Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Регіональний розвиток

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

 

EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСТУП ДО ДОНОРСЬКИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ В ГАЛУЗІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

2015

Фінансується

Європейським Союзом

 

 

 

Впроваджується

 

у консорціумі з

    


 

 

Обмеження відповідальності

Цю публікацію було підготовлено за сприяння Європейського Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю GIZ та партнерів консорціуму і жодним чином не може розглядатися як така, що відображає точку зору Європейського Союзу

 

 

 

Зміст

 

Вступ. 9

Розділ I: Алфавітний перелік джерел фінансування та інформації 10

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Світовий банк / Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), World Bank Group. 10

Глобальний екологічний фонд / Global Environmental Facility (GEF) 11

Програма малих грантів Глобального екологічного фонду / Global Environmental Facility Small Grants Programme. 12

Горизонт Капітал / Horizon Capital 13

Данський інвестиційний фонд для країн, що розвиваються / Danish Investment Fund for Developing Countries (IFU) 14

Державно-приватна дорадча інфраструктурна програма /  Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF) 15

Євровенчерс Україна ІІ / Euroventures Ukraine II 16

Європейське агентство з координації досліджень / European Research Coordination Agency (EUREKA) 17

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 18

Європейський інвестиційний банк. 19

Трастовий фонд технічної допомоги у Східному партнерстві / Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF) 20

Європейський культурний фонд / European Cultural Foundation. 21

Європейський Союз (ЄС) 22

Програми транскордонного співробітництва ЕС (EU CBC programmes) 23

Програми територіального співробітництва Східного сусідства (EaPTC) 28

Стратегія ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) 30

Горизонт 2020 /Horizon 2020. 32

Програма підтримки громадянського суспільства країн-сусідів ЄС / Neighbourhood Civil Society Facility. 33

Програма інвестування для країн-сусідів ЄС / Neighbourhood Investment Facility (NIF) 36

Програми Twinning і TAIEX. 37

Канадський департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку/ Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) 39

Каталітичний фонд Альянсу міст / Cities Alliance Catalytic Fund (CATF) 40

Міжнародна асоціація місцевих та регіональних фондів розвитку / International Association of Local & Regional Development Funds (IADF) 41

Міжнародна приватна водна асоціація /  International Private Water Association (IPWA) 42

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) 43

Міжнародний фонд "Відродження" /  International Renaissance Foundation. 44

Національний фонд підтримки демократії / National Endowment for Democracy (NED) 45

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) 46

Північна екологічна фінансова корпорація/  Nordic Environment Finance Corporation NEFCO.. 47

Програма "Вишеград для країн Східного партнерства" /  Visegrad 4 Eastern Partnership Programme. 48

Програма державно-приватного партнерства в інфраструктурі / Public-Private Partnership in Infrastructure Programme (PPPI) 49

Програма Європейского партнерства Матра/ Matra European Partnership Programme. 50

Реформа та зміцнення фінансового сектору / Financial Sector Reform and Strengthening (FIRST) 51

Управління з кредитування розвитку / Development Credit Authority (DCA) 52

Фонд демократії Організації Об'єднаних Націй  (ФДООН / UNDEF) 53

Фонд ЕРСТЕ / ERSTE Stiftung. 54

Фонд зеленого зростання. Південно-Східна Європа  / Green for Growth Fund (GGF). Southeast Europe. 55

Фонд Роберта Боша / Robert Bosch Stiftung. 56

Фонд сприяння стартапам / SECO Start-up Fund (SSF) 57

Фонд Східної Європи / East Europe Foundation (EEF) 58

Фонд Чарльза Стюарта Мотта / Charles Stewart Mott Foundation. 59

Фундація українсько-польської співпраці /  Polish-Ukrainian Cooperation Foundation (PAUCI) 60

Центральноєвропейська ініціатива / Central European Initiative (CEI) 61

Програма обміну ноу-хау / Know-how Exchange Programme (KEP) 62

Чорноморський фонд регіонального співробітництва / Black Sea Trust Foundation. 63

Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються / Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM) 64

Розділ II: Розподіл джерел фінансування по секторам.. 65

Розділ III: Двостороннє співробітництво в галузі розвитку. 68

Великобританія. 68

Данія. 68

Естонія. 68

Канада. 68

Латвія. 69

Литва. 69

Нідерланди. 69

Німеччина. 69

Норвегія. 70

Польща. 70

Словаччина. 70

Словенія. 71

Сполучені Штати Америки. 71

Туреччина. 72

Угорщина. 72

Франція. 72

Чеська Республіка. 72

Швейцарія. 72

Швеція. 73

Японія. 73

Розділ IV: Програми та проекти технічної допомоги у галузі регіонального розвитку, що впроваджуються або плануються для впровадження в Україні 74

A. Реформа місцевого самоврядування / Розвиток приватного сектору / Регіональний розвиток. 74

B. Покращення житлово-комунальних послгу, енергетичної ефективності, зелена економіка. 81

C. Надання адміністративних та соціальних послуг та електронне врядування. 87

D. Покращення муніципальної та міжміської інфраструктури. 91

E. Громадянське суспільство, належне врядування, розвиток управлінського потенціалу. 92

 

 

 

 

 

Скорочення

ВУЛ

Відділ управління проектами

ГЕФ

Глобальний екологічний фонд

ДПП

Державно-приватне партнерство

ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄІБ

Європейський інвестиційний банк

ЄІС

Європейський інструмент сусідства (ENI)

ЄС

Європейський Союз

ЗМІ

Засоби масової інформації

МЗС

Міністерство закордонних справ

(М)ОДР

(Міжнародна) офіційна допомога розвитку

МСП

Малі та середні підприємства

МФК

Міжнародна фінансова корпорація

НУО

Неурядові організації

ОДА

Обласна державна адміністрація

ОГС

Організації громадянського суспільства

ПГМ

Програма малих грантів (Глобального екологічного фонду)

ППРРУ

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

ПРООН

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй

ЦСЄ

Центральна та Східна Європа

AA/DCFTA

Association Agreement/Deep and comprehensive free trade agreement – Угода про асоціацію з ЄС/Поглиблена та всеосяжна угода про вільну торгівлю

BST

Black Sea Trust Foundation – Чорноморський фонд регіонального співробітництва

CATF

Cities Alliance Catalytic Fund – Каталітичний фонд Альянсу міст

CBA

Community-Based Approach to local development – Місцевий розвиток, орієнтований на громаду

CBC

EU Cross Border Co-operation Programmes – Програми транскордонного співробітництва ЄС

CEI

Central European Initiative – Центральноєвропейська ініціатива

CIDA

Canadian International Development Agency – Канадське агентство міжнародного розвитку

CSO

Civil Society Organization – Організація громадянського суспільства

DANIDA

Danish International Development Agency – Данське агентство з міжнародного розвитку

DCA

Development Credit Authority – Управління з кредитування розвитку

DFATD

Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development

DFID

Department for International Development – Департамент з міжнародного розвитку (Великобританія)

EBRD

European Bank of Reconstruction and Development – ЄБРР

EEF

East Europe Foundation – Фонд Східної Європи

EIB

European Investment Bank – Європейський інвестиційний банк

ENI

European Neighbourhood Instrument – ЄІС

EPTATF

Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund – Трастовий фонд технічної допомоги у Східному партнерстві

EaPTC

Eastern Partnership Territorial Cooperation Programme – Програми територіального співробітництва Східного сусідства

EUSDR

EU Strategy for the Danube Region  - Стратегія ЄС для Дунайського регіону

FIRST

Financial Sector Reform and Strengthening – Реформа та зміцнення фінансового сектору

GAP

Global Action Plan – Глобальний план дій (мережа організацій)

GGF

Green for Growth Fund – Фонд зеленого зростання

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – Німецьке товариство міжнародного співробітництва

IADF

International Association of Local and Regional Development Funds – Міжнародна асоціація місцевих та регіональних фондів розвитку

IFC

International Finance Corporation – Міжнародна фінансова корпорація

IFU

Danish Investment Fund for Development Countries – Данський інвестиційний фонд для країн, що розвиваються

IPWA

International Private Water Association – Міжнародна приватна водна асоціація

JICA

Japanese International Cooperation Agency – Японське агентство міжнародного співробітництва

KEP

Know-how Exchange Programme – Програма обміну ноу-хау

KfW

Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитна  установа для відбудови (німецький державний банк розвитку)

MIGA

Multilateral Investment Guarantee Agency – Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій

NED

National Endowment for Democracy – Національний фонд підтримки демократії

NEFCO-НЕФКО

Nordic Environment Finance Corporation – Північна екологічна фінансова корпорація

NIF

Neighbourhood Investment Facility – Програма інвестування для країн-сусідів ЄС

PAUCI-ПАУСІ

Polish-Ukrainian Cooperation Foundation – Фундація польсько-української співпраці

PPIAF

Public-Private Infrastructure Advisory Facility – Державно-приватна дорадча інфраструктурна програма

PPPI Program

Public-Private Partnership in Infrastructure Program – Програма державно-приватного партнерства в інфраструктурі

SDC

Swiss Agency for Development and Cooperation – Швейцарське бюро співробітництва

SECO

State Secretariat for Economic Affairs – Державний секретаріат з економічних питань

SIDA

Swedish International Development Agency – Шведське агентство міжнародного розвитку

SIFEM

Swiss Investment Fund for Emerging Markets – Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються

SSF

SECO Start-up Fund – Фонд сприяння стартапам

TAIEX

Technical Assistance and Information Exchange – Технічна допомога та інформаційний обмін

TIKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – Турецьке агентство зі співпраці та координації

UNDEF-ФДООН

United Nations Democracy Fund – Фонд демократії ООН

UNIDO-ЮНІДО

United Nations Industrial Development Organization – Організація Обє'днаних Націй з промислового розвитку

USAID

United States Agency for International Development – Американське агентство міжнародного розвитку

V4EaP

Visegrad for Eastern Partnership – Вишеград для країн Східного партнерства

 

 

 

 

 

Вступ

 

 

Цей посібник призначений для широкого кола осіб, компаній, державних установ та інших зацікавлених сторін, залучених до планування, фінансування та здійснення заходів з регіонального розвитку в Україні. Цей посібник розроблений як оперативний інструмент для орієнтування і сприяння пошуку фінансування окремих заходів та проектів.

Очікується, що посібник буде також корисним для співробітників галузевих міністерств, регіональних і місцевих органів влади, інститутів громадянського суспільства, або будь-яких інших зацікавлених сторін, а також для бенефіціарів проектів, що реалізуються в рамках донорських програм технічної допомоги.

Посібник не претендує на повноту - він був задуманий в першу чергу для практичного використання як допоміжне джерело інформації. Зокрема він містить рекомендації про те, де зацікавлені особи зможуть знайти більш докладну інформацію з конкретних питань.

 

Посібник складається з чотирьох розділів.

Розділ I стисло представляє в алфавітному порядку джерела фінансування та інформації, що доступні в Україні;

Розділ II пропонує класифікацію джерел фінансування та інформації у вигляді таблиці;

Розділ III коротко розповідає про допомогу в рамках двостороннього співробітництва;

Розділ IV представляю перелік програм та проектів технічної допомоги, пов'язаних з регіональним розвитком, що реалізуються або готуються до реалізації в Україні.

 

 

 

Розділ I: Алфавітний перелік джерел фінансування та інформації

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Світовий банк / Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), World Bank Group

www.miga.org

Цілі:

Заохочення прямих іноземних інвестицій в країни, що розвиваються, для підтримки економічного зростання, зниження бідності та поліпшення життя людей. Стратегія складається у залученні інвесторів і приватних страховиків до країн зі складними умовами через надання гарантій страхування приватних інвесторів і кредиторів від політичних ризиків. Гарантії MIGA захищають інвестиції від-некомерційних ризиків і допомагають інвесторам отримати доступ до джерел фінансування з кращими фінансовими умовами.

Пріоритети:

Будучи багатостороннім агентством розвитку, MIGA підтримує тільки ті інвестиції, які дають ефект розвитку і відповідають високим соціальним та екологічним стандартам. MIGA застосовує комплексний набір соціальних та екологічних стандартів для всіх проектів і пропонує великий досвід роботи з інвесторами у забезпеченні відповідності цим стандартам. Пріоритети включають середовища, що опинилися під впливом конфлікту, складні рішення щодо інфраструктури та добувної промисловості, особливо такі, що пов'язані з проектним фінансуванням та екологічними і соціальними міркуваннями, країни з середнім доходом, де діяльність MIGA може вправити вплив.

Прийнятні заявники:

Приватні інвестиційні компанії, корпорації та фінансові установи; державні компанії та некомерційні організації, якщо інвестиції здійснюються на комерційній основі.

Як подати заявку:

Першим кроком для отримання гарантійного покриття MIGA є подача конфіденційної попередньої заявки у вільній формі. Перед підготовкою заявки заявник має переглянути покрокову інструкцію і визначити, чи відповідає інвестиція критеріям прийнятності MIGA https://www.miga.org/guarantees/appindex_sv.cfm Якщо MIGA визначає, що пропонований проект є прийнятним, заявник заповнює повну форму заявки та сплачує збір за подання заявки, що може бути повернутий, та збір за обробку, що не повертається.

З загальних питань та за додатковою інформацією про подання заявки на отримання гарантій, заявники мають зв'язатися за адресою migainquiry@worldbank.org, зателефонувати +1.202.458.2538 або відвідати www.miga.org/investmentguarantees. Інвесторам пропонується зв'язатися з MIGA, щоб обговорити тип, кількість і тривалість гарантійного покриття, що відповідає їхнім потребам. Лінія для ділових запитів доступна за номером +1.202.458.2538 або електронною поштою за адресою migainquiry@worldbank.org.

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектора (Ділове середовище)
 • Доступність  та транспорт
 • Енергетична ефективність
 • Інше

Глобальний екологічний фонд / Global Environmental Facility (GEF)

http://www.thegef.org/gef/

Глобальний екологічний фонд був створений в якості експериментальної програми Світового банку. Починаючи з 1991 року, ГЕФ надав 12,5 млрд. дол. у вигляді грантів і залучив 58 млрд. у вигляді співфінансування для 3 690 проектів в 165 країнах, що розвиваються. Протягом 23 років розвинені країни та країни, що розвиваються, надали ці кошти для підтримки заходів, пов'язаних з біорізноманіттям, зміною клімату, міжнародними водами, деградацією земель, забрудненням хімічними речовинами і відходами у рамках проектів та програм розвитку. ГЕФ надаватиме нові і додаткові гранти та пільгове фінансування для покриття додаткових витрат, пов'язаних із трансформацією проекту з національними перевагами в проект з глобальними екологічними вигодами.

Цілі/Місія:

Надання допомоги в охороні світового довкілля, сприяння сталому розвитку довкілля, надання фінансової та технічної підтримки проектам, які зберігають і відновлюють навколишнє середовище при одночасному покращенні добробуту і засобів до існування людей, збереження крихкої рівноваги між потребами людини та імперативами навколишнього середовища.

Пріоритети:

Біорізноманіття, пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптація до зміни клімату на рівні громад, деградації ґрунтів, стале лісокористування, міжнародні води, хімічні речовини і відходи.

Прийнятні заявники:

Національні установи, регіональні організації, неурядові організації, органи самоорганізації населення.

Як подати заявку:

Щоб отримати статус проектного агентства ГЕФ, заявники мають пройти триступеневу процедуру акредитації:

 • Етап 1: Подання заявки на етап 1, розгляд підстав та затвердження заявки Радою
 • Етап 2: Розгляд групою з акредитації
 • Етап 3: Укладання Меморандуму про взаєморозуміння та Угоди про фінансові процедури

Проекти також можуть бути подані в рамках Програми малих грантів ГЕФ. Програма малих грантів Глобального екологічного фонду www.sgp.undp.org надає гранти різним типам проектів, від кількох тисяч до кількох мільйонів доларів, серед яких повнорозмірні проекти, середні проекти, діяльність з активізації, цільові дослідження та програмні підходи. Шаблони заявок можуть бути знайдені за адресою: http://www.thegef.org/gef/project_types.

 

 

Програма малих грантів Глобального екологічного фонду /
Global Environmental Facility Small Grants Programme

www.sgp.undp.org

Цілі:

Фінансова та технічна підтримка проектів, які зберігають і відновлюють навколишнє середовище при одночасному покращенні добробуту і засобів до існування людей, збереження крихкої рівноваги між потребами людини та імперативами навколишнього середовища.

Пріоритети:
 • Біорізноманіття
 • Пом'якшення наслідків зміни клімату
 • Адаптація до зміни клімату на базі громади
 • Деградація земель
 • Міжнародні води
 • Хімічні речовини
Прийнятні заявники:

Органи самоорганізації населення, неурядові організації

Як подати заявку:

Максимальна сума гранту на проект становить 50 тис. дол., але в середньому близько 25 тис. Таким чином, ПМГ доповнює фінансування великих і середніх проектів ГЕФ шляхом надання можливостей безпосередньої участі НУО, місцевих громад та інших низових організацій.

Проектні пропозиції повинні бути представлені національним командам ПМГ. Пропозиції повинні показувати, що вони відповідають критеріям ПМГ і мають вплив за напрямками, по яких працює ПМГ, як вони відповідають або рівняються на цілі і завдання Програмної стратегії  ПМГ у країни.

