можливість тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль надана в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль від 07 червня 2016 року (ратифікована та набула чинності 16 листопада 2016 року).

Більш детальну інформацію щодо умов працевлаштування українських працівників в будівельну галузь в Ізраїлі на сайті GOODWORK «Працевлаштування у Ізраїлі» www.goodwork.org.ua.

Відділ організації сприяння працевлаштуванню Кіровоградського обласного центру зайнятості

 

Чи має право роботодавець, і у яких випадках, вимагати від працівника пройти позачерговий медичний огляд?

Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення у разі необхідності медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб.

Звісно, далеко не усі працівники повинні проходити медичні обстеження – у чинному законодавстві України чітко визначено категорії працівників та наведено перелік професій, видів діяльності, виробництв і організацій, співробітники яких підлягають обов’язковим медичним оглядам.

Так, відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. ст. 169 КЗпУ  та наказу  Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2007  №246 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за №846/14113 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», роботодавець зобов’язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд:

  • за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;
  • за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов’язки.

Роботодавець має право відсторонити від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допустити до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

Крім того, роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Артем Вареньєв, провідний інженер з охорони праці, цивільного захисту та мобілізаційної роботи Кіровоградського обласного центру зайнятості

Заходи соціального захисту населення від безробіття Світловодської міськрайоннної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості

 протягом січня-липня   2019 року   

Ситуація на ринку праці міста та району характеризується постійним попитом на фахівців (8%), на кваліфікованих робітників з інструментом (17%), на професіоналів (5%), на працівників сфери торгівлі та послуг (19%), а також на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання (20%).

Станом на 01 серпня  2019 року на обліку в службі зайнятості перебувало 673 безробітних громадян, з яких 69% складали жінки, 29% – молодь віком до 35 років, 50% - особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, більше ніж кожен п’ятий безробітний належав до сільських мешканців.

Протягом січня-липня 2019 року статус безробітного мали 1,5 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в січні-липні 2019 року 721 особа.

За сприяння служби зайнятості протягом січня-липня 2019 року працевлаштовані 355 осіб безробітних громадян, рівень працевлаштування безробітних складає 24,0% (по області  34,1%). Також були працевлаштовані 332 особи громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру – 600 осіб, зокрема у громадських роботах –180 осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 40,5% (по області – 24,1%).

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 191 особа, рівень охоплення професійним навчанням становив 12,9% (по області – 14,5%).

Станом на 01 серпня  2019 року кількість вакансій у базі даних Світловодської міськрайонної філії Кіровоградського обласного центру зайнятості становила 112.

   У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб, у тому числі серед професіоналів – 9 осіб, серед фахівців – 6 осіб, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 3 особи, серед       робітників з обслуговування технологічного устаткування – 4 особи, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 6 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 4 особи, а також серед технічних службовців – 23 особи.

Станом на 01 серпня  2019 року 491 особа отримувала допомогу по безробіттю.

         Експрес - інформація

про положення на ринку праці по  Світловодському району станом

на 01.08.2019 р.

Протягом січня-липня  2019 року на обліку в Світловодській міськрайонній філії Кіровоградського обласного центру зайнятості перебувало 320  безробітних осіб жителів району, з них 157 осіб  отримали статус в січні-липні 2019 року.

Отримували допомогу по безробіттю протягом звітного періоду 260 безробітних  осіб жителів  району.

На обліку в Світловодській міськрайонній філії на 01.08.2019 р. перебуває 135 безробітних   осіб,  проти 125  осіб  на 01.08.2018 року.   

В січні-липні 2019 року  за направленням служби зайнятості  були працевлаштовані 164 особи   шукачів роботи з них  90 осіб мали статус  безробітного та 74 особи до надання статусу безробітного (в аналогічному періоді минулого року були працевлаштовані 59 безробітних осіб та 55 осіб  до надання статусу безробітного). Одна особа одержала одноразову допомогу для відкриття власної справи.  

Навчання за направленням служби зайнятості протягом січня-липня 2019 року проходили 49 безробітних осіб жителів району, в аналогічному періоді минулого року навчання проходили 25 осіб. Навчання проводилось тільки за замовленням роботодавців.

 В громадських та тимчасових роботах протягом звітного періоду із жителів району брали участь 59 осіб ( в минулому році за відповідний період брали участь в громадських та інших тимчасових роботах 53 особи).

 Протягом січня-липня 2019 року отримали профорієнтаційні послуги   312 безробітні особи.           

На обліку в Світловодській міськрайонній філії КОЦЗ протягом січня-липня   2019 року перебувало 11 безробітних осіб учасників АТО, які проживають в районі. З них 3 особи працевлаштовані за направлення служби зайнятості, в т.ч. одна особа одержала одноразову допомогу для відкриття власної справи.  Працевлаштування учасників АТО з різних причин є проблемним. Низький рівень заробітної плати в запропонованих роботодавцями вакансіях, в багатьох випадках розмір допомоги по безробіттю перевищує розмір запропонованої заробітної плати, а також значна кількість актуальних вакансій не відповідає професійному      складу демобілізованих учасників АТО, які перебувають на обліку в службі зайнятості.    Станом на 01.08.2019 року на обліку в службі зайнятості перебуває 5 осіб даної категорії громадян.

Також на обліку в міськрайонній філії протягом січня-липня  2019 року перебувало дві безробітні особи з числа вимушено переміщених осіб, які проживають     в районі. Одна особа за сприянням служби зайнятості працевлаштована.  У працевлаштуванні цієї категорії громадян теж існують проблеми (низький рівень заробітної плати в актуальних вакансіях, професійно-кваліфікаційний дисбаланс.

На сьогодні, існує дисбаланс  на ринку праці  між  пропозицією робочої сили та попитом на неї. Так, протягом січня-липня 2019 року на районних підприємствах нараховувалось 75 актуальних вакансій. На 01.08.2019 року на підприємствах району нараховувалось 14 актуальних вакансій, навантаження на одне вільне робоче місце становило 10 осіб.

 Світловодська міськрайонна філія Кіровоградського обласного центру зайнятості