Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Економічна характеристика району

 

Економічна характеристика району

Відомості про загальну характеристику земельного фонду.

 дані за 2016 рік

з/п

Структура земель

Площа, га

Відсотків до загальної         площі

 

Всього земель

121896,3

 

 

у тому числі:

 

 

1.

землі сільськогосподарського призначення

56598,2

46,43

2.

землі житлової та громадської забудови

1367,5

1,12

3.

землі оздоровчого призначення

3,7

0,003

4.

землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

292,3

0,24

5.

землі рекреаційного призначення

88,8

0,07

6.

землі історико-культурного призначення

-

-

7.

землі лісогосподарського призначення

19723,9

16,18

8.

землі водного фонду

41069,9

33,69

9.

землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

2752,0

2,26

Відомості про розподіл земель за цільовим призначенням

 та функціональним використанням.

 

Розподіл земель за цільовим призначенням та функціональним використанням

га

Всього

121896,3

у тому числі:

 

сільськогосподарські угіддя

55323,9

з них рілля

43532,4

ліси та інші лісовкриті площі

19723,9

забудовані землі

3238,4

землі водного фонду

41069,9

інші землі

2540,2

Відомості про питому вагу району в економіці області

 

Питома вага району в економіці

області за обсягом:

%

реалізованої промислової продукції

3,0

продукції сільського господарства

3,0

виконаних будівельних робіт

*

інвестицій в основний капітал

1,3

експорту товарів, послуг

*

імпорту товарів, послуг

*

доходів місцевих бюджетів

1,0

роздрібного товарообороту

0,1

* - конфіденційна статистична інформація

 Відомості про промисловість району.

 

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ

294

Загальна кількість підприємств основного кола

9

Галузева структура промисловості

Питома вага, %

Промисловість

100,0

Добувна промисловість

-

Переробна промисловість

100,0

з неї: виробництво харчових продуктів та напоїв

44,5

Легка промисловість

-

Видобування  деревини та виготовлення виробів з неї

-

з неї: целюлозно-паперова, поліграфічна промисловість та видавнича справа

-

Хімічна і нафтохімічна промисловість

-

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та скловиробів)

22,3

Металургія та оброблення металу

11,1

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування.

11,0

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води

11,1

 Відомості про основні підприємства розташовані на території ради.

 

Назва підприємства

Форма власності

Спеціалізація

Філія "Кременчуцька ГЕС"

ПрАТ "Укргідроенерго"

державна

Виробіток електроенергії

Приватне підприємство

"Світловодський млин"

приватна

Виробництво борошна та висівок

Спільне Українсько-болгарське

багатопрофільне ТОВ "НАК"

приватна

Виробництво бринзи болгарської (сичужних сирів, моцарелла, фета, сулугуні, халумі) та масла солодковершкового

Приватне підприємство "КОРІДА-СЕРВІС"

приватна

Виробництво бринзи болгарської (сичужних сирів, моцарелла, фета, сулугуні, халумі) та масла солодковершкового

ПП "Ефект"

приватна

Виробництво соняшникової олії, борошна пшеничного, готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, вирощування зернових культур

ДП "Світловодський завод силікатних виробів" АТЗТ "Кіровоградбудматеріали"

колективна

Виробництво цегли силікатної, вапна негашеного, сумішей сухих

ТОВ "Статус"

приватна

Виробництво графітових виробів та устаткувань спеціального призначення; послуги з токарного оброблення виробів металевих

ДП "Завод Екоенергія" ТОВ "Полвакс-Україна"

колективна

Виробництво радіаторів неелектричних та їх складових частин зі сталі

Приватне науково-виробниче підприємство "Вектор"

приватна

Послуги з ремонту й технічного обслуговування устаткування електронного професійного призначення


 

Відомості про виробництво основних видів продукції сільського господарства.

Виробництво рослинницької продукції  (усі категорії господарств).

 

 

2017 рік

Середня урожайність

на 1 га, ц

тонн

у % до 2016 року

Зерно та зернобобові культури

142851,0

100,1

54,2

цукрові буряки (фабричні)

2552,0

10

370,0

соняшник

9680,0

60

18,0

картопля

17971,0

102,1

118,0

овочі

8824,0

118,1

111,0

плоди та ягоди

434,0

100

57,9

 

Виробництво тваринницької продукції (усі категорії господарств).