Щоб подати заявку, заявники повинні звернутися до місцевого координатор ПМГ, який надає форми заявки та керівні принципи, сприяє розробці концепції проекту, проводить попередній розгляд, зокрема щодо його відповідності критеріям ПМГ. Якщо концепція відповідає критеріям, вона надалі розробляється заявником і подається через Координатора до Національного керівного комітету. НКК розглядає і або приймає, або відкидає, або просить допрацювати пропозицію. Після затвердження проект стає частиною національної програми ПМГ і отримує фінансування.

В Україні потенційні заявники мають звертатися за адресою: 1, Кловський узвіз, Київ, 01021, Україні:

Світлана Нігородова, Національний координатор, 044 253 93 63 (внутр. 144), svitlanan@unops.org
Валентина Кириченко, асистент програми, valentynak@unops.org

Національну стратегію ПМГ ГЕФ для України можна знайти тут:

https://www.sgp.undp.org/index.php?country=113&option=com_countrypages&view=countrypage&Itemid=204

 • Захист навколишнього середовища
 • Енергетична ефективність
 • Громадянське суспільство
 • Освіта
 • Сільське господарство, лісництво

Горизонт Капітал / Horizon Capital

www.horizoncapital.com.ua/submit-business-proposal 

Цілі:

Активне інвестування в Україні, Білорусі та Молдові, вкладання капіталу з метою генерування високих прибутків для інвесторів. Стратегія полягає у виявленні управлінських команд високої якості і використанні конкретних ринкових можливостей у швидко зростаючих сегментах ринків, що розвиваються. Horizon Capital інвестує від 15 до 40 млн. доларів у приватні компанії із середньою капіталізацією, в яких додатковий капітал, кращі бізнес-практики і фінансовий інжиніринг можуть забезпечити базу для значного приросту капіталу. Horizon Capital, як правило, викупає акції, які дозволяють їм контролювати або впливати на стратегію і ключові операційні рішення портфельних компаній через корпоративні механізми врядування. Для інвестування у більшому обсязі компанія може об'єднувати інвестиційні зусилля з іншими подібними інвесторами в регіоні.

Пріоритети:

Horizon Capital інвестує в компанії, які, на їхню думку, можуть скористатися можливостями швидкого зростання і консолідації в цільових галузях. Основні характеристики таких компаній включають: значні можливості на цільового ринку, істотний потенціал для доходів і зростання прибутку, досвідчену команду управління з перевіреною успішною репутацією і значним досвідом у галузі, фінансову прозорість та дотримання міжнародно-визнаних принципів корпоративного врядування, потенціал для високих доходів на вкладений капітал, чітку стратегію виходу для отримання прибутку.

Прийнятні заявники:

Приватні компанії

Як подати заявку:

Потенційні шукачі інвестицій, зацікавлені у партнерстві з Horizon Capital, мають розглянути інвестиційну стратегію на сторінці www.horizoncapital.com.ua/investment-strategy і подати бізнес-пропозицію за адресою: Катерина Красовська, виконавчий помічник, Тел.: 380 (44) 490- 5580, Факс: 380 (44) 490-5589, електронна пошта: kkrasovska@horizoncapital.com.ua

Пропозиції можуть подаватися українською або російською мовою, хоча бажаною є англійська. Пропозиції проходять процес подання та оцінки. При розробці бізнес-плану заявник повинен охопити наступні теми: резюме - заява про наміри, історія бізнесу, продукти/послуги, ринок/ клієнти, конкуренція, маркетинг, фінансові прогнози, підтверджуюча інформація/додатки.

Після подання бізнес-плану первісна відповідь дається протягом 4-6 тижнів. Пропозиція може бути відхилена Horizon Capital на будь-якому етапі процесу розгляду. Компанії будуть проінформовані про позитивне чи негативне рішення. Horizon Capital докладе зусиль для збереження конфіденційності всіх бізнес-планів та розмов, що відносяться до бізнес-плану. Після подання  бізнес-план стає власністю Horizon Capital.

Сектори/сфери підтримки

 • Ділове середовище              
 • Доступність  та транспорт   
 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність  
 • Сільське, лісне господарство           
 • Інше

Данський інвестиційний фонд для країн, що розвиваються / Danish Investment Fund for Developing Countries (IFU)

http://www.ifu.dk/en

IFU пропонує консультації і ризиковий капітал датським компаніям, що інвестують у країни та ринки, що розвиваються. IFU інвестує на комерційній основі шляхом придбання акцій або надання кредитів та гарантій компаніям з метою сприяння розвитку в цільових країнах.

IFU бере участь у створенні нових підприємств, створення спільних підприємств між датськими підприємствами та місцевими партнерами і в придбанні існуючих компаній. Інвестиції чиняться на комерційній основі у вигляді: викупу акцій, проміжного фінансування, кредитів або гарантій, інших моделей, що дозволяють знайти найкраще рішення для кожної окремої інвестиції.

Діапазон фінансування - від 500 тис. до 100 млн. датських крон на проект. Наразі взяті зобов’язання щодо інвестування у 812 компаній у 88 країнах, що розвиваються, що складає більше 115 млрд. датських крон, з яких Фонд надав більш 10 млрд.. Інвестиції IFU сприяли створенню біля 350 тис. робочих місць у цільових країнах.

Цілі: 

Сприяння економічному та соціальному розвитку в цільових країнах.

Пріоритети:

Не існує секторальних або будь-яких інших пріоритетів. Тим не менш, Фонд не фінансує проекти у певних галузях. Список таких галузей: http://www.ifu.dk/dk/materiale/pdf/edfi-exclusion-list.pdf

Прийнятні заявники:

Всі данські підприємства, незалежно від їх розміру, є прийнятними, якщо вони відповідають чотирьом передумовам:

 • данське підприємство має вкладати власні інвестиції в обсязі, що щонайменше дорівнює внеску Фонду;
 • бізнес-операції повинні мати чітку перспективу комерційної життєздатності;
 • проекти повинні мати вплив на розвиток у цільовій країні;
 • цільова країна має бути в списку країн, що розвиваються, які мають право на інвестиції Фонду (Україна є у списку) http://www.ifu.dk/en/services/countries-where-ifu-can-invest
Як подати заявку:

Зацікавлений учасник (данська юридична особа або українська через данського партнера) має зв'язатися з інвестиційною командою, що відповідає за Балкани, Україну та Кавказі, зокрема пані Lisbeth Erlands, директоркою з інвестицій, тел.: +45 33 63 75 27; моб.: +45 22 68 75 27, le@ifu.dk

Сектори/сфери підтримки

 • Енергетична ефективність  
 • Розвиток приватного сектору
 • Створення робочих місць   
 • Сільське господарство
 • Інше
 

Державно-приватна дорадча інфраструктурна програма /
Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF)

www.ppiaf.org

Цілі:

Розширення присутності приватного сектора на ринках, що розвиваються, шляхом надання технічної допомоги урядам, підтримка створення сприятливих умов для надання основних інфраструктурних послуг приватним сектором.

Пріоритети:
 • Стратегії розвитку інфраструктури, що дозволяють скористатися залученням приватного сектора
 • Програми інформування для залучення зацікавлених сторін та забезпечення прозорості і підзвітності в проведенні реформ
 • Розробка та впровадження політичних, нормативних та інституційних реформ
 • Розробка та впровадження новаторських проектів та угод
 • Розвиток потенціалу уряду в проектуванні та виконанні домовленостей щодо приватної інфраструктури та регулюванні приватних постачальників послуг
 • Виявлення, поширення та просування нових кращих практик
 • Поліпшення кредитоспроможності субнаціональних утворень

PPIAF працює з секторами енергетики, телекомунікацій, транспорту, водопостачання та санітарії.

Прийнятні заявники:

Місцеві та національні уряди, регіональні організації.

Як подати заявку:

Заявки можуть подаватися у будь-який час, присудження грантів залежить тільки від наявності коштів. Всі потенційно прийнятні кандидатів повинні спочатку звернутися до PPIAF для обговорення заявки. Надалі їм буде запропоновано представити коротку концепцію (максимум одна сторінка), яка описує намічені цілі, сфери, бюджет і терміни впровадження. Не використовується ніяких конкретних форм.

Концепції служать для первинного розгляду. У разі схвалення кандидатові буде відправлено листа з необхідним доступом і посиланнями на пакет заявки. Цей пакет складається з заявки, детального бюджету, схеми планування проектного циклу, технічного завдання, офіційного запиту уряду та дозволу Національного директора/ Менеджера Світового банку.

Заявки на гранти до 75 тис. дол. затверджуються менеджером програми PPIAF. Заявки на гранти, що перевищують 75 тис. дол. підлягають зовнішній технічній оцінці старшим галузевим експертом з Групи Світового банку. Всі пропозиції оцінюються на постійній основі. Заявники, що пропонують невеликі заходи (з підтримкою PPIAF у 75 тис. або менше), інформуються про результати оцінки протягом двох тижнів з дня подачі повного пакету. Заявникам, що пропонують середні або великі заходи (більше 75 тис.) рішення повідомляється протягом трьох-чотирьох тижнів з дня подачі заявки.

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору (Ділове середовище)
 • Інше
 

Євровенчерс Україна ІІ / Euroventures Ukraine II

www.evu.kiev.ua/?language=ua

Euroventures Україна – це фонд обсягом у 76 млн. доларів, що робить прямі інвестиції у функціонуючі компанії, засновані в першу чергу в Україні. Фонд купує акції малих і середніх підприємств, які працюють у сферах споживчих товарів, дистрибуції, комунікацій, виробництва і надання послуг. Сума, яка може бути надана (швейцарський внесок) дорівнює 5-10 млн. доларів. Більше фінансування може бути організовано через синдикацію з іншими приватними інвестиційними фірмами, фондовими інвесторами. Фонд здійснює свою діяльність через Евровенчерс Україна у 2005-2015 роках.

Ціль:

Збільшення вартості капіталу у довгостроковій перспективі через придбання значних часток акціонерних компаній шляхом операцій на основі переговорів, активний вплив на управління та функціонування компаній для досягнення вищих прибутків. Компанія, як правило, прагне реалізувати приріст капіталу на свої інвестиції протягом чотирьох-шести років.

Пріоритети:

Приватні компанії, що працюють у галузях зі швидким обігом - споживчі товари, дистрибуція, зв'язок, виробничі та сервісні підприємства.

Прийнятні заявники:

Приватні компанії з сильними, талановитими і цілеспрямованими управлінськими командами; прибуткові компанії з мінімумом приблизно 10 млн. дол. виручки, надійним грошовим потоком, що демонструють високу рентабельність і потенціал прибутку.

Команда Euroventures Україна розгляне можливості інвестування у більшості галузей,окрім спекулятивної нерухомості, продукції з вмістом алкоголю більшим за15%, тютюнових виробів, казино, протиправної або аморальної діяльності, озброєння, промисловості, що шкодить навколишньому середовищу. Фонд інвестуватиме тільки в компанії, які є приватними або приватизованими на, принаймні, 75%.

Як подати заявку:

Команда Euroventures Україна буде розглядати тільки інвестиційні пропозиції, побудовані на солідних і всеосяжних бізнес-планах, отже наступна інформація має бути подана:

 • Ключовий менеджмент та його історія
 • Огляд продукції / послуг
 • Фінансова історія і прогнози
 • Стратегія компанії
 • Аналіз ринку та конкуренції
 • Потрібні інвестиції та пропоновані умови.

Більш докладні рекомендації щодо заявок можна знайти за адресою: www.evu.kiev.ua/submit/. Процес прийняття рішень, від подання бізнес-пропозиції до затвердження інвестиційним комітетом Фонду і подальшої виплати коштів, може зайняти 3-6 місяців.

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору
 • Інше
 

Європейське агентство з координації досліджень /
European Research Coordination Agency (EUREKA)

http://www.eurekanetwork.org/

EUREKA є міжурядовою організацією, що опікується орієнтованими на ринок промисловими науковими дослідженнями та розробками. Це децентралізована мережа, що сприяє координації фінансування інновацій в окремих країнах з метою підвищення продуктивності та конкурентоспроможності європейської промисловості. Мережа об'єднує економіки понад 40 європейських країн, а також включає Ізраїль, Південну Корею і Канаду.

Ціль/Місія:

Створення та підтримка умов для ефективного міжнародного інноваційного співробітництва та сприяння створенню мереж в галузі наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт з кінцевою метою комерціалізації їхніх результатів.

Прийнятні заявники: 

Україна є повноправним членом EUREKA з 2006 року. Повний список країн-учасниць EUREKA на сайті www.eurekanetwork.org/in-your-country. Потенційний подавач відповідає критеріям EUREKA, якщо він подає хай-тек проект, орієнтований на ринок дослідження та розробок, включає в себе партнерів з щонайменше двох країн-членів EUREKA, спрямований на розвиток передових громадянське продуктів, процесів або послуг, фінансується самими партнерами, які отримують державне фінансування від своїх урядів.

Як подати заявку:

Потенційні заявники мають зв'язатися з Національним координатором проектів EUREKA в Україні: Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України, пані Ніна Руснак, тел. +380 44 287 82 50, nina_rusnak@dknii.gov.ua, www.eurekanetwork.org/in-your-country або увійти в контакт з Секретаріатом EUREKA через www.eureka.be. Вони також мають заповнити відповідну форму проекту, використовуючи консультації офісу EUREKA. Заявка повинна містити інформацію про організацію, назву проекту, короткий зміст проекту, зокрема відповідність критеріям EUREKA. Вона має надавати інформацію про технологічний стан, показувати досягнення і переваги в порівнянні з існуючою технологією:

 • можливості виведення на ринку, оцінка місткості міжнародного ринку;
 • кількість часу, потрібна для розробки проекту, дата запуску;
 • наявність партнерів, особливо в країнах EUREKA, їхня роль у проекті;
 • наявність укладених контрактів;
 • вартість проекту, внесок заявника та партнерів;
 • зв'язки з іншими програмами ЄС або іншими проектами EUREKA

 

Після заповнення короткий опис проекту подається до офісу EUREKA в Україні.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Дослідження, інновації
 • Створення робочих місць

 

 

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)

www.ebrd.com

ЄБРР є найбільшим інвестором в Центральній і Східній Європі та Центральній Азії. ЄБРР пропонує широкий спектр фінансових інструментів і фінансових продуктів. Основними формами прямого фінансування, пропонованого ЄБРР, є кредити, акціонерний капітал і гарантії.

Цілі:

Надання компаніям і підприємцям інноваційних фінансових рішень, додання вартості через залучення інвестицій в компанії та країни, які інакше не могли б залучити фінансування, стимулювання прямих іноземних інвестицій, що діють в якості каталізатора для забезпечення доступу до додаткового капіталу та фінансування боргів і торгівлі, надання бізнес порад і допомоги бізнесу у зростанні.

Пріоритети:

Проекти, розташовані в країнах, де працює ЄБРР, що мають хороші перспективи стати прибутковим, мають значний внесок у капітал у грошовій або в натуральній формі від спонсора проекту, сприятимуть місцевій економіці та задовольняють екологічним стандартам ЄБРР та стандартам приймаючої країни.

Прийнятні заявники:

Державні органи, підприємства приватного сектора, мікро-, малі та середні підприємства (через посередників або напряму).

Як подати заявку:

Банк адаптує рішення до потреб клієнта, проекту, конкретної ситуації в країні, регіоні та галузі. Він призначає спеціальну команду фахівців, які мають досвід у проектному фінансуванні, регіоні та галузі, праві і навколишньому середовищі. ЄБРР фінансує до 35% від загальної вартості проекту грін-філд (з нуля) або 35% від довгострокової капіталізації усталеної компанії. Вимагається додаткове фінансування з боку спонсорів та інших співфінансувальників. Типові проекти приватного сектору включають принаймні одну третину інвестицій в акціонерний капітал. Допускаються внески в формі власного капіталу. Життєвий цикл проекту може варіюватися від 1 року для проектів поповнення оборотного капіталу або торгового фінансування до 15 років для довгострокових суверенних інфраструктурних проектів. Детальніше про фінансові продукти, що надаються ЄБРР на сторінці www.ebrd.com/work-with-us/project-finance.html

Проектний цикл ЄБРР починається з перегляду концепції, за яким слідують інші етапи. Обсяг становить від 5 до 250 млн. євро для великих проектів. Посібник ЄБРР з  фінансування можна знайти на www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/guide.pdf Фінансування дрібних проектів провоиться через місцеві комерційні банки (в Україні: Кредит Європа Банк, Укрексімбанк, УніКредит Лізинг).

ЄБРР також надає бізнес-консультації, щоб допомогти зростанню та успішності малого та середнього бізнесу на основі ноу-хау мережі міжнародних радників та місцевих консультантів, перетворення широкого спектру підприємств, включаючи їхні стратегії, маркетинг, операційну діяльність, управління якістю, енергетичну ефективність, фінансовий менеджмент, тощо. Інформацію щодо подання заявки на послуги бізнес-консалтингу можна знайти на http://www.ebrd.com/downloads/tambas/sbs-client.pdf і http://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html

Сектори/сфери підтримки

 • Ділове середовище              
 • Доступність  та транспорт   
 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність  
 • Розвиток управлінського потенціалу           

Європейський інвестиційний банк

www.eib.org

Цілі:

Підтримка проектів, що роблять істотний внесок у зростання, створення робочих місць, покращення регіональних зв'язків та екологічну сталість у Європі та за її межами.

