Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Книга Пошани

Положення про Книгу Пошани

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Книгу Пошани Світловодського району

 

 1. Книга Пошани Світловодського району (далі Книга Пошани) засновується з метою відзначення громадян України (жителів району), трудових колективів підприємств, установ, організацій усіх форм власності за заслуги у забезпеченні соціально-економічного та культурного розвитку, меценацтва і благодійності та вагомий внесок у створення матеріальних, культурних і духовних цінностей Світловодського району.
 2. До Книги Пошани заносяться:
 • громадяни України, які відомі завдяки особистій активній участі та результативності у виробничій, соціально-культурній, науковій, правоохоронній, творчій, спортивній, громадській, меценатській, благодійній та інших сферах діяльності;
 • трудові, творчі, спортивні колективи підприємств, установ, організацій, територіальні громади сіл за високі досягнення у розвитку соціально-економічного, культурного потенціалу району.
 1. До Книги Пошани можуть бути занесені громадяни інших держав – уродженці району, які своєю громадською, політичною, трудовою, спортивною, творчою діяльністю внесли значний вклад у визнання Світловодщини.
 2. Висунення кандидатур для занесення до Книги Пошани здійснюється гласно у трудових колективах, де працює  або працювала особа, на загальних зборах громадян, зборах творчих, спортивних, громадських організацій.
 3. Подання про занесення до Книги Пошани вносять до районної ради районна державна адміністрація та сільські ради щороку до 1 березня не більше, ніж одного кандидата в рік.
 4. До подання на кожну особу, яка заноситься до Книги Пошани додаються такі документи:
 • рішення сесії сільської ради відповідної територіальної громади;
 • витяг із рішення зборів трудового, творчого, спортивного колективу підприємств, установ, організацій;
 • характеристика про досягнення особи, яка висунена для занесення до Книги Пошани;
 • біографічна довідка встановленого зразка, підписана керівником та скріплена печаткою.
 1. До подання про занесення до Книги Пошани трудового, творчого, спортивного колективу, установи, підприємства, організації додаються такі документи:
 • рішення сесії сільської ради відповідної територіальної громади;
 • довідка про стан справ на підприємстві, установі, організації, виробничі показники (для суб’єктів господарювання всіх форм власності) за підписом керівника та скріплена відповідною печаткою.
 1. Подання та матеріали, зазначені у пунктах 6,7 даного Положення попередньо розглядаються та погоджуються на спільному засіданні президії районної ради та колегії районної державної адміністрації і передаються районній раді для прийняття відповідного рішення шляхом  голосування.
 2. Спільним розпорядженням голови районної ради та районної державної адміністрації особі, або колективу, які занесені до Книги Пошани видається відповідне свідоцтво (зразок додається).
 3. В районній газеті «Вісті Світловодщини» публікується інформація, стосовно осіб та колективів, які занесені до Книги Пошани з короткою біографічною довідкою особи та трудового, творчого, спортивного колективу підприємства, установи, організації, територіальної громади села Світловодського району.
 4. Одна особа чи трудовий колектив не може бути двічі занесений до Книги Пошани.
 5. Не можуть бути занесені до Книги Пошани особи, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду, за яким їх засуджено до позбавлення волі. Якщо такий вирок суду стосується особи, яка вже занесена до Книги Пошани, то відповідний запис з неї вилучається.
 6. Книга Пошани зберігається у виконавчому апараті районної ради. Про проведенні пленарних засідань районної ради та інших урочистих зібрань Книга Пошани виставляється у сесійній залі.
 7. Облік та реєстрація осіб, занесених до Книги Пошани здійснюється виконавчим апаратом районної ради.
 8. Фінансування видатків пов’язаних з виготовленням Книги Пошани, фотоматеріалів здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, інших коштів, не заборонених чинним законодавством.