Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

 

ПУБЛІЧНА   ІНФОРМАЦІЯ – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях іфнормація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

 

 1. 1. Рішення районної ради.
 2. 2. Розпорядження голови районної ради по основній діяльності.
 3. 3. Списки депутатів районної ради шостого скликання.
 4. 4. Перелік депутатських фракцій у райооній раді.
 5. 5. Порядки денні сесій районної ради.
 6. 6. Протоколи сесій районної ради.
 7. 7. Протоколи постійних комісій районної ради.
 8. 8. Кошторис, штатний розпис  районної ради.
 9. 9. Інформація про письмову реєстрацію депутатів районної ради.
 10. 10. Інформація про виступи депутатів районної ради.
 11. 11. Плани робіт постійних комісій районної ради.
 12. 12. Дані та звіти щодо розгляду звернень громадян.
 13. 13. Розклад роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку районної ради.
 14. 14. Інформація про кількісний та якісний склад депутатів районної ради.
 15. 15. Інформація про структуру апарату районної ради.
 16. 16. Матеріали щодо стажування посадової особи місцевого самоврядування.
 17. 17. Матеріали щодо формування кадрового резерву.
 18. 18. Матеріали щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування районної ради.
 19. 19. Матеріали щодо присвоєння рангів посадових осіб районної ради.
 20. 20. Архівні справи постійного, тривалого та тимчасового зберігання (статистичні дані, зведені описи справ).
 21. 21. Перелік інформаційних ресурсів районної ради.
 22. 22. Офіційний сайт районної ради.
 23. 23. Повідомлення і статистичні дані про результати чергових виборів депутатів районної ради.
 24. 24. Довідник телефонів та поштових адрес районної ради працівників  органів місцевого  самоврядування Кіровоградської області.
 25. 25. Довідник телефонів та поштових адрес сільських рад.
 26. 26. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у районній раді.
 27. 27. Проекти рішень ради, що підлягають обговоренню.
 28. 28. Інформація про нормативно-правові засади діяльності ради.
 29. 29. Положення про порядок складання , подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядника інформації, дії чи бездіяльності.
 30. 30. Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник.
 31. 31. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.
 32. 32. Інформація про діяльність районної ради.
 33. 33. Графік особистого  прийому громадян керівництвом районної ради.

 

СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ – інформація що міститься  в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню, та / або прийняттю рішень.

 

 1. 1. Розпорядження голови районної ради по особовому складу.
 2. 2. Листування районної ради.
 3. 3. Журнали реєстрацій.

 

КОНФІДЕНЦІЙНА   ІНФОРМАЦІЯ  - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

  

 1. 1. Особові справи працівників районної ради.

 

 

 

сторінка оновлена 08.07.2011 р.