Пріоритети:
 • Малі та середні підприємства, які створюють 80% нових робочих місць
 • Регіональний розвиток: зменшення економічних та соціальних диспропорцій
 • Екологічна сталість: заходи щодо зміни клімату та інвестиції у міське та природне середовище
 • Інновації: сприяння розвитку навичок та інновацій на всіх рівнях
 • Транс-європейські мережі: об'єднання інфраструктури Європи, особливо у сфері транспорту
 • Енергетика: будівництво конкурентоспроможних та безпечних джерел енергії
Як подати заявку:

Пряме фінансування: Індивідуальні кредити для проектів, що перевищують 25 мільйонів євро, можуть бути запитані безпосередньо від ЄІБ без особливих формальностей. Враховуючи діапазон і різноманітність потенційних проектів банк не висуває стандартизованих вимог до документації і не вимагає від позичальників заповнення формалізованих форм або анкет. Як правило, повинні бути представлені комплексне техніко-економічне обґрунтування і фінансові дані позичальника (аудит річних звітів, фінансові прогнози). Якщо такі дослідження не готувалися, промоутер може складати досьє на власний розсуд, піклуючись про його максимальну деталізацію, дозволила б провести технічну, екологічну, економічну, фінансову та правову оцінку проекту.

Орієнтовний опис документів можна знайти на www.eib.org/attachments/application_documents_en.pdf

Непряме фінансування: Заявки на фінансування малих проектів подаються безпосередньо до фінансових установ або комерційних банків, які отримують кредитні лінії ЄІБ. Доступні, як правило: кредити, інноваційні варіанти фінансування, підтримка досліджень, розвитку та інноваційної діяльності, вливання капіталу і консультації з розвитку, інвестиції в енергетичну ефективність, підтримка компаній, з країн поза ЄС.

Фінансові посередники в Україні (на 19 січня 2015 року):

Укрексімбанк: Сергій Худіяш, керівник програм МФІ, skhudiyash@hq.eximb.com

Унікредит: сегмент середніх клієнтів (річний обсяг продажів - 3-60 млн. євро) - Андрій Путівський, andrii.putivskii@unicredit.ua, сегмент великих клієнтів (річний обсяг продажів більше 60 млн. євро) – Сергій Царелунг, sergii.tsarelung@unicredit.ua

Ощадбанк: Павло Відковський, зовнішнє фінансування, vidkovskyipo@oschadnybank.com  

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектора (Ділове середовище)
 • Доступність  та транспорт   
 • Створення робочих місць   
 • Захист навколишнього середовища, енергетична ефективність  
 • Дослідження та інновації
 • Сільське та лісове господарство
 

 

Трастовий фонд технічної допомоги у Східному партнерстві / Eastern Partnership Technical Assistance Trust Fund (EPTATF)

http://www.eib.europa.eu/projects/regions/eastern-neighbours/instruments/technical-assistance/index.htm

EPTATF працює в рамках Європейського інвестиційного банку, і спрямований на підвищення якості та впливу на процес розвитку діяльності ЄІБ у країнах Східного партнерства. Це мульти-донорський багатогалузевий цільовий фонд, створений у відповідь на потребу в конкретній технічній допомозі та підтримці для своїх операцій з кредитування в країнах Східного партнерства.

Цілі:

Зміцнення кредитної діяльності банку в країнах Східного партнерства, доповнюючи існуючі інструменти. Цільовий фонд працює зі стратегіями і планами країн-партнерів. EPTATF заповнює важливі прогалини інвестиційних проектів за допомогою різних інструментів:

 • фінансування техніко-економічних досліджень
 • інституційна та правова оцінка
 • оцінка екологічного та соціального впливу
 • управління проектом та підтримка позичальників протягом усього процесу реалізації проекту
 • фінансування вхідних досліджень і горизонтальних організаційних заходів.

Завдяки цим інструментам EPTATF є гнучким механізмом, здатним забезпечити швидку підтримку мінливих потреб і розвитку потенціалу в країнах Східного партнерства.

Пріоритети:
 • Розвиток місцевого приватного сектора, зокрема, підтримка малого і середнього бізнесу
 • Розвиток соціальної та економічної інфраструктури, у тому числі: транспорт, енергетика, вода, екологічна інфраструктура, інформаційні та комунікаційні технології
 • Пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них
 • Взаємодоповнюваність і координація
Прийнятні заявники:

Галузеві міністерства, місцеві органи влади, муніципалітети, інші юридичні особи.

Як подати заявку:

Потреби в технічної допомозі визначаються в рамках діалогу з країнами-партнерами, Європейською Комісією та іншими міжнародними фінансовими інститутами. Банк отримує запити від країн Східного партнерства і пропонує проекти технічної допомоги вкладникам EPTATF для затвердження.

Проекти технічної допомоги підлягають процедурі тендеру. Залежно від того, хто закуповує консультаційні послуги, Банк слідує  або правилам "Практичного посібника з контрактних процедур для зовнішньої діяльності ЄС", або Правилам закупівель ЄІБ. Надалі Банк здійснює контроль виконання проекту в тісній співпраці з промоутером у країні та іншими відповідними партнерами.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектора (Ділове середовище)
 • Доступність  та транспорт   
 • Соціальна політика
 • Захист навколишнього середовища

Європейський культурний фонд / European Cultural Foundation

www.culturalfoundation.eu

Цілі:

Підтримка мистецького та культурного самовираження у розширеній Європі, подолання прірви між людьми і демократичними інститутами шляхом встановлення зв'язків між агентами змін та громадами по всій Європі, в тому числі організаціями підприємствами, незалежними діячами культури, активістами, митцями, політиками, журналістами, науковцями та громадянами, яким не байдужа культура. За останні п'ять років фонд підтримав більше тисячі проектів у 56 країнах.

Пріоритети:

Встановлення зв'язків між культурою, громадами і демократією, створення мереж європейських культурних організацій, що діють як агенти змін, залучають місцеві громади і створюють нові соціальні, екологічні, економічні та демократичні моделі через культурні практики, що впливають на розвиток місцевої політики, а також сприяють розвиткові громадянської гордості у громадах.

Прийнятні заявники:

Фізичні особи, некомерційні організації

Як подати заявку:

В даний час працює дві схеми надання підтримки: гранти Step Beyond Travel та Табір ідей.

Через гранти Step Beyond Travel фонд надає підтримку молодим художникам і діячам культури у дослідженні та обміні думками, навичками і натхненням, зокрема по всім видам транскордонної творчості - в тому числі музики, образотворчого мистецтва, театру, танцю, кіно, мультимедіа, дизайну, фотографії, моди і розвитку культурного потенціалу.

http://ecflabs.org/grants/stepbeyond/apply

Ця схема грантів працює на постійній основі. Процес відбору займає до одного місяця. Хоча потенційні одержувачі грантів можуть звернутися у будь-який час, вони повинні мати на увазі, що будь-яка подорож не може відбутися до надання їм офіційної відповіді про фінансування.

Заявка на Табір ідей подається в рамках відповідного конкурсу. Темою Табору ідей 2015 була тема "Будуємо місто", яка стосується людей, що створюють сталі міста через соціальну співпрацю та активну участь, у центрі якої культура. Мова йде про застосування принципів та етики спільного до перетворення міста, його громад та економіки. Після заходу учасники можуть подати проектні пропозиції (з новими партнерами) на гранти для наукового дослідження і розробки (R&D).

У 2015 році табір буде проходити 22-25 вересня у містечку Боткюрка у Швеції. Заявки надсилаються через спеціальну лабораторію на http://ecflabs.org/node/125358

 

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство
 • Культура та мистецтво
 • Інше
 

 

Європейський Союз (ЄС)

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

Основною метою співробітництва України та ЄС є наближення України до Європейського Союзу та сприяння розвитку політичних відносин і економічної інтеграції в рамках Європейської політики сусідства та Східного партнерства. Велика кількість двосторонніх і регіональних програм співробітництва робить ЄС найбільшим донором і надавачем технічної допомоги в Україні.

Короткострокові і середньострокові пріоритети співробітництва Україна-ЄС викладені як частина "Європейського порядку денного реформ" – дорожньої карти для надання допомоги ЄС, яка охоплює широке коло заходів і відображає пріоритети українського уряду та очікування українського народу. Заходи варіюються від допомоги у проведенні конституційної реформи до співпраці з питань енергетики, від фінансової допомоги з боку ЄС до відкриття Союзом своїх ринків для української продукції в односторонньому порядку, від реформи судової системи та державної служби до лібералізації візового режиму.

Україна отримує вигоду від великого спектру програм, що мають вплив на всі сфери врядування, інфраструктуру і т.д. Багато з цих програм пропонують можливості фінансування для регіональних і місцевих органів влади та неурядових організацій, що беруть участь в питаннях регіонального розвитку. Вони включають, серед іншого, програми транскордонного та транснаціонального (територіального) співробітництва, тематичні інструменти (Європейський інструмент демократії та прав людини, програма підтримки громадянського суспільства), розвиток потенціалу та інституцій (Twinning, TAIEX), інвестиційні можливості (Інвестиційний фонд країн сусідства).

Новий Європейський інструмент сусідства (ENI) є тепер основним інструментом ЄС в наступному фінансовому періоді - 2014-2020. Європейська Комісія оголосила великий пакет підтримки впродовж наступних семи років, щоб допомогти стабілізувати ситуацію в країні, в тому числі короткострокові та середньострокові заходи для стабілізації економічної та фінансової ситуації.

Індикативний пакет допомоги 2014-2020 роки включає в себе загальну допомогу розвиткові (гранти) на суму 1,565 млн. євро і макрофінансову допомогу (кредити) на суму 1,610 млн. євро. Крім того, європейські фінансові інститути, такі як Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк додатково виділять до 8 млрд. євро протягом цього періоду.

Інформацію про програми ЄС, що надають фінансові можливості регіональним партнерам з розвитку, можна знайти в цьому розділі посібника.

Потенційні кандидати мають звернути увагу на те, що всі заявки подаються через відповідні програми: або як запит до програми, або, переважно, як відповідь на оголошений конкурс. Потенційні кандидати мають перевірити відповідну інформацію в розділі "Як подати заявку". У жодному разі заявки не можуть бути адресовані безпосередньо Представництву ЄС в Україні або Європейській Комісії.

 

 

Програми транскордонного співробітництва ЕС (EU CBC programmes)

Цілі:

Програми ЄС з регіонального співробітництва доповнюють національні (двосторонні) програми допомоги, вирішують проблеми, що мають регіональний вимір, і заохочують міждержавне співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес. Крім того, допомагаючи країнам-бенефіціарам зосередитися на спільних проблемах, транскордонний підхід має потенціал для підвищення довіри між країнами-партнерами, сприяючи тим самим безпеці, стабільності і процвітанню. Для деяких проблем транскордонні риси також є невід'ємними – вони можуть бути вирішені тільки через спільні зусилля на регіональному рівні. Потенційні заявники можуть дізнатися більше про програми транскордонного співробітництва ЄС тут: http://www.enpi-info.eu/ENI

Пріоритети:

В рамках фінансового періоду на 2007-2013 рр. Україна брала участь у чотирьох транскордонних програмах Східного партнерства (Польща-Білорусь-Україна  www.pl-by-ua.eu, Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна www.huskroua-cbc.net, Румунія-Україна-Молдова www.ro-ua-md.net, Чорноморська програма www.blacksea-cbc.net). Наразі плануються та обговорюються нові програми в рамках Європейського інструменту сусідства (ЄІС) відповідно до нової 2014-2020 фінансової перспективи. Проте, відомо, що нові програми матимуть три стратегічних цілі: 1) сприяння економічному та соціальному розвитку в регіонах по обидві боки спільних кордонів, 2) рішення загальних проблем в галузі довкілля, охорони здоров'я та безпеки, і 3) сприяння покращенню умов і забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу. Для програм запропоновано також 10 тематичних галузей, з яких до чотирьох будуть обрані для кожної програми.

Прийнятні заявники:

Очікується, що прийнятність заявників буде такою самою, як у попередньому фінансовому періоді. Деталі, однак, можуть змінюватися, отже, їх треба перевіряти для кожної окремої програми і кожного конкурсу проектних пропозицій.

Як подати заявку:

Розподіл фінансування в рамках програм транскордонного співробітництва проводитиметься через  стандартні конкурси (контракти можуть укладатися напряму лише у виняткових випадках), які можна буде знайти на веб-сайті кожної з програм та на сайті Представництва ЄС в Україні: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_ua.htm

На наступних сторінках потенційні заявники можуть знайти більш детальну інформацію про кожну з програм.

 

 

 

 

Програма транскордонного співробітництва ЄІС Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна

Проект стратегії нової програми Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна на 2014-2020 рр. в даний час знаходиться на стадії підготовки. Наступна інформація заснована на стратегії ЄС, запропонованій для всіх програм прикордонного співробітництва ЄІС. Потенційні кандидати мають регулярно перевіряти сайт, щоб отримати точну актуальну інформацію про програму.

Цілі:

Нова програма матиме три стратегічні цілі: 1) сприяння економічному та соціальному розвитку в регіонах по обидві сторони спільних кордонів, 2) рішення загальних проблем в галузі навколишнього середовища, охорони здоров'я, безпеки та безпеки, і 3) сприяння поліпшенню умов для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу.

Пріоритети:

Програма також матиме до 4 із 10 запропонованих тематичних завдань, які включають в себе: 1) підприємництво та розвиток малого і середнього бізнесу, 2) підтримка освіти, наукових досліджень, технологічного розвитку та інновацій, 3) просування місцевої культури та збереження історичної спадщини, 4) сприяння соціальній інтеграції та боротьба з бідністю, 5) підтримка належного врядування на місцевому і регіональному рівнях, 6) захист навколишнього середовища, адаптація до зміни клімату, 7) поліпшення доступності регіонів, розвиток транспортних і комунікаційних мереж і систем, 8 ) загальні проблеми в галузі безпеки, 9) просування співробітництва в галузі енергетики, 10) просування управління та безпеки кордонів.

Прийнятні заявники:

Очікується, що прийнятність заявників буде такою самою, як у попередньому фінансовому періоді, і буде включати в себе регіональні та місцеві органи влади та органи самоврядування, напівдержавні установи, неурядові організації та некомерційні організації. Деталі прийнятності можуть змінюватися, тому їх треба перевіряти для кожного конкурсу.

Як подати заявку:

Розподіл фінансування в рамках програми проводитиметься через  стандартні конкурси, які можна буде знайти на веб-сайті програм та на сайті Представництва ЄС в Україні: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_ua.htm

В рамках програми прийнятними є такі українські області: Івано-Франківська, Закарпатська.

Потенційні заявники з метою ознайомлення можуть відвідати веб-сайт попередньої програми ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна (2007-2013): www.huskroua-cbc.net

Сектори/сфери підтримки

 • Доступність  та транспорт   
 • Створення робочих місць,
 • Соціальна політика
 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність  
 • Транскордонне співробітництво    
 • Культура і мистецтво, Туризм, Освіта          
 • Врядування
 • Розвиток управлінського потенціалу
 

 

Програма транскордонного співробітництва ЄІС Румунія-Україна

http://www.ro-ua-md.net/romania-ucraina/

Проект стратегії нової транскордонної програми ЄІС Румунія-Україна 2014-2020 знаходиться на стадії підготовки. Наступна інформація заснована на стратегії ЄС, запропонованій для всіх програм прикордонного співробітництва та перших результатах роботи, проведеної Спільним програмним комітетом. Потенційні заявники повинні регулярно перевіряти сайт, щоб отримати точну та актуальну інформацію про програму.

Цілі:

Нова програма матиме три стратегічні цілі: 1) сприяння економічному та соціальному розвитку в регіонах по обидві сторони спільних кордонів, 2) рішення загальних проблем в галузі навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки, і 3) сприяння поліпшенню умов для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу.

Пріоритети:

Програма матиме 4 тематичних цілі: освіта, дослідження та інновації, культура та історична спадщина, доступності регіонів, безпека.

Прийнятні заявники:

Очікується, що прийнятність заявників буде такою самою, як у попередньому фінансовому періоді, і буде включати в себе регіональні та місцеві органи влади та органи самоврядування, напівдержавні установи, неурядові організації та некомерційні організації. Деталі прийнятності можуть змінюватися, тому їх треба перевіряти для кожного конкурсу.

Як подати заявку:

Розподіл фінансування в рамках програми проводитиметься через  стандартні конкурси, які можна буде знайти на веб-сайті програми та на сайті Представництва ЄС в Україні: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_ua.htm

В рамках програми прийнятними є такі українські області: Чернівецька, Одеська, Івано-Франківська, Закарпатська.

Потенційні заявники з метою ознайомлення можуть відвідати веб-сайт попередньої програми ЄІС Румунія-Молдова-Україна  (2007-2013): www.ro-ua-md.net. До 10 квітня 2015 року зацікавлені сторони можуть надавати свої думки в рамках громадських консультацій на сайті http://www.ro-ua-md.net/romania-ucraina/public-consultations/.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Доступність  та транспорт   
 • Створення робочих місць, Соціальна політика      
 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність  
 • Транскордонне співробітництво    
 • Культура та мистецтво, Туризм, Освіта       
 • Врядування
 • Розвиток управлінського потенціалу           

 

 

 

Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна

http://www.pl-by-ua.eu/en,news,148

Проект стратегії нової транскордонної програми ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 знаходиться на стадії підготовки. Наступна інформація заснована на стратегії ЄС, запропонованій для всіх програм прикордонного співробітництва та перших результатах роботи, проведеної Спільним програмним комітетом. Потенційні заявники повинні регулярно перевіряти сайт, щоб отримати точну та актуальну інформацію про програму.

Цілі:

Нова програма матиме три стратегічні цілі: 1) сприяння економічному та соціальному розвитку в регіонах по обидві сторони спільних кордонів, 2) рішення загальних проблем в галузі навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки, і 3) сприяння поліпшенню умов для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу.

Пріоритети:

Програма також матиме 4 тематичних цілі: 1) сприяння місцевій культурі та збереження історичної спадщини, 2) поліпшення доступності регіонів, розвиток стійких і незалежних від кліматичних впливів транспортних і комунікаційних мереж і систем, 3) спільні проблеми в галузі безпеки, 4)  управління та безпека кордонів, мобільність та управління міграцією.

Прийнятні заявники:

Очікується, що прийнятність заявників буде такою самою, як у попередньому фінансовому періоді, і буде включати в себе регіональні та місцеві органи влади та органи самоврядування, напівдержавні установи, неурядові організації та некомерційні організації. Деталі прийнятності можуть змінюватися, тому їх треба перевіряти для кожного конкурсу.

Як подати заявку:

Розподіл фінансування в рамках програми проводитиметься через  стандартні конкурси, які можна буде знайти на веб-сайті програми та на сайті Представництва ЄС в Україні: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/grants_tenders/grants/index_ua.htm

В рамках програми прийнятними є такі українські області: Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська,.

Потенційні заявники з метою ознайомлення можуть відвідати веб-сайт попередньої програми ЄІС Польща-Білорусь-Україна  (2007-2013): www.pl-by-ua.eu

Сектори/сфери підтримки

 • Доступність  та транспорт   
 • Створення робочих місць, Соціальна політика      
 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність  
 • Транскордонне співробітництво    
 • Культура та мистецтво, Туризм, Освіта       
 • Врядування
 • Розвиток управлінського потенціалу

 

 

 

Програма транскордонного співробітництва ЄІС у Чорноморському басейні

www.blacksea-cbc.net

Проект стратегії нового Програми транскордонного співробітництва у Чорноморському басейні на 2014-2020 рр. наразі проходить процедуру публічних консультацій, які сприятимуть завершенню формулювання цілей, пріоритетів та подальших вимог до заявників майбутньої грантової програми. Наступна інформація стосується пропонованого проекту стратегії. Потенційні кандидати повинні регулярно перевіряти сайт для отримання точної актуальної інформації про програму.

Цілі:

Згідно з проектом стратегії Програма сприятиме досягненню загальної мети програм транскордонного співробітництва ЄІС щодо «сприяння співробітництву через кордони між державами-членами ЄС та країнами Європейського Сусідства і Російською Федерацією". Більш конкретно, чорноморська програма буде спрямована на підвищення добробуту населення чорноморського басейну через стійке зростання і спільний захист навколишнього середовища.

Пріоритети:

Ціль 1: Сприяння бізнесу і підприємництву в басейні Чорного моря

 • Пріоритет 1.1 - спільне просування бізнесу і підприємництва у туризмі та сфері культури
 • Пріоритет 1.2 - зміцнення можливостей транскордонної торгівлі і модернізація сільського господарства і пов'язаних з ним секторів

Ціль 2: Координація захисту довкілля і скорочення кількості забруднення в басейні Чорного моря

 • Пріоритет 2.1 - поліпшення спільної екологічного моніторингу
 • Пріоритет 2.2 - сприяння спільному підвищенню обізнаності та спільним діям проти забруднення річок і морів сміттям
Прийнятні заявники:

Агенції туристичного і регіонального розвитку, асоціації, культурні та археологічні установи, місцеві та регіональні органи влади, природні парки та охоронювані території, бізнес і фермерські асоціації, НУО (пріоритет 1.1); торгово-промислові палати, агентства з підтримки бізнесу та регіонального розвитку, секторальні і галузеві асоціації, регіональні/місцеві органи влади та відомства, науково-дослідні інститути (пріоритет 1.2); Наукові та освітні установи, прибережні, морські та портові органи влади, місцеві та регіональні органи влади, рибогосподарські асоціації, екологічні НУО, природні парки та охоронювані території (пріоритет 2.1); Місцеві та регіональні органи влади, обслуговуючі організації з управління відходами, екологічні НУО та ОГС, школи та навчальні заклади, туристичні та рибогосподарські асоціації та портова влада (пріоритет 2.2)

Як подати заявку:

Гранти виділяються на основі конкурсів, публікованих на веб-сайті програми та на сайті EuropAid. Прийнятні регіони України включають: Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. Тимчасово окуповані Крим і Севастополь, а також непідконтрольні уряду України райони Донецької області, не мають право брати участь у конкурсах на даний момент.

Потенційні кандидати мають регулярно відвідувати сайт для отримання інформації про оголошені конкурси та прийом заявок: http://www.blacksea-cbc.net/index.php/eng/Documents/

Сектори/сфери підтримки

 • Конкурентоспроможність, економічний розвиток
 • Транскордонне співробітництво
 • Культура і мистецтво, Туризм, Освіта
 • Інфраструктура, транспорт
 

Програми територіального співробітництва Східного сусідства (EaPTC)

Програми територіального співробітництва спрямовані на стійке територіальне співробітництво між прикордонними регіонами з метою їх соціального та економічного розвитку шляхом зміцнення транскордонних контактів між місцевими органами влади, громадами та організаціями громадянського суспільства, розвитку сумісних рішень спільних соціальних і економічних проблем. На відміну від програм транскордонного співробітництва, які працюють у прикордонних регіонах вздовж зовнішніх кордонів ЄС, EaPTC працюють для регіонів вздовж кордонів між країнами східного партнерства.

 

Програма територіального співробітництва Білорусь – Україна

www.eaptc.eu/en/program/view-belarus-ukraine.html

Цілі:

Поліпшення умов життя місцевих громад у прикордонних регіонах в рамках спільних проектів, що підтримують економічний і соціальний розвиток; Рішення загальних проблем у сфері охорони навколишнього середовища, Створення робочих місць, охорона здоров'я та інші галузі, що мають транскордонний вимір; Культура, освіта та спорт

Пріоритети:
 • Підтримка малих і середніх підприємств (МСП) шляхом покращення інфраструктури,  пов'язаної з бізнес-інформацією, з особливим акцентом на прикордонну торгівлю
 • Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості регіонів
 • Людський капітал і створення робочих місць, профорієнтація молоді, соціальна інтеграція інвалідів
 • Спільний моніторинг та обмін інформацією про стан довкілля, енергозбереження, відновлювані джерела енергії, утилізація відходів
 • Охорона здоров'я - профілактика захворювань і рання діагностика
 • Збереження культурної та історичної спадщини
Прийнятні заявники:

Державні та еквівалентні органи, неурядові і некомерційні організації

Як подати заявку:

Гранти будуть надаватись  в рамках конкурсів, зокрема, публікованих на сайті www.eaptc.eu  і на сайті ЄС в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/grants_tenders/grants /index_en.htm

Згідно з проектом стратегії, обсяг окремого гранту буде обмежений 20-250 тис. євро, що становитимуть максимум 90% від загального обсягу допустимих витрат проекту. Програма територіального співробітництва зможе підтримати (1) "м'які" проекти, тобто такі, що несуть структурні економічні і соціальні зміни; (2) проекти, що передбачають розвиток дрібної інфраструктури. Тривалість пропонованих проектів, як очікується, буде між 9 і 18 місяцями. Наступні регіони України будуть географічно прийнятними: Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська та Чернігівська області.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору (Ділове середовище)
 • Створення робочих місць
 • Захист довкілля, Енергетична ефективність
 • Транскордонне співробітництво
 • Культура та мистецтво, Туризм, Освіта, Молодь
 • Охорона здоров'я

Програма територіального співробітництва Молдова – Україна

www.eaptc.eu/en/program/view-moldova-ukraine.html

Цілі:

Поліпшення умов життя місцевих громад у прикордонних регіонах в рамках спільних проектів, що підтримують економічний і соціальний розвиток; Рішення загальних проблем у сфері охорони навколишнього середовища, Створення робочих місць, охорона здоров'я та інші галузі, що мають транскордонний вимір; Культура, освіта та спорт

Пріоритети:
 • Сприяння розвитку тісних ділових зв'язків через кордон
 • Диверсифікація джерел доходу сільських жителів та розвиток альтернативних можливостей для створення робочих місць у сільській місцевості
 • Вирішення транскордонних екологічних проблем
 • Сприяння мультикультурному розмаїттю та соціальній цілісності етнічних меншин по дві сторони кордону
 • Сприяння особистих зв'язків між молодіжними організаціями для вирішення соціальних питань, розвитку культури, освіти та спорту
Прийнятні заявники:

Державні та еквівалентні органи, неурядові і некомерційні організації

Як подати заявку:

Гранти будуть надаватись  в рамках конкурсів, зокрема, публікованих на сайті програми www.eaptc.eu  і на сайті Представництва ЄС в Україні http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/grants_tenders/grants /index_en.htm

Згідно з проектом стратегії, обсяг окремого гранту буде обмежений 20-250 тис. євро, що становитимуть максимум 90% від загального обсягу допустимих витрат проекту. Програма територіального співробітництва зможе підтримати (1) "м'які" проекти, тобто такі, що несуть структурні економічні і соціальні зміни; (2) проекти, що передбачають розвиток дрібної інфраструктури. Тривалість пропонованих проектів, як очікується, буде між 9 і 18 місяцями. Наступні регіони України будуть географічно прийнятними: Чернівецька, Одеська, Вінницька.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору (Ділове середовище)
 • Створення робочих місць
 • Захист навколишнього середовища
 • Транскордонне співробітництво
 • Культура та мистецтво, Туризм,
 • Освіта,
 • Молодь
 • Розвиток управлінського потенціалу
 

Стратегія ЄС для Дунайського регіону (EUSDR)

Стратегія ЄС для Дунайського регіону (EUSDR) є макро-регіональною стратегією, розробленою Європейською комісією разом із країнами Дунайського регіону та зацікавленими сторонами, для вирішення спільних проблем гуртом. Чотири українські регіони є прийнятними в рамках стратегії EUSDR (Одеська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області).

 

Фонд проектів Дунайського регіону СТАРТ / START Danube Region Project Fund

Цілі:

Надання первісних грошей для розробки та реалізації проектів Дунайського регіону. Первісні (початкові) гроші означає, що бенефіціари отримують раннє попереднє фінансування для того, щоб покрити проектні витрати з самого початку. Це допомагає, особливо маленьким організаціям з обмеженими ресурсами, СТАРТувати свої проекти.

Пріоритети:

СТАРТ охоплює всі 11 пріоритетних галузей EUSDR: поліпшення мобільності та міжмодальність внутрішніх водних, залізничних, автомобільних і повітряних шляхів з метою сприяння стійкій енергетиці, розвиток культури й туризму, контакти між людьми, відновлення і підтримка якості вод, управління екологічними ризиками, збереження біорізноманіття, ландшафтів і якості повітря та ґрунтів, розвиток суспільства знань (дослідження, освіта та ІКТ) для підтримки конкурентоспроможності підприємств, інвестування в людей і навички, активізація інституційного потенціалу та співробітництва, спільна робота щодо безпеки та боротьби з організованою злочинністю.

Прийнятні заявники:

Державні або приватні організації що є юридичними особами (фізичні особи неприйнятні). СТАРТ розроблений спеціально для малих установ, неурядових організацій. У кожному проекті повинні брати участь не менше двох партнерів з двох країн EUSDR.

Як подати заявку:

Результати першого конкурсу були оголошені 19 січня 2015 року. За наступним конкурсом потенційні заявники мають стежити на http://www.danube-capacitycooperation.eu/pages/start.

Чотири українські регіони можуть брати участь (Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області). Партнерський проект повинен включати як мінімум двох партнерів з двох країн Дунайського регіону. Суми грантів варіюються від 10 до 40 тисяч євро на проект. Партнери проекту повинні співфінансувати мін. 10% від загального обсягу видатків по проекту за рахунок власних коштів або інших (не ЄС) джерел.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Доступність  та транспорт
 • Створення робочих місць, Соціальна політика
 • Захист навколишнього середовища
 • Громадянське суспільство
 • Транскордонне співробітництво
 • Культура та мистецтво, Туризм
 • Врядування
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Дослідження, інновації

Програма транснаціональної співпраці 'Дунай' / Transnational Cooperation Programme 'Danube'

Цілі:

В даний час Програма транснаціонального співробітництва "Дунай 2014-2020" знаходиться на стадії розробки. Вона спрямована на досягнення розумного, стійкого і всеосяжного зростання шляхом міжнародного співробітництва. Основною її характеристикою є те, що проекти, які буде підтримано, мають бути сформовані і реалізовані в рамках широких транснаціональних партнерських відносин та спрямовані на проблеми, що переважають над національними кордонами. З огляду на обмеженість ресурсів програма зосереджуватиметься на активізації співпраці щодо вдосконалення політики і інституційної співпраці, а не на розвитку інфраструктури.

Географія нової програми "Дунай" точно відповідає території Стратегії ЄС для Дунайського регіону, прийнятий у 2011 році. Макро-регіональна стратегія і транснаціональна програма – це два різні інструменти, розроблені для подібних цілей, але які діють на різних рівнях і за різними принципами. Збіг їхньої географії та цілей надають величезні можливості для співпраці між двома програмами: крім внеску у досягнення тематичних цілей Стратегії через відповідні проекти співпраці програма може також підтримувати інституційну співпрацю зацікавлених сторін та інституцій Дунайської стратегії.

Пріоритети:
 • Інноваційний та соціально відповідальний Дунайський регіон
 • Відповідальність за навколишнє середовище та культуру
 • Кращі інфраструктурні зв'язки у Дунайському регіоні
 • Належне врядування у Дунайському регіоні
Прийнятні заявники:

Прийнятність заявників буде визначена на пізнішому етапі.

Як подати заявку:

Заявка на фінансування, як правило, подаватимуться в рамках конкурсів. Потенційні кандидати мають регулярно перевіряти веб-сайт www.danube-region.eu  Дунайської стратегії на предмет оголошень. В Україні прийнятними є такі області: Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська.

 Сектори/сфери підтримки

 • Доступність  та транспорт
 • Створення робочих місць, Соціальна політика
 • Захист навколишнього середовища
 • Громадянське суспільство
 • Транскордонне співробітництво
 • Культура та мистецтво, Туризм
 • Врядування
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Дослідження, інновації
 

Горизонт 2020 /Horizon 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Цілі:

Горизонт 2020 – це програма ЄС з досліджень та інновацій на період 2014-2020 років. Вона є фінансовим інструментом для реалізації Інноваційного Союзу - ініціативи Європи 2020, спрямованої на забезпечення глобальної конкурентоспроможності Європи. Ініціатива спрямована на сприяння розумному, стійкому та інклюзивному економічному зростанню та створенню робочих місць шляхом поєднання наукових досліджень та інновацій. Мета полягає в забезпеченні лідерства Європи науці світового класу, відсутності бар'єрів і легкості співпраці державного і приватного секторів у створенні інновацій.

Пріоритети:

Програма охоплює широкий спектр галузей і пріоритетів відповідно до декількох основних програмних розділів: Відмінна наука, Промислове лідерство, Соціальні виклики, Поширення якості та розширення участі, Наука для та з суспільством, Європейський інститут інновацій та технологій (EIT), Євратом (ядерні дослідження). Повний список галузей можна знайти на сайті:

ec.europa.eu/programmes/horizon2020/find-your-area

Прийнятні заявники:

Будь-які фізичні або юридичні особи (наприклад, великі чи маленькі компанії, науково-дослідні організації, університети, неурядові організації тощо). Рекомендується, однак, перевіряти прийнятність для кожної конкретної програми або конкурсу.

Як подати заявку:

Процес подання заявки проходить у п'ять етапів: заявники повинні: 1) визначити відповідний конкурс, 2) знайти партнерів проекту, 3) створити обліковий запис на Порталі учасників, 4) зареєструвати організацію-заявника, 5) подати пропозицію в електронному вигляді через портал.

Комісія публікує всі конкурси в рамках науково-дослідних та інноваційних програм H2020 на порталі учасників ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

Заявники можуть також звернутися до національних контактних осіб, які допоможуть знайти конкурс.

ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html

Більше інформації про процес подання заявки тут http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html#.

Рекомендується також переглянути онлайн-посібник з подання заявок
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/index_en.htm

Сектори/сфери підтримки

 • Сільське господарство, лісництво  
 • Ділове середовище
 • Створення робочих місць
 • Соціальна політика
 • Захист навколишнього середовища
 • Освіта
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Дослідження, інновації
 

Програма підтримки громадянського суспільства країн-сусідів ЄС / Neighbourhood Civil Society Facility

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1399247232035&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35629&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=135811

Цілі:

Загальною ціллю Програми для громадянського суспільства країн-сусідів ЄС є зміцнення та підвищення ролі громадянського суспільства в реформах і демократичних змінах, що відбуваються в сусідніх з ЄС країнах, через розширення участі у досягненні цілей політики сусідства. Програма надає фінансування проектам, що подаються неприбутковими організаціями в рамках обмежених конкурсів. Два конкурси за участю України відбулися останнім часом, в тому числі один сфокусований саме на країні і один для міжнародних проектів на рівні макро-регіону.

Ціллю Програми для громадянського суспільства країн-сусідів ЄС є зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільства з тим, щоб надати їм можливість виконувати ряд функцій, від участі в процесах розробки політики та політичному діалозі, відстеження і моніторингу, до громадських ініціатив, сприяння доступу до інформація, процесів розуміння і примирення тощо.