 

 

тонн/тис.шт.

2017 рік у % до

 2016 року

м'ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі)

3454,4

75

молоко

5879,2

87

яйця

7115

97

Відомості про споживчий ринок

 

Назва показника

2017 рік

Кількість підприємств торгівлі, усього

72

з них: магазинів

62

кількість підприємств ресторанного господарства

10

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, тис. грн. (січень-вересень 2017 року)

8965,1

обсяг роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, % до попереднього року (січень-вересень 2017 року)

127,4

обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу в середньому за рік, грн.. (січень-вересень 2017 року)

740,9

 

Відомості про мале підприємництво.

Основні показники

2016 рік

2017 рік

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

98

94

Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві, осіб

7

8

Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн.

2815,0

3568,0

Обсяг реалізованої продукції (робіт і послуг) малими підприємствами, млн.грн.

891,6

885,7

Фінансові результати малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування,  тис.грн.

276517,5

171868,7

Обсяги сплачених податків, зборів суб’єктами малого підприємництва, тис. грн.

-

110200,0

Питома вага надходжень податків від суб’єктів малого підприємництва  в загальних обсягах надходжень до  бюджетів усіх рівнів, %

-

8

Кількість підприємців-фізичних осіб

294

297

 

 

Відомості про районний бюджет

а) Доходи:

тис. грн.

ДОХОДИ

Затверджено на 2017 рік

%

виконання

Затверджено на 2018 рік

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

49018,4

106,0

12463,5

у  тому числі:

 

 

 

Власні і  закріплені  доходи

24439,5

102,2

23978,4

з них:

 

 

 

ПДФО

22293,0

113,4

23790,0

Адміністративні  збори та платежі

141,0

130,4

180,3

Базова дотація з державного бюджету

496,1

100

-

Реверсна дотація з державного бюджету

-

 

-

Стабілізаційна дотація

-

 

-

Субвенція з державного бюджету  на освіту та  охорону здоров'я

26578,9

100

28173,0

у тому числі:

 

 

 

освітня

19699,5

100

21167,8

медична

6879,4

100

7005,2

Інші субвенції (крім освітніх та медичних)

60315,7

99,2

66537,2

РАЗОМ загальний фонд

116074,6

102,1

124483,8

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного

бюджету)

757,9

125,4

151,0

у  тому числі:

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

757,9

117,9

151,0

Субвенції з державного бюджету

700,0

100

-

у  тому числі:

 

 

 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

700,0

100

-

РАЗОМ спеціальний фонд

1996,2

107,8

151,0

Усього доходи І (без субвенцій)

23197,4

113,5

24129,4

Усього доходи ІІ (із субвенціями)

118070,8

102,2

124634,8

 

б) Видатки:

тис. грн.

ВИДАТКИ

Затверджено на 2017 рік

% виконання

Затверджено на 2018 рік

Загальний фонд (без субвенцій з державного бюджету, крім освітніх та медичних)

122125,4

97,8

124483,8

Державне управління

1383,5

95,7

1424,0

Освіта

39134,3

 

38794,8

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на освіту

19699,5

 

21167,8

Охорона здоров'я

8517,8

96,5

5283,1

у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на охорону здоров'я

6879,4

 

1709,5

Соціальний  захист та соціальне забезпечення

58029,1

99,3

61691,7

Культура і мистецтво

2472,1

99,6

2546,4

Фізична культура і спорт

282,8

99,9

420,0

Засоби масової інформації

364,0

100

200,0

Будівництво

 

 

 

Сільське  господарство

 

 

 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

110183,6

 

110360

Видатки, не віднесені до основних груп

4127,3

 

14123,8

Видатки за  рахунок субвенцій  з державного бюджету

 

 

22877,3

у  тому числі на:

 

 

 

РАЗОМ загальний фонд

115286,9

 

124483,8

Спеціальний фонд (без субвенцій з державного бюджету)

6838,5

 

151,0

у  тому числі:

 

 

 

Видатки за  рахунок субвенції з державного бюджету

 

 

 

у  тому числі:

 

 

 

РАЗОМ спеціальний фонд

6318,5

92,4

151,0

Усього видатки І (без субвенцій, крім освітніх та медичних)

 

 

 

Усього видатки  ІІ (із субвенціями)

122125,4

 

124634,8