Прийнятні заявники:

Неприбуткові організації (наприклад, неурядові некомерційні організації та незалежні фонди, громадські організації та приватні неприбуткові установи, організації та їхні мережі на місцевому, національному, регіональному та міжнародному рівні).

Як подати заявку:

Порядок подання пропозицій відповідає звичайному порядку обмежених конкурсів. В якості першого кроку заявники подають концепцію (концептуальну ноту) відповідно до пропонованих керівних принципів конкурсу. Після оцінки концепцій попередньо одібрані заявники представляють повну форму заявки. Весь цикл - від подання концепції до підписання контракт - може зайняти до 10-12 місяців.

Гранти, що були надані в рамках останніх конкурсів, складали від 500 тис. до 1 млн. євро та покривали до 90% від загальної вартості проектів. Тим не менш, розмір грантів може змінюватись від конкурсу до конкурсу. Для деяких лотів в рамках конкурсів перерозподіл фінансування у вигляді мікро-грантів був обов'язковим для того, щоб надавати підтримку меншим, географічно віддаленими організаціям, що знаходяться та працюють за межами столиць країн-партнерів.

Потенційні майбутні заявники можуть перевіряти інформацію про минулі конкурси тут:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=135783&userlanguage=en

 

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Демократія та права людини
 

 

Громадянське суспільство. Діалог заради прогресу

www.csdialogue.eu

Фінансована ЄС Програма для громадянського суспільства країн-сусідів ЄС в найближчі роки проводитиме конкурси для підтримки організацій громадянського суспільства у країнах-сусідах ЄС. Проект "Громадянське суспільство. Діалог заради прогресу" пропонує свою підтримку потенційним заявникам та отримувачам грантів у п’яти з шести країн Східного сусідства: Азербайджані, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні.

Цілі/Місія:

Ціллю підтримки, що надається проектом, є підвищення спроможності потенційних заявників з підготовки проектних пропозицій і зміцнення спроможності бенефіціарів з реалізації проектів. Якщо організація подає заявку на такі гранти, допомога буде пропонуватися за певних умов. Проект буде присутній на:

 • Інформаційних сесіях для потенційних заявників, організованих Представництвом ЄС після оголошення конкурсу заявок, з акцентом на підготовку проекту, в тому числі питання про заповнення повної форми заявки та інших елементів, важливих у процесі подання заявки;
 • По закінченню першого етапу (етапу концептуальної ноти) експерти проекту пропонують індивідуальну підтримку заявнику в заповненні повної форми заявки. Розклад буде оголошено в ході інформаційних сесій та на сайті проекту. Для отримання такої індивідуальної підтримки буде необхідно відправити короткий опис зацікавленості і заздалегідь надати експерту проекту чорнові версії повної заявки, логіко-структурної матриці та бюджету.

Після підписання контракту з Представництвом ЄС будуть запропоновані наступні семінари:

 • Управління проектом (протягом першого року впровадження проектів)
 • Звітність та вимоги до інформування (протягом другого року впровадження проектів)

В ході проекту буде опубліковано ряд посібників і матеріали для електронного навчання для випробувати і/або збільшення знань і досвіду осіб, що займаються реалізацією проектів.

Як подати заявку:

Потенційні заявники на конкурси Програми для громадянського суспільства країн-сусідів ЄС, які бажають отримати допомогу або додаткова інформацію від проекту "Громадянське суспільство. Діалог заради прогресу", мають відправити свій запит на info@csdialogue.eu.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство  
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Демократія та права людини

 

 

 

 

Програма підтримки громадянського суспільства 2015

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136912&userlanguage=en

Вищеназваний конкурс відкрито до 21 травня 2015 року.

Цілі:

Сприяти ролі громадянського суспільства у впровадженні демократичних реформ та інклюзивного соціально-економічного розвитку в Україні

Пріоритети:

Підвищення громадської підзвітності та прозорості; залучення акторів громадянського суспільства в галузі моніторингу та політичного діалогу з органами державної влади щодо секторальних реформ відповідно до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною; підвищення ролі громадянського суспільства в інклюзивному соціально-економічному розвитку України, зокрема, серед постраждалих від конфлікту громад: у запобіганні конфліктів, врегулюванні конфліктів і роботи в постконфліктних ситуаціях; зміцнення потенціалу організацій громадянського суспільств і нових ініціатив.

Перевага віддається проектам, пропонованим коаліціями чи консорціумами ОГС, проектам, що враховують гендерну проблематику у своїй методології, проектам, які працюють у сільських та/або віддалених районах, мають значне регіональне охоплення. Більша частина фінансування має дістатися до регіонів та організацій за межами Києва.

Прийнятні заявники:

Неурядові неприбуткові організації, незалежні політичні фонди, організації на базі громади та приватні неприбуткові організації, установи, організації та їхні мережі на місцевому, національному, регіональному та міжнародному рівні.

Як подати заявку:

Конкурс відкритий до 21 травня 2015 року. Розмір гранту складає від 300 тис. до 1,5 млн. євро. Процедура подачі заявок є звичайною для обмеженого конкурсу і включає в себе 2 етапи: етап концептуальної ноти та етап повної заявки.

Концептуальні ноти готуються відповідно до запропонованого шаблону, паперові копії подаються в оригіналі та 2-х копіях, з електронною версією на CD-ROM, в запечатаному конверті на поштову адресу: пан Wim Prud'homme, Керівник відділу контрактів і фінансів, Представництво ЄС в Україні, 101 Володимирська вулиця, м. Київ, 01033, Україна. Крайнім терміном для подачі концептуальних нот є 21 травня 2015 року, про що свідчитиме дата відправки, поштового штемпеля або дата квитанції.

Попередньо відібраним заявникам буде запропоновано представити повну форму заявки.

Потенційні кандидати мають уважно прочитати керівні принципи конкурсу на:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=136912&userlanguage=en

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство  
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Демократія та права людини
 

Програма інвестування для країн-сусідів ЄС / Neighbourhood Investment Facility (NIF)

http://ec.europa.eu/europeaid/regions/eu-neighbourhood-region-and-russia/interregional-cooperation/neighbourhood-investment_en

NIF є фінансовим механізмом, спрямованим на залучення додаткового фінансування для покриття інвестиційних потреб країн-сусідів ЄС, зокрема для розвитку капіталомісткої інфраструктури у транспорті, енергетиці, навколишньому середовищі, соціальному секторі (напр., будівництві шкіл або лікарень). NIF також підтримує приватний сектор, зокрема щодо операцій з ризиковими капіталами, орієнтованими на малі та середні підприємства. Програма об'єднує гранти від Європейської Комісії та держав-членів ЄС з кредитами європейських державних фінансових інститутів, а також власним внеском країн-партнерів.

Цілі:

Підтримка інвестиційних проектів у країнах-партнерах шляхом об'єднання ресурсів Європейської Комісії та країн-членів ЄС, а також їх використання для залучення кредитів від фінансових інституцій ЄС та держав-членів.

Прийнятні заявники:

Місцеві органи влади, приватні компанії

Як подати заявку:

Щоб отримати підтримку NIF, потенційні кандидати повинні обговорювати свої проекти з однією з європейських фінансових інституцій, визнаних прийнятними, які далі працюватимуть із заявкою:

 • European Investment Bank (EIB)
 • European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)
 • Council of Europe Development Bank (CEB)
 • Nordic Investment Bank (NIB)
 • Agence Française de Développement (AFD)
 • Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
 • Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB)
 • Società Italiana per le Imprese all'Estero (SIMEST)
 • Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento (SOFID)
 • Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Секретаріат NIF відповідає за організацію зустрічей правління NIF та впровадження його рішень. Секретаріат розташований в Європейській Комісії (Відділ EuropeAid C3 "Фінансові інструменти" - Стійке зростання і розвиток), яка відповідає за координацію всіх регіональних інвестиційних програм.

Інфраструктурні проекти, досі затверджені для України, мали вартість від 70 млн. до 2 млрд. євро, за участі NIF у розмірі 0,7-5 млн. євро.

Приклади проектів, фінансованих в Україні, можна побачити тут
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/irc/nif_ukraine_en.htm

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору (Ділове середовище)
 • Доступність  та транспорт
 • Захист навколишнього середовища, Енергетична ефективність
 • Соціальна політика
 • Розвиток управлінського потенціалу
 

Програми Twinning і TAIEX

Інструменти TWINNING і TAIEX є інструментами співпраці між державними органами у країні-бенефіціарі (Україна) і еквівалентними установами держави-члена ЄС. Вони спрямовані на покращення і модернізацію інститутів країни-бенефіціара.

Twinning

Цілі:

Twinning був розроблений для допомоги країнам у набутті необхідних навичок і досвіду для прийняття, впровадження і забезпечення дотримання законодавства ЄС. Для України, Twinning є формою прямого технічного співробітництва, яка передає ноу-хау та кращі практики від державних органів країн-членів ЄС до їхніх українських колег. В рамках проектів Twinning експерт з країни-члена ЄС відправляється працювати на повну зайнятість до державного органу України. Такі експерти акредитуються Європейською Комісією та називаються Постійними радниками проекту. Проекти можуть також включати в себе ряд інших дій, як правило, впроваджуваних відповідними державними органами, у тому числі семінари, тренінги, експертні місії і консультування.

Пріоритети:

Законодавство (допомога в розвитку або зміна чинного законодавства), розбудова інституцій (функціональний перегляд, порівняльний аналіз), розвиток потенціалу співробітників (семінари і тренінги, навчальні візити та стажування, конференції і т.д.)

Прийнятні заявники:

Органи державного управління різних рівнів, органи місцевого самоврядування та їхні асоціації, професійні і комерційні об'єднання, судові та правоохоронні органи.

Як подати заявку:

Національне агентство України з питань державної служби (Нацдержслужба) щорічно, до 1 лютого, повідомляє державні установи про можливості залучення допомоги ЄС у рамках інструменту Twinning. У разі зацікавленості державні органи готують та подають свої пропозиції Нацдержслужбі до 1 березня. Нацдержслужба забезпечує аналіз і оцінку поданих проектних пропозицій з урахуванням спроможності відповідної організації реалізувати проект. Список пропозицій, відібраних Нацдержслужбою, представляється Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС для подальшого розгляду та затвердження.

Проектна пропозиція готується відповідно до шаблону і включає інформацію про державний орган, який ініціює проект, коротку інформацію про майбутній проект (назва, загальна мета, цілі, необхідні результати, проблеми, які треба вирішити тощо). Проектні пропозиції повинні відповідати національним пріоритетам розвитку, напрямкам співробітництва Україна-ЄС і середньостроковим пріоритетам самого державного органу, де здійснюється проект Twinning. Він також має включати елементи інституційного розвитку та наближення законодавства до норм та стандартів ЄС. Партнерський проект може бути реалізований у вигляді класичного твінінгу (макс. 24 місяці/ 2 млн. євро) або легкого твінінгу (до 6 місяців).

Шаблони проектів можна завантажити тут (внизу сторінки): http://www.center.gov.ua/en/press-center/articles/item/852-principles-and-mechanisms-of-twinning-implementation-in-ukraine

З питаннями можна звертатися до українського Центру адаптації державної служби до стандартів ЄС www.center.gov.ua/en/contacts 

Сектори/сфери підтримки

 • Врядування, Розвиток управлінського потенціалу

TAIEX

Цілі:

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange - Технічна допомога та обмін інформацією) покликана сприяти політичному та економічному співробітництву в ряді галузей, в першу чергу наближенню, впровадженню та виконанню законодавства ЄС. TAIEX орієнтована в значній мірі на попит: вона допомагає надати сфокусовану експертну допомогу для вирішення проблем у короткі терміни, допомагає користувачам розуміти та створювати законодавство. TAIEX є швидким і гнучким інструментом, який допомагає партнерським органам влади зрозуміти, узгодити або впровадити правила та інструкції з широкого кола питань. Вона також дозволяє визначити можливі проблеми для спільної майбутньої роботи над ними ЄС і його сусідів. Більше новин та інформації інструменту TAIEX можна знайти на http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/index_en.htm

TAIEX підтримує наступні типи заходів: експертні місії (1-2 експертів з країн-членів ЄС в Україні до 5 робочих днів), ознайомчі поїздки в країни ЄС (максимум 3 українські представники до 5 робочих днів), семінари в Україні, участь українських представників TAIEX у заходах за кордоном (на запрошення ЄС).

Пріоритети:

TAIEX фокусується на вирішенні конкретних проблем розвитку та інтеграції, пов'язаних із законодавством, що вимагає від бенефіціарів активного підходу, чіткого визначення потреб і швидкої реакції.

Прийнятні заявники:

Державні службовці з національних і місцевих органів влади та їх асоціацій, члени законодавчих органів та органів місцевого самоврядування, професійних і комерційних об'єднань, перекладачі, коректори та інші особи чи установи, які інтерпретують законодавство.

Як подати заявку:

Робота TAIEX відбувається на основі запитів про конкретні види допомоги. Щоб скористатися такою допомогою, кандидати мають подати заповнену форму заявки в Національну державну службу України (Управління справами програми Twinning). Аплікаційну форму можна завантажити тут www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/747 [ввести або скопіювати адресу в браузер, щоб відкрити]; вона заповнюється англійською мовою і подається до taiex@center.gov.ua. Управління справами переглядає аплікаційні форми і або направляє їх до Європейської Комісії, або надає рекомендації щодо покращення. Остаточне рішення приймається відповідною службою Єврокомісії. Після прийняття рішення захід стає спільним обов'язком представника відповідної служби ЄС і бенефіціара.

Більш детальна інформація про механізм подання заявок і здійснення проектів TAIEX, а також відповідні посібники для учасників і виконавців, можна знайти тут: www.center.gov.ua/pres-tsentr/materiali/item/746 [ввести або скопіювати в браузер, щоб відкрити].

 

Сектори/сфери підтримки

 • Врядування
 • Розвиток управлінського потенціалу

 

 

 

Канадський департамент закордонних справ, торгівлі та розвитку/ Canadian Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD)

www.acdi-cida.gc.ca/applyforfunding 

Цілі:

Поліпшення економічних можливостей українців через посилення демократії, підтримка зусиль, спрямованих на забезпечення вільного, демократичного і процвітаючого суспільства, надання допомоги в реформах, необхідних для повної реалізації економічного потенціалу країни і створення ефективного інституційного та правового середовища для більш тісної інтеграції з Європою.

Пріоритети:

Економічне зростання: поліпшення сприятливого для бізнесу середовища, відновлення довірі до фінансових інститутів, підвищення конкурентоспроможності малих і середніх підприємств шляхом диверсифікації навичок та розширення доступу до кредитів, зміцнення державних інститутів, побудоване на принципах верховенства права і підзвітності, поліпшення доступу до місцевих послуг економічного розвитку.

Просування демократії: підвищення цілісності демократичних інститутів і практик, з акцентом на реформування державних інститутів та судової системи, підтримка організацій громадянського суспільства та ЗМІ, забезпечення ефективного, підзвітного та прозорого процесу прийняття рішень. Особлива увага приділяється просуванню вільних і справедливих виборів і сприянню реформі нормативно-правової бази.

Прийнятні заявники:

Місцеві органи влади, неурядові організації

Як подати заявку:

Заявки можуть подаватися або як ініціативи розвитку, або у відповідь на оголошення конкурсу.

Щоб відправити заявку у форматі ініціативи розвитку, заявник має розглянути відповідну інформацію на www.acdi-cida.gc.ca/applyforfunding, завантажити і заповнити бланк заяви, переконавшись, що використовується остання версія. Подача заявки на фінансування не означає, що DFATD буде повністю її розглядати. DFATD розглядатиме заявки, які відповідають стратегічним програмним напрямкам, доповнюють існуючий перелік програм, і для яких є конкретні фінансові ресурси. Заявки мають бути подані безпосередньо у відповідну програму, або в разі сумнівів на адресу info@international.gc.ca або поштою: Foreign Affairs, Trade and Development Canada, 200 Promenade du Portage, Gatineau, Quebec K1A 0G4. Запити можуть бути відправлені в Посольство Канади в Україні www.canadainternational.gc.ca/ukraine/offices-bureaux/kyiv.aspx?lang=eng#serv

Оголошення про конкурси з'являються на www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/calls-appels/index.aspx. Потенційні кандидати повинні ознайомитися з вимогами прийнятності та умовами подачі заявок окремо для кожного конкурсу.

Сектори/сфери підтримки

 • Створення робочих місць   
 • Громадянське суспільство
 • Врядування
 • Розвиток управлінського потенціалу           
 • Демократія та права людини
 

Каталітичний фонд Альянсу міст / Cities Alliance Catalytic Fund (CATF)

www.citiesalliance.org/catalytic-fund

Цілі/Місія:

Альянс міст – це глобальне партнерство, спрямоване на  скорочення бідності у містах та заохочення ролі міст у сталому розвитку. Альянс міст надає підтримку містам, місцевим та національним урядам та їхнім партнерам у країнах, що розвиваються, у вирішенні проблем швидкої урбанізації та використання переваг і можливостей, що вони представляють для всіх громадян. Зокрема, Альянс міст надає підтримку містам у забезпеченні ефективного місцевого самоврядування, сприяння активізації громади та заохочення державних і приватних інвестицій.

Фонд прагне підтримувати політику, що каталізує перетворення міста, і заходи, що сприяють інноваціям та навчанню. Наприклад, в рамках конкурсу 2015 року, названого "Міграція та інклюзивні міста", CATF прагне підтримати покращення доступу мігрантів до основних міських служб, засобів існування і соціального захисту, ринку праці та місцевої економіки, а також підвищити їхню соціальну інтеграцію та включення в життя міста.

Пріоритети:

Загальні пріоритети Фонду включають в себе підвищення якості міського життя і врядування для всіх громадян, ухвалення довгострокового, комплексного і інклюзивного підходу до міського розвитку, реалізацію реформ, необхідних для здійснення системних змін і досягнення масштабних результатів, децентралізацію ресурсів для розширення можливостей місцевих органів влади. Конкретні пріоритети змінюються від конкурсу до конкурсу, тому в кожному конкретному випадку їх треба перевіряти.

Прийнятні заявники:

Місцева влада, асоціації міст, уряди держав, організації громадянського суспільства, науково-дослідні інститути і приватний сектор. Список прийнятних кандидатів треба перевіряти для кожного конкурсу.

Як подати заявку:

Фонд надає фінансування на проекти через щорічні конкурси, теми і конкретні пріоритети яких змінюються щороку. Ці конкурси оголошуються на веб-сторінці Фонду. В рамках останнього конкурсу розмір гранту складав від 50 до 200 тис. доларів.

Кандидати повинні використовувати шаблон концептуальної ноти Альянсу міст, який є доступним англійською, французькою та іспанською мовами. Пропозиції подаються електронною поштою до Секретаріату Альянсу міст на адресу: CATF@citiesalliance.org.  Потенційні заявники можуть завантажити шаблон концептуальної ноти і дізнатися більше про процес подачі заявки, вимоги прийнятності і тематичну спрямованість на сайті www.citiesalliance.org/catalytic-fund. Концептуальна нота та  пропозиція проекту має бути "спонсована" принаймні одним членом Альянсу міст, що означає, що спонсор повинен висловити підтримку заявки та взяти участь у процесах реалізації проекту (існують різні можливі варіанти участі).

 

Сектори/сфери підтримки

 • Доступність  та транспорт   
 • Захист навколишнього середовища
 • Соціальна політика
 • Громадянське суспільство
 • Врядування , Розвиток управлінського потенціалу 
 

Міжнародна асоціація місцевих та регіональних фондів розвитку / International Association of Local & Regional Development Funds (IADF)

www.developmentfunds.org/

IADF прагне поліпшити освіту, навчання та надання допомоги муніципальним фондам розвитку та іншим спеціалізованим фінансовим установам, які надають позики місцевим органам влади у всьому світі.

IADF надає бази даних муніципальних і регіональних фондів розвитку і майданчик для принаймні однієї щорічної зустрічі посадових осіб муніципальних і регіональних фондів розвитку, організує ознайомчі поїздки регіонального або глобального характеру до аналогічних установ у розвинених країнах та тих, що розвиваються, складає реєстр експертів, консультантів та консалтингових фірм, що мають визнаний досвід в області спеціалізованої банківської справи, страхуванні інвестицій, муніципальних облігацій, правових та нормативних питань, проектного нагляду, аудитах тощо, інформацію про зміни у муніципальній та регіональній банківськівській сфері, кращі практики та інші методи навчання та обміну інформацією.

Цілі/Місія:
 • налагодження контактів між установами, що працюють у банківській справі на місцевому і регіональному рівні у країнах, що розвиваються, з метою сприяння обміну знаннями та просування освітніх та навчальних заходів;
 • зміцнення місцевих і регіональних фінансових установ, зміцнення управлінського та фінансового потенціалу місцевих органів влади; і
 • допомога у підвищенні доступності коштів для міської інфраструктури та регіонального розвитку.
Пріоритети:

Консультативні послуги: надання допомоги місцевим фінансовим інститутам; управління інвестиціями для проектів та програм; створення нових місцевих і регіональних фінансових посередників для міського розвитку; допомога в підготовці проектів і програм міжнародного фінансування; юридичні та фінансові консультації з інституційного розвитку, проектного фінансування та регулювання.

Обмін інформацією: конференції, інформаційні бюлетені та ознайомчі поїздки, спрямовані на обмін досвідом , інформація про муніципальні і регіональні фонди розвитку в усьому світі; нові методи і можливості залучення фінансування на місцевих ринках капіталу; просування успішних оперативних інструментів, систем і управлінських практик; допома в адаптації до нових ринкових умов і можливостей.

Розвиток управлінського потенціалу: поліпшення фінансових і операційних показників муніципальних фондів розвитку; поліпшення покоління вітчизняних фінансових ресурсів для розвитку міст; підвищення ефективності інвестиційних проектів і програм.

Прийнятні заявники:

Муніціпальні фонди розвитку, фінансові інституції.

Як подати заявку:

Сектори/сфери підтримки

 • Фінансові ринки (підтримка фондів розвитку)
 • Розвиток управлінського потенціалу, Інше
 

Міжнародна приватна водна асоціація /
International Private Water Association (IPWA)

http://www.ipwa1.org/

IPWA сприяє ефективному діалогу між гравцями державного і приватного секторів, які підкреслюють нагальну необхідність пошуку  практичних засобів забезпечення швидкості, прозорості та економічної ефективності у розвитку  та функціонуванні глобальних проектів водопостачання та водовідведення.

Цілі/Місія:

Метою IPWA є надання підтримки в області фінансування проектів водопостачання та санітарії в країнах, що розвиваються, 1) багатостороннім і двостороннім установам щодо виявлення та розробки продуктів зниження ризиків; 2) спонсорам, які прагнуть фінансувати нове будівництво і концесії; 3) національним, муніципальним і місцевим органам влади, які прагнуть залучити кваліфікованих приватних операторів з метою розширення та модернізації водопостачання і санітарних послуг.

Пріоритети:

Розробка проектів: Виявлення можливостей для державно-приватного партнерства у галузі водопостачання та водовідведення та інших, пов'язаних з водою, таких як опріснення та водоочищення; співпраця з багатосторонніми та двосторонніми, урядовими та іншими організаціями в розробці керівних принципів конкурсів та переговорів для сприяння проектам щодо води/стічних вод, рекомендації щодо керування проектами ДПП, розвиток підходів і рішень для субсидування послуг водопостачання; форуми для вирішення питань щодо ризиків водних проектів, проектних основ, гарантій та інших питань, необхідних для успішного фінансування.

Розвиток мережі: координаційний та контактний пункт для учасників водних проектів з приватного сектору та уряду; організація зустрічей, конференцій та семінарів, присвячених найважливішим питанням, що впливають на розвиток ДПП та збільшення інвестицій з боку приватного сектору.

Організація: Члени IPWA беруть участь у чотирьох регіональних групах, очолюваних віце-президентами IPWA: (1) Європа, Близький Схід і Африка; (2) Латинська Америка; (3) Азія; і (4) Північна Америка. Крім того, IPWA створила цільову групу щодо фінансових інструментів. Регіональні групи збирають інформацію про можливості та події в регіоні, підтримують зв'язок з ключовими посадовцями та організаціями, планують необхідні дослідження, круглі столи, а також програми обміну інформацією.

Прийнятні заявники:

Члени IPWA, такі як спонсори, фінансові установи, місцеві водоканали, місцеві органи влади, муніципалітети, багатосторонні і двосторонні установи, що фінансують водопостачання та санітарію.

Як подати заявку:

IPWA відкрита для  членів, що представляють весь спектр сторін, які беруть участь у плануванні, інвестуванні, регулюванні та управлінні водними проектів, в т.ч. розробники проектів, будівельні та інженерні фірми, постачальники обладнання і професійних послуг, багатосторонні фінансові установи, комунальні установи та міністерства, асоціації, фінансові установи та інші сторони, зацікавлені у розвитку державно-приватного партнерства в рамках проектів  щодо водопостачання/стічних вод.

Для запитань: Пані Kathy Shandling, Executive Director, kshandling@ipwa1.org ; тел..: +12128730920

Сектори/сфери підтримки

 • Комунальні послуги (Вода, стічні води)
 • Охорона довкілля
 • Інше
 

Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/ukraine+country+landing+page

МФК є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що фокусується виключно на розвитку приватного сектора в країнах, що розвиваються. В рамках Групи Світового банку надає широкий спектр фінансових продуктів для розвитку компаній та/або секторів в Україні, у тому числі комбінації фінансування та консультацій, спеціально розроблених для задоволення потреб кожного проекту.

МФК інвестує в ринки, на яких інші приватні фінансисти не готові взяти на себе всі ризики. МФК надає свої кошти, технічну експертизу, світовий досвід, а також інноваційне мислення, щоб допомогти партнерам подолати фінансові, оперативні та політичні проблеми. Стратегією МФК є підтримка розвитку приватного сектора, зокрема надання допомоги МСП, розвиток ринків капіталу, боротьба зі зміною клімату, підвищення продовольчої безпеки шляхом підтримки агробізнесу та розширення участі приватного сектора в інфраструктурі.

Цілі/Місія:

Інвестиції в приватний сектор в країнах з економікою, що розвивається, з метою сприяння зростанню, скороченню бідності та поліпшення життя людей.

Пріоритети:

Ключові сектори України: агропромисловий комплекс, інфраструктура, енергетична ефективність/ чисте виробництво, фінансові ринки, що впливають на довгострокове економічне зростання України

Прийнятні заявники:

Прийнятними є переважно великі приватні компанії. Компанії з часткою державної власності також можуть отримати  фінансування. МФК не надає позик безпосередньо мікро-, малим і середнім підприємствам та індивідуальним підприємцям, але чимало інвестиційних клієнтів МФК є фінансовими посередниками, які надалі кредитують дрібні підприємства. Щоб отримати право на фінансування МФК, проект повинен відповідати таким критеріям:

 • належати до приватного сектору;
 • бути технічно справним;
 • мати хороші перспективи прибутку та приносити користь місцевій економіці;
 • бути справним щодо довкілля та суспільства, задовольняти Екологічним та соціальним стандартам МФК, а також країни, де він реалізується.
Як подати заявку:

Основою всіх фінансових рішень МФК є інвестиційні пропозиції. Після отримання інвестиційної пропозиції, початкового контакту і попереднього розгляду МФК може запросити детальне техніко-економічне обґрунтування або бізнес-план, щоб визначити, чи заслуговує проект фінансування.

Представник МФК в Україні: Олена Гармаш,  Дніпровський узвіз 1, 3-й поверх, 01010, Київ, тел: + 380 (44) 490 6400, факс: +380 (44) 490 6420, OHarmash@ifc.org

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору
 • Сільське господарство
 • Енергетична ефективність
 • Довкілля, чисте виробництво, Інше
 

Міжнародний фонд "Відродження" /
International Renaissance Foundation

http://www.irf.ua/

Міжнародний фонд "Відродження" є невід'ємною частиною міжнародної мережі Сороса, яка складається з національних і регіональних фондів у більш ніж тридцяти країнах світу, насамперед у Центральній і Східній Європі, а також країнах колишнього СРСР.

Цілі:

Надання фінансової та оперативної допомоги у розвитку відкритого та демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки ключових громадянських ініціатив у цій галузі.

Пріоритети:

Фонд працює з провідними українськими неурядовими групами і залучає їх до розробки спільного порядку денного державної політики для країни, стимулює ініціативи з боротьби з корупцією і запобігаю відкату від демократичних реформ. Їхні зусилля по скороченню корупції в системі вищої освіти призвели до інституціоналізації механізмів боротьби з корупцією в тестуванні при вступі до ВНЗ.

Підтримка проектів і груп, які просувають права вразливих груп населення, поліпшення громадського здоров'я та боротьбу з дискримінацією. Для покращення доступу громадян до правосуддя, Фонд розробляє і просуває безкоштовні системи правової допомоги по всій Україні.

Просування європейської інтеграції України через підтримку ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на посилення впливу громадянського суспільства на відносин між Україною  та ЄС. Фонд сприяв створенню Форуму громадянсько суспільства української платформи Східного партнерства. Він також ініціював індекс європейської інтеграції для країн Східного партнерства, який забезпечує щорічну порівняльну оцінку європейських інтеграційних процесів.

Прийнятні заявники:
 • Неурядові організації
 • Групи та проекти, що підтримують вразливі верстви населення, покращують охорону здоров'я та борються з дискримінацією
Як подати заявку:

Для подачі заявки необхідно заповнити форму, яка є стандартною для більшості конкурсів, що оголошуються Фондом http://www.irf.ua/grants/contests/. Повний пакет заявки можна отримати поштою, відправивши запит менеджеру відповідної програми http://www.irf.ua/contacts/.

Щодо більш детальної інформації подавачі мають звертатись до офісу Фонду в Україні за адресою: вул.. Артема 46, Київ, 04053, тел.: +38 044 461-9709, +38 044 486-7629, irf@irf.kiev.ua

Сектори/сфери підтримки

 • Соціальна політика
 • Громадянське суспільство
 • Охорона здоров'я
 • Освіта
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Інше (вразливі групи населення, боротьба з корупцією, правова допомога)
 

Національний фонд підтримки демократії /
National Endowment for Democracy (NED)

www.ned.org/grantseekers  

Національний фонд підтримки демократії  - це приватний некомерційний фонд, що базується в США, який зокрема допомагає організаціям, що працюють в різноманітних середовищах, включаючи новостворені демократії, напівавторитарні країни, репресивні спільноти та країни, що проходять демократичні перетворення. Щороку NED підтримує більше 1000 проектів неурядових груп в більш ніж 90 країнах світу.

Цілі:

Підтримка зростання та зміцнення демократичних інститутів по всьому світу.

Пріоритети:

Заохочення і захист прав людини і верховенства права, підтримка свободи інформації та незалежних ЗСІ, зміцнення демократичних ідей і цінностей, заохочення підзвітності та прозорості, зміцнення організацій громадянського суспільства, зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів, розвиток громадянської освіти, підтримка демократичного вирішення конфліктів, сприяння свободі об'єднань, зміцнення широкій ринковій економіці.

Прийнятні заявники:

Тільки неурядові організації (громадські організації, асоціації, незалежні ЗМІ, тощо). NED не пропонує гранти для окремих осіб, державних органів, установ з державною підтримкою, таких як державні університети.

Як подати заявку:

Заявки приймаються на постійній основі, з чотирма кінцевими термінами на рік (січень, квітень, червень, жовтень). Рішення приймаються на щоквартальній основі Радою директорів NED і оголошуються приблизно через 2 місяці після терміну. Рада розглядає наступні фактори: відповідність загальним пріоритетам NED, конкретним потребам і умовам у конкретній країні, прихильність демократії і досвід заявника.

Суми грантів варіюються залежно від розміру і об'єму проектів, але в середньому грант триває 12 місяців і становить близько 50 тис. доларів.

Форму заявки, покрокову інструкцію і всі інші відомості про процес подання можна знайти на сайті www.ned.org/grantseekers. Всі заявки мають включати: титульний аркуш, текст заявки, проміжну оцінку (тільки для пропозицій на продовження проекту), бюджет, реєстраційні документи. Заява може бути зроблена електронною поштою, поштою або факсом: proposals@ned.org, +1 (202) 378-9407, National Endowment for Democracy, Attn: Grant Proposals, 1025 F Street NW, Suite 800, Washington, DC 20004 USA

Заявку також можна подати через онлайн-форму на сторінці www.ned.org/grantseekers

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство  
 • Культура та мистецтва         
 • Освіта, Охорона здоров'я
 • Врядування
 • Молодь
 • Демократія та права людини
 

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO)

http://www.unido.org/en/unidoorg.html

ЮНІДО є спеціалізованою установою Організації Об'єднаних Націй, що сприяє розвитку промисловості для скорочення бідності, інклюзивної глобалізації та екологічної стійкості в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою. Він працює у напрямку скорочення бідності через розвиток виробничої діяльності, інтеграції країн, що розвиваються у світову торгівлю, сприяння екологічній стійкості в промисловості, а також поліпшення доступу до чистої енергії. ЮНІДО виконує чотири взаємодоповнюючі і підтримуючі одна одну основні функції: технічне співробітництво (розробляє та впроваджує проекти, які нарощують потенціал держав-членів з виконання власних програм у галузі промислового розвитку), аналітичні та політичні консультативні послуги (прикладні економічні дослідження та інструменти формування відповідних промислових стратегій і політики), встановлення стандартів (допомога у дотриманні ряду існуючих і виникаючих міжнародних стандартів, що сприяють розвитку нового глобального стандарту), роль у скликанні та розвитку партнерства (діалог, формування партнерства і створення планів дій для всебічного та сталого промислового розвитку).

Цілі:

Зменшення бідності через всеосяжний і стійкий промисловий розвиток, забезпечення можливості для зростання процвітаючого виробничого сектора, розширення участі у міжнародній торгівлі та охорона навколишнього середовища.

Пріоритети:

Зменшення бідності через виробничу діяльність: економічне зростання, розвиток малого та середнього бізнесу та створення робочих місць, бізнес, інвестиції та технологічні послуги, агробізнес та розвиток підприємництва в сільських районах, людська безпека і посткризове відновлення, жінки та молодь у виробничій діяльності.

Прийнятні заявники:

Уряди країн-членів ЮНІДО.

Як подати заявку:

Проекти та заходи з розвитку співробітництва ЮНІДО засновані на середньостроковому підході програмування. Програми для конкретних регіонів і країн відповідають на офіційні запити від зацікавлених країн. Відділ розробки програм та технічного співробітництва ЮНІДО несе відповідальність за процес програмування і розробки конкретних проектів. Запити та ідеї повинні бути адресовані координаторові ЮНІДО в Україні:
Людмина Мусіна, Міністерство економічного розвитку та торгівлі
01008, Київ, вул. Грушевського 12/2, тел..: +380 442 263156, ф.:  +380 2263181, musina@me.gov.ua

 

Сектори/сфери підтримки

 • Створення робочих місць
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Розвиток приватного сектору (Ділове середовище)
 • Захист навколишнього середовища
 • Сільське господарство
 • Енергетична ефективність  
 • Інше
 

Північна екологічна фінансова корпорація/
Nordic Environment Finance Corporation NEFCO

http://www.nefco.org

НЕФКО є міжнародною фінансовою організацією, заснованою п'ятьма країнами Північної Європи. НЕФКО бере участь у проектах шляхом підписки на акції та долі у капіталі, мобілізації необхідної бази власного капіталу для проектів, середніх і довгострокових кредитів і гарантій, субординованих кредитів і позик з ознаками долів у капіталі. З 1996 року НЕФКО також управляє спеціальний Північним фондом для пільгового фінансування окремих природоохоронних проектів в сусідньому регіоні.

Проекти, що мають позитивний вплив на екологію Північних країн і оточуючих морів можуть бути, наприклад , пов'язані з модернізацією промислових підприємств і енергетичних компаній. Інша група включає проекти, здійснювані у співпраці з муніципалітетами та іншими органами на поставку послуг, таких як очищення стічних вод або поводження з відходами. Третя категорія стосується компаній, які виробляють природоохоронне обладнання та обладнання для більш ефективного використання енергії, надають консалтингові та інжинірингові послуги в галузі охорони довкілля та енергетики з метою сприяння реалізації природоохоронних заходів.

Цілі:

Позитивний екологічний ефект в інтересах Північних країн шляхом надання кредитів і капіталовкладень.

Пріоритети:

Енергозбереження, вода та очистка стічних вод, утилізація відходів, промислові проекти, спрямовані на поліпшення використання ресурсів і скорочення викидів у повітря, ґрунт і воду.

Прийнятні заявники:

Юридичні особи різних форм власності, муніципальні та інші державні органи.

Як подати заявку:

З питань щодо заявок рекомендується зв'язуватися з НЕФКО телефоном або через форму на www.nefco.org/contact. Якщо проект видається доречним НЕФКО, надаються початкові роз'яснення деяких його аспектів для початкового розгляду проекту експертами НЕФКО.

Пропонований проект повинен мати доречний вплив на навколишнє середовище, бути заснованим на довгострокових інвестиціях у підприємства, в першу чергу через формування спільних підприємств або корпоративні придбання, мати скандинавську компанію або установу в якості ділового партнера, бути економічно, фінансово, організаційно і технічно життєздатним і здійсненним.

Екологічна, технічна, інституційна, економічна та фінансова здійсненність проекту може бути продемонстрована, як правило, за рахунок достатнього економічного обґрунтування. НЕФКО вимагає від проектів відповідності розумним критеріям рентабельності, проте, як тільки це підтверджено, більше зосереджується на екологічних наслідках. Це робить підхід  НЕФКО "зеленою інвестицією", на відміну від комерційних інвестиційних фондів.

Більш інформацію щодо заявок та процесу подання на  www.nefco.org/how_to_work/how_to_apply

 

Сектори/сфери підтримки

 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність
 • Інше

Програма "Вишеград для країн Східного партнерства" /
Visegrad 4 Eastern Partnership Programme

visegradfund.org/v4eap/

Цілі:

Метою Вишеградської фонду є сприяння розвитку більш тісної співпраці між громадянами та інституціями у країнах Вишеградської четвірки, а також між ними та іншими країнами. Програма "Вишеград для країн Східного партнерства" (V4EaP) спрямована на розширення співробітництва шляхом поширення унікального ноу-хау країн Вишеградської групи у соціальній та економічній трансформації, демократизації та регіональному співробітництві, зокрема шляхом розвитку громадянського суспільства та співпраці.

Пріоритети:

Підтримка процесів реформ, політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС, зміцнення інституційного потенціалу, розвиток громадянського суспільства та загальна трансформація країн Східного партнерства.

Прийнятні заявники:

Будь-яка юридична або фізична особа, за умови, що характер представленого проекту має відношення до або пов'язаний з країнами Вишеградської групи. Перевага віддається проектам неприбуткових та неурядових організацій, громадських освітніх, культурних і науково-дослідних установ і муніципалітетів або органів місцевого самоврядування.

Як подати заявку:

Українські суб'єкти мають право на стандартні, стандартні розширені і флагманські гранти. Подання проектів відбувається в рамках конкурсів, оголошених на сайті Фонду. Оголошення публікуються кілька разів на рік. Сума гранту варіюється від 6 до 100 тис. євро.

Заявки подаються виключно через онлайн-форму. Деякі основні умови змінюються в залежності від конкурсу, тому рекомендується уважно читати відповідні керівні принципи. Залежно від конкретних умов, Фонд може покрити 70-100% від загальної вартості проекту; непрямі витрати можуть складати до 15% від загального обсягу отриманих коштів;  до 7% виданих сум можуть бути використані для придбання матеріальних і нематеріальних активів. За винятком транскордонних проектів суб'єкти із щонайменше трьох країн Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина) мають бути залучені. Рекомендується, однак, долучати партнерів з усіх вишеградських країн.

Проекти оцінюються відповідно до теми і змісту, оригінальності і відповідності цілям Фонду, якості, актуальності, внеску партнерів, прозорості та акуратності бюджету, впливу на громадянське суспільство, просуванню концепції Вишеградської співпраці, мультиплікативного ефекту, запропонованого висвітлення в ЗМІ, мережевого ефекту, сталості і попереднього досвіду роботи із заявником.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство  
 • Транскордонне співробітництво    
 • Культура та мистецтво, Туризм, Освіта       
 • Врядування
 • Молодь, Стипендії на навчання      
 • Демократія та права людини           

Програма державно-приватного партнерства в інфраструктурі / Public-Private Partnership in Infrastructure Programme (PPPI)

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/WBIPROGRAMS/PPPILP/0,,menuPK:461142~pagePK:64156143~piPK:64154155~theSitePK:461102,00.html

Створена Інститутом Світового банку, Програма пропонує віртуальну бібліотеку документів, електронний форум, календар подій та інші функції, щоб допомогти з'єднати фахівців ДПП у віддалених регіонах світу і сприяти глобальній економіці знань з ДПП. Ресурс представляє інтерес для підтримки середовища ДПП в Україні. Він забезпечує розвиток управлінського потенціалу, щоб допомогти урядам країн створити належні умови для розвитку успішного і стійкого ДПП.

Цілі/Місія:

Метою ПДППІ є підтримка зусиль країн, що розвиваються, у створенні міцного нормативного та бізнес-середовища, сприятливого для розвитку ДПП у наданні доступних і стійких інфраструктурних послуг. Програма забезпечує інформацію та досвід щодо забезпечення державно-приватного партнерства у сфері надання інфраструктурних послуг; знайомство політиків у країнах, що розвиваються, з принципами та основами ефективного законодавчого регулювання; навчання регуляторів і відомств, відповідальних за питання конкуренції, сучасним інструментам економічного і фінансового регулювання; інвестування у наступне покоління регуляторів і контролерів через розвиток університетських навчальних та науково-дослідних програм з економіки регулювання та фінансів; забезпечення кращого розуміння обмежень та інтересів основних договірних сторін в інфраструктурних проектах; зміцнення створеної мережі ДПП серед клієнтів і розвинених країн. Програма забезпечує системне навчання і підвищення кваліфікації, яке призводить до виховання здатних і досвідчених професіоналів державного сектора, які мають знання, необхідні для роботи зі складними операціями державно-приватного партнерства.

Пріоритети:

Програма забезпечує розвиток потенціалу навчальних заходів з усіх аспектів циклу проекту державно-приватного партнерства: інституційне структурування, договірно-правова база, фінансування проектів, управління ризиками, економічне регулювання і конкуренція. На запит команда може працювати над підвищенням потенціалу своїх клієнтів за допомогою навчальних заходів та технічної допомоги з конкретних питань, з якими стикаються країни в ході розробки та реалізації проектів державно-приватного партнерства. Вони можуть включати в себе, серед іншого: фіскальне управління ризиками, соціальні та екологічні виклики, а також децентралізацію і централізовану координацію державно-приватних партнерств та інших проектів.

Цільові групи:

Агентства ДПП, політичні діячі, регулятори, органи з питань конкуренції, групи споживачів

Як отримати доступ до ресурсів:

З метою надання знань і досвіду щодо варіантів та механізмів для забезпечення державно-приватного партнерства у сфері надання інфраструктурних послуг, ресурсний центр Програми містить вичерпну інформацію про ДПП в інфраструктурних проектах (чисте виробництво, вода та санітарія, тверді відходи, транспорт, телекомунікації та ІКТ, енергія):

http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/what-are-public-private-partnerships

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору
 • Інше
 

Програма Європейского партнерства Матра/
Matra European Partnership Programme

http://ukraine.nlembassy.org/organization/departments/Governance-and-human-rights

Цілі:

Підтримка процесів трансформації та реформ, спрямованих на побудову плюралістичної демократії з участі громадянського суспільства, підтримка верховенства права і врядування через соціальний діалог і розвиток потенціалу, зміцнення прозорості та підзвітності державних структур. У 2014 році метою Програми Матра було надання відповідей на сучасні виклики в Україні.

Пріоритети:

Підвищення адміністративного потенціалу та зміни управлінської культури з метою покращення законів, викорінення корупції, забезпечення інклюзивності уряду і належних практик впровадження законів у сфері правоохоронної реформи, земельної реформи, законів щодо боротьби з дискримінацією та мови; забезпечення вільних і справедливих виборів; Свобода слова та зміцнення незалежної професійної інформації; Удосконалення підзвітності державних установ та громадянського контролю над державною адміністрацією та місцевим самоврядуванням, в тому числі моніторинг виконання законодавства.

Прийнятні заявники:

НУО, академічні установи та муніципалітети в Україні. Рекомендуються спільні ініціативи за участі  нідерландських організацій громадянського суспільства та науковців. Кандидати повинні мати адекватне послужний список і доведений управлінський потенціал та досвід у вибраній області, бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на верховенство права та належне врядування в Україні.

Як подати заявку:

Проектна пропозиція має бути спрямована на одну або більше із зазначених тем, демонструвати потенційний вплив на зміни у вибраній області, містити стратегію, які забезпечує стійкість діяльності та заходів, бути розробленою відповідно до заявки. Проекти повинні бути реалізовані протягом 12 місяців та мати власне фінансування подавача пропонованого проекту у розмірі не менше 15% від загального бюджету. Запитувана сума має бути в межах між 650 до 1100 тис. грн.

Електронна копія проектної пропозиції англійською мовою надсилається на kie-matra@minbuza.nl. Друкований екземпляр проектної пропозиції з усіма підтверджуючими документами повинний бути надісланий поштою або доставлений власноруч за адресою: Посольство Королівства Нідерландів, Програма європейського партнерства Матра, Контрактова пл. 7, 01901 Київ

Вибір проектів відбувається після отримання всіх необхідних документів. Всі заявники отримують письмове повідомлення про результати. Заявки оцінюються у порядку надходження в рамках доступного фінансування. Оголошення щодо вичерпання коштів розміщується на веб-сайті посольства.

Всі питання щодо програми необхідно направляти на адресу kie-matra@minbuza.nl.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство
 • Врядування
 

Реформа та зміцнення фінансового сектору /
Financial Sector Reform and Strengthening (FIRST)

www.firstinitiative.org/content/index.cfm?ctID=38

Цілі:

Підтримка стратегії реформування фінансового сектору та консультації з питань секторальної політики (зокрема, плани розвитку на основі Програми оцінки фінансового сектора), надання консультаційних послуг для зміцнення правових, нормативних та наглядових рамок, сприяння розвитку ринку і продуктів фінансового сектора, інституційний розвиток та зміцнення управлінського потенціалу.

Прийнятними для фінансування галузями є: банківська справа, ринки капіталу, страхування, системи оплати, пенсійні системи і системи колективного інвестування, небанківські фінансові установи, фінансування житлового будівництва, забезпечення готовності до криз, бухгалтерський облік та аудит, доступ до фінансування, стратегія розвитку фінансового сектора.

Технічна допомога не може надаватися для зміцнення окремих компаній приватного чи державного сектора, за винятком фінансових регуляторів; FIRST не може забезпечувати "основне фінансування", бути єдиним або основним джерелом фінансування стартапу або працюючої організаціі. FIRST не фінансуватиме окремі навчальні заходи, які не є частиною ширшого проекту. FIRST не надає консультації з питань інформаційних технологій, програмне або апаратне забезпечення.

Пріоритети:

FIRST віддає перевагу проектам, які показують залучення клієнта і та основані на реальному попиті, мають ймовірність досягнення поставлених цілей та успішної реалізації проекту, показують сильні елементи комплементарності (не перекриваються і не конфліктують з іншими джерелами фінансування), є каталітичними (можуть привести до подальшого зміцнення фінансового сектора).

Прийнятні заявники:

Державні органи, регулюючі органи, політики, і - в обмежених випадках - квазі-державні установи, такі як саморегульовані організації та галузеві асоціації.

Як подати заявку:

FIRST приділяю основну увагу короткостроковим і середньостроковим проекти (6-18 місяців). Проекти технічної допомоги мають обсяг від декількох тисяч до півмільйона доларів, а у виняткових випадках, більше. Більшість підтриманих проектів були між 100 і 200 тис. доларів.

В якості першого кроку заявник направляє у Відділ управління програм запит, електронкою або поштою, не більше однієї сторінки з коротким викладом пропозицій щодо проекту. Форма запиту доступна для завантаження. ВУП розглядає запит і визначає, чи є він взагалі прийнятним для фінансування FIRST. Якщо так, ВУП допомагає одержувачу в розробці та поданні повної заявки. Заявку на проект має супроводжувати лист від організації, що підтримує його.

Більше деталей щодо процесу подання заявок на  www.firstinitiative.org/content/index.cfm?ctID=38

 

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектора (Ділове середовище)
 • Інше
 

 

Управління з кредитування розвитку / Development Credit Authority (DCA)

www.usaid.gov/dca/

DCA надає місіям Агентства міжнародного розвитку США (USAID) повноваження на видачу кредитних гарантій приватним кредиторам, зокрема, для позик у місцевій валюті. Ці гарантії покривають до 50% ризику кредитування проектів, які сприяють просуванню цілей розвитку USAID. Кредитні гарантії DCA уможливлюють фінансування для конкретних секторів, де існує необхідність заохочення стійкого місцевого економічного зростання. Гарантійні угоди заохочують приватних кредиторів розширяти фінансування недостатньо фінансованих позичальників в нових галузях і регіонах. Відкриваючи місцеві канали фінансування, USAID розширює можливості підприємців у країнах, що розвиваються, включаючи Україну.

Цілі/Місія:

Підтримка мобілізації місцевих джерел фінансування для підприємців в країнах, що розвиваються шляхом надання часткових гарантій по кредитах, що сприяє розширенню можливостей розвитку підприємництва.

Пріоритети:

Мікро- та малі підприємства, приватизація державних компаній, інфраструктура, ефективні та поновлювані джерела енергії, зміна клімату і т.д.

Прийнятні заявники:

Відповідність заявників керівним критеріям DCA переважно визначається нижче зазначеними загальними принципам, яким мають слідувати проектні пропозиції:

 • Фінансова життєздатність: Проекти повинні демонструвати позитивні фінансові норми прибутку, що вказують на можливість погашення боргу
 • Розподіл ризиків: USAID беруть на себе 50% або менше потенційної грошової відповідальності, забезпечуючи реальний розподіл ризиків з місцевими фінансовими інститутами.
 • Позикові кошти: кредитна діяльність USAID має прямо мобілізувати фінансування місцевих фінансових установ.
 • Відповідність валют: Гарантовані DCA кредити повинні бути в тій самій валюті, що й доходи від проекту.
 • Вимоги до звітності: USAID Місії мають бути готові до роботи з фінансовими установами та/ або позичальниками, щоб забезпечити регулярні звіти про стан проектів DCA.
Як подати заявку:

Заявка подається через місцеві Місії USAID: процес ініціюють співробітники Місії. Часові рамки для затвердження проекту DCA варіюється в залежності від проекту: це може зайняти від трьох до дев'яти місяців з розробки проекту до остаточного затвердження. Вся процедура складається з 10 основних етапів, починаючи від концептуального документа, який розробляється в місії. Більш детальна інформація про етапи подачі заявки можуть бути знайдені у посібнику із заявок:

http://www.tcgillc.com/usaiddocs/DCA%20Ten%20Step%20Guide.pdf

 

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору (Підприємництво)
 • Створення робочих місць
 

Фонд демократії Організації Об'єднаних Націй  (ФДООН / UNDEF)

www.un.org/democracyfund/apply-funding

Цілі:

Підтримка зусиль з демократизації в усьому світі, зміцнення голосу громадянського суспільства, просування прав людини та заохочення участі усіх груп у демократичних процесах.

Пріоритети:

Розвиток громад; верховенство закону і прав людини; інструменти демократизації; ЗМІ; жінки; молодь

Прийнятні заявники:

Організації громадянського суспільства та неурядові організації, в т.ч. їх офіційні мережі; незалежні і конституційні органи, в т.ч.  виборчі комісії, інститути омбудсмена, національні установ з прав людини та інші незалежні органи врядування (для проектів, що сприяють включенню голосу громадянського суспільства), глобальні і регіональні міждержавні органи, організації та їх об'єднання за виключення ООН (для проектних пропозицій, які зміцнюють голос громадянського суспільства).

Як подати заявку:

Заявки мають подаватися протягом "відкритого" періоду, що триває з 15 листопада по 31 грудня, через сторінку www.un.org/democracyfund. Приймаються тільки пропозиції, подані он-лайн, протягом цього періоду, англійською або французькою мовами.

Проекти ФДООН тривають два роки; розмір грантів - від 100 до 400 тис. дол.

Пропозиції піддаються ретельному процесу оцінки, контролю якості та комплексної перевірки. "Довгий" список складається командою незалежних оцінювачів, а потім розглядається Програмною консультативною групою Фонду із залученням Постійних Координаторів ООН на місцях. "Короткий" список розглядається Консультативною радою ФДООН, що включає уряди, представників громадянського суспільства та окремих осіб. Остаточний короткий список подається Генеральному секретарю ООН для затвердження, зазвичай у травні або червні.

Як тільки короткий список затверджено Генеральним секретарем, пропозиція переходить на фінальну стадію відбору: переговори щодо проектної документації, яка є договором між ФДООН і отримувачем гранту. Це узгодження вимагає від заявника забезпечити більш детальний план проекту, а також деталізацію вкладів ФДООН і заявника, контроль і належну перевірку ФДООН. Тільки після успішного завершення проектного документа і його затвердження Контролером ООН, проектну пропозицію офіційно буде затверджено для отримання коштів. Це відбувається не раніше вересня.

Більше інформації по проектним заявкам можна знайти у керівних принципах
 http://www.un.org/democracyfund/ninth-round 

 

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство
 • Врядування
 • Молодь
 

Фонд ЕРСТЕ / ERSTE Stiftung

www.erstestiftung.org/inside-the-foundation/grant-giving/ 

Цілі:

ЕРСТЕ Фонд надає гранти для реалізації практичних інноваційних проектів, які доповнюють цілі Фонду щодо зміцнення громадянського суспільства країн у Центральній і Південно-Східної Європі, приймаючи до уваги минуле, сьогодення і майбутнє кожної країни.

Пріоритети:

Ідеї, що стосуються поточних і майбутніх соціальних проблем та місцевих потреб, що мають потенційні транскордонні наслідки, інноваційні проекти, що стосуються поточних місцевих, національних і транснаціональних проблем, сприяння шанобливій зустрічі та обізнаності з іншими культурами, сталий розвиток громадянського суспільства, підтримка та заохочення орієнтованого на майбутнє бачення молодих талантів в місцевому і глобальному контексті.

Прийнятні заявники:

Тільки некомерційні організації; некомерційний статус визначається відповідно до податкового законодавства Австрії.

Як подати заявку:

Заявки приймаються на постійній основі. Вони мають бути подані принаймні за 4 місяці до планованого початку проекту. Якщо проект вже запущений, він не матиме права на отримання гранту від Фонду ERSTE.

Заявки на гранти повинні бути зроблені через веб-портал http://www.erstestiftung.org/inside-the-foundation/grant-giving/grant-giving-apply/

Заява має містити такі елементи: мета проекту, плановані заходи, терміни реалізації проекту, партнери, детальний бюджет, запитувана сума фінансування, доступність фінансування з інших джерел.

Для більш детальної інформації потенційні кандидати повинні ознайомитися з правилами http://erstestiftung.org/wp-content/uploads/2011/03/Funding-Guidelines_July2010.pdf

 

Сектори/сфери підтримки

 • Громадянське суспільство
 • Транскордонне співробітництво
 • Культура і мистецтво
 • Освіта
 • Молодь

 

 

 

 

 

Фонд зеленого зростання. Південно-Східна Європа  /
Green for Growth Fund (GGF). Southeast Europe

www.ggf.lu

Місія "Фонду зеленого зростання. Південно-Східна Європа", унікального державно-приватного партнерства, є сприяння підвищенню енергетичної ефективності та розвитку поновлюваних джерел енергії, через державно-приватне партнерство з багаторівневою структурою ризиків/доходів, шляхом надання фінансування бізнесу і домогосподарствам в рамках партнерств із фінансовими установами та прямого фінансування. Інвестиції GGF прагнуть домогтися зниження на 20% споживання енергії та/або скорочення викидів CO2 на 20%. Об'єднуючи інвестиції з адресною технічною допомогою, GGF прагне нарощувати потенціал партнерських організацій, які забезпечують довгострокову ефективність інвестицій.

Цілі/Місія:

Просування енергетичної ефективності та зменшення викидів CO2.

Пріоритети:

Рефінансування фінансових установ (місцевих комерційних банків, небанківських кредитно-фінансових інститутів, таких як мікрофінансові організації, лізингові компанії та інші вибрані фінансові інститути), надання кредитів домашнім господарствам, підприємствам, муніципальним утворенням і державному сектору для впровадження заходів енергетичної ефективності та проектів з відновлюваної енергії. Інвестиції через фінансові установи становлять більшість інвестицій GGF.

Надання прямого фінансування нефінансовим організаціям (енергосервісним компаніям, компаніям та проектам з поновлюваних джерел енергії, малим компаніям і постачальникам  послуг з поновлюваної енергії ат енергетичної ефективності), які відповідають цілям економії енергії та/або цільовим показникам скорочення викидів, технічним критеріям GGF.

Проекти, фінансовані Програмою, включать заходи з розвитку управлінського потенціалу і навчання організацій-партнерів GGF (фінансових та нефінансових), підвищення обізнаності та заходи з розвитку ринку, перевірки та контролю економії енергії та скорочення викидів CO2.

Прийнятні заявники:

Фінансові інституції: місцеві комерційні банки, небанківські кредитно-фінансові інститути;

Нефінансові інституції: енергосервісні компанії, компанії та проекти з поновлюваних джерел енергії, малі компанії і постачальники  послуг з поновлюваної енергії і енергетичної ефективності, які відповідають цілям економії енергії та/або цільовим показникам скорочення викидів, технічним критеріям GGF (деталі на: http://www.ggf.lu/downloads/es-performance-requirements/).

Як подати заявку:

Зацікавлені об'єкти інвестицій/клієнти мають звернутися до контактних осіб, зокрема в Україні:

Finance in Motion GmbH, вул.. Шовковична 21, оф. 3, 01024 Київ
тел.: + 380 (0) 44 451 44-51, факс: + 49 (0) 69 9778 7650-10, ukraine@finance-in-motion.com
 

Сектори/сфери підтримки

 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність та відновлювана енергія
 • Розвиток управлінського потенціалу
 

Фонд Роберта Боша / Robert Bosch Stiftung

http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp

Фонд Роберта Боша є одним з найбільших фондів в Європі, пов'язаних з приватною компанією. Фонд інвестує близько 70 мільйонів євро на рік у підтримку власних, а також сторонніх проектів в галузі міжнародних відносин, освіти, суспільства і культури, а також охорони здоров'я та науки. Фонд в основному фінансує власні проекти, особливо в Україні, але, враховуючи актуальність і використання інноваційних підходів, може надати фінансову допомогу НУО, що пропонують свої проекти.

Цілі/Місія: 

Підтримка громадського добробуту та розвиток громадянського суспільства, вирішення соціальних проблем, зміцнення взаєморозуміння між народами та культурами шляхом обміну та співробітництва, підтримка людей власними програмами, модельні проекти фінансування, що проводяться іншими організаціями.

Пріоритети:

Охорона здоров'я, соціальна робота, освіта, мистецтво, культура, соціальні, природничі науки, міжнародне взаєморозуміння.

Прийнятні заявники:

Неурядові організації, асоціації. Проекти не можуть покривати поточні витрати на експлуатацію інфраструктури, індивідуальні стипендії, вартість друку. Гранти не можуть передаватися, не можуть бути нестійкими (не мати продовження), не бути інноваційними.

Як подати заявку:

Щоб подати заявку на фінансування необхідно представити короткий опис проекту, обсягом до двох сторінок, із зазначенням цілей і фінансового плану проекту. Лист Фонду з коротким описом проекту повинен також містити обґрунтування відповідності проекту пріоритетам Фонду та його стійкості після закінчення фінансової підтримки.

У середньому Фонд розглядає заявки протягом чотирьох тижнів. Якщо Фонд дозволить подальший розгляд заявки, шукач повинен надати більш докладний опис проекту. Форми попереднього і докладного опису можна знайти на веб-сайті Фонду

http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/8171.asp.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Соціальна політика
 • Громадянське суспільство
 • Охорона здоров'я
 • Культура і мистецтво
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Інше
 

Фонд сприяння стартапам / SECO Start-up Fund (SSF)

http://secostartupfund.ch/en/ 

SSF є кредитним інструментом розвитку, створеним Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань SECO. Керівництво фонду делеговано FINANCEcontact у Цюріху.

Цілі:

Просування інвестиційних проектів приватного сектора в країнах з економікою, що розвивається, або з перехідною економікою. Проекти повинні бути комерційно життєздатними і відповідати існуючим екологічним і соціальним стандартам. Мета полягає в тому, щоб розділити фінансування і ризики з інвестором, оскільки інвестиції в перехідних економіках і тих, хто що розвиваються,  включають бізнес-ризики вищі за ті, що зустрічаються у західних країнах. Фонд робить це шляхом співфінансування первинної інвестиційної фази протягом перших 3-х років. Фінансування фонду надається у вигляді кредиту, який має бути погашений протягом 5 років.

Пріоритети:

Не існує пріоритетних напрямків або секторів для надання кредитів. Кредитна лінія SECO фінансує до 50% витрат, понесених швейцарськими компаніями на початковому етапі інвестиційного проекту в країні-партнері SECO, у тому числі в України (наприклад, проект Золоті Луки, виробництво молочних продуктів у Вінницькій області). Проекти повинні бути комерційно життєздатними і відповідати існуючим екологічним і соціальним стандартам, тобто не мати шкідливих екологічних або негативних соціальних наслідків.

Прийнятні заявники:

Прийнятними позичальниками є інвестори, зареєстровані у Швейцарії; стартапи, компанії в окремих країнах з економікою, що розвивається, або перехідною економікою. Компанії повинні бути комерційно життєздатними стартапами, що працюють протягом максимум 3-х років. Інвестор/ позичальник повинен проживати в Швейцарії і мати хорошу репутацію. В проекті можуть бути співпозичальники, які проживають за кордоном. Інвестори/ позичальники повинні надати докази наявності достатніх фінансових ресурсів та управлінського потенціалу для реалізації проекту.

Як подати заявку:

Запити та проектні пропозиції мають адресуватися компанії FINANCEcontact. Максимальний розмір кредиту не повинен перевищувати 50% від необхідних інвестиційних витрат, максимальний обсяг кредиту становить 500 тис. швейц. франків на проект з терміном погашення 5 років.

FINANCEcontact визначає, чи є прийнятною проектна пропозиція, і якщо так, запрошує заявника надати докладний бізнес-план. Після подання докладного бізнес-плану Комітет експертів SSF має 3 місяці для прийняття рішення. Якщо проект подається до Комітет експертів SSF, заявник робить реєстраційний внесок у розмірі 1% від запитуваної суми кредиту (мінімум 1 тис. шв. франків).

Стандартні умови кредитування, включаючи процентні ставки, а також список необхідних документів представлено на сторінці http://secostartupfund.ch/en/credit/

 

 

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору
 • Створення робочих місць   
 

Фонд Східної Європи / East Europe Foundation (EEF)

http://eef.org.ua/

Цілі:

Сприяння розвитку громадянського суспільства, соціального та економічного розвитку в Україні шляхом мобілізації ресурсів, зміна громад і підтримки партнерських відносин між громадами, владою та бізнесом. Бачення ФСЄ в тому, що громади в Україні матимуть можливість взяти на себе відповідальність за своє майбутнє і будувати власне економічне і соціальне благополуччя.

Пріоритети:

Місцевий соціальний розвиток, економічний розвиток, належне врядування, енергетична ефективність і довкілля. Фонд фінансує ініціативи, які сприяють соціально-економічному розвитку, корпоративній соціальній відповідальності та місцевому державно-приватному партнерству, співпраці між громадянським суспільством, державними органами, місцевим самоврядуванням, бізнесом та науково-дослідними інститутами, інституційному розвитку громадських організацій, ефективності і прозорості процесу прийняття рішень. Фонд підтримує інноваційні проекти або проекти, які поширюють успішний досвід інших країн і регіонів з формування нових або розвитку існуючих соціальних інститутів, процесів або явищ.

Прийнятні заявники:

Неурядові організації, асоціації, університети, науково-дослідні установи, місцеве самоврядування.

Як подати заявку:

Більшість грантів надається в рамках конкурсів, що регулярно оголошує Фонд. Потенційні заявники повинні стежити за новинами на сайті http://eef.org.ua, щоб дізнатися про конкурси, їхні конкретні умови і вимоги по відношенню до проектних пропозицій та бюджету.

Тим не менш, для того, щоб забезпечити гнучкість і ефективність фінансування, заявки також приймаються на постійній основі. У разі спонтанного подання заявки, Фонд рекомендує заявникам відправляти короткий (2-3 сторінки) опис пропонованого проекту. Після того, як прийнятність ідеї підтверджується, кандидати будуть запрошені представити повну проектну пропозицію.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність  
 • Громадянське суспільство  
 • Врядування
 • Розвиток управлінського потенціалу           
 • Дослідження, інновації       

 

 

 

Фонд Чарльза Стюарта Мотта / Charles Stewart Mott Foundation

www.mott.org/grantsandguidelines

Ціль/Місія:

Підтримати зусилля спрямовані на створення справедливого, сталого суспільства

Пріоритети:

Громадянське суспільство: зміцнення благодійного та некомерційного сектора як життєвих двигунів підвищення громадянської активності та поліпшення громади і суспільства.

Навколишнє середовище: підтримка зусиль цілеспрямованих громадян, які працюють заради створення відповідальних та чутливих інститутів влади і суспільства, якісної державної політики і відповідних моделей розвитку, що захищають різноманітність і цілісність окремих екосистем. Всі потенційні кандидати повинні звернути увагу на місію, програмні сектори, географічне охоплення і наявність фінансування програм Фонду перед встановленням первинного контакту.

Прийнятні заявники:

Неурядові організації (благодійні, освітні тощо), неурядові організації

Як подати заявку:

Середній розмір гранту складає біля 100 тис. доларів. Більша частина грантів – 15-250 тис. доларів на рік.

Заявники подають лист-запит; вони не повинні готувати повну офіційну пропозицію виключно для фонду, якщо тільки це не рекомендоване співробітниками фонду. Всі листи і заявки мають бути англійською мовою. Лист-запит має описати цілі і завдання проекту, загальну методологію і сукупні витрати по проекту. Письмовий запит дозволяє співробітникам фонду визначити актуальність пропонованого проекту відносно програм Фонду та надати пораду щодо подання повної заявки. Якщо лист-запит отримує позитивну відповідь, запитуються інші документи, в тому числі супровідний лист, опис проекту, задокументований постатейний бюджет і т.д.

Заявки приймаються на постійній основі. Пропозиції повинні бути подані до Фонду принаймні за чотири місяці до початку планованого періоду гранту. Програмні бюджети виділяються згідно календарного року. Починаючи з четвертого кварталу, збираються рекомендації щодо виділення коштів на проекти для наступного календарного року. Розгляд заявок щодо грантів протягом будь-якого календарного року завершується 31 серпня відповідного року. Заявки приймаються цілий рік, але ті, що отримані з 1 вересня по 31 грудня, будуть розглядатися для фінансування тільки на наступний календарний рік.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Захист навколишнього середовища
 • Громадянське суспільство

 

 

Фундація українсько-польської співпраці /
Polish-Ukrainian Cooperation Foundation (PAUCI)

www.pauci.org

Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ була заснована у квітні 2005 року як організація-наступниця Польсько-американсько-української ініціативи співпраці. Починаючи з 1999 року, ця ініціатива була унікальною тристоронньою програмою, спрямованою на обмін передовим досвідом успішного переходу Польщі від централізовано планованої економіки до ліберальної ринкової демократії.

Цілі/Місія:

Метою ПАУСІ є розбудова потенціалу України з перспективою більш тісної інтеграції з Європейським Союзом і НАТО шляхом застосування польського та європейського досвіду та сприяння транскордонного поширення знань і досвіду в ключових сферах, які впливають на людський капітал і громадянське суспільство.

Пріоритети:
 • Адвокація більш тісної інтеграції з євро-атлантичними структурами
 • Державна служба / Адміністративна реформа та реформа місцевого самоврядування
 • Залучення бізнесу до розвитку місцевих громад
 • Розширення прав і можливостей молоді
 • Енергетична безпека / ефективність
Прийнятні заявники:

ПАУСІ надає фінансування в основному некомерційним, неурядовим організаціям (за винятком політичних партій) та вищим навчальним закладам. Проекти приватних комерційних організацій (таких як центри розвитку бізнесу, консалтингові компанії, організації з викладання менеджменту, ЗМІ тощо) можуть отримати допомогу, якщо пропонований ними проект відповідає благодійним цілям ПАУСІ і не служить бізнес-інтересам компанії (тобто проект не спрямований на отримання прибутку засновниками або акціонерами). ПАУСІ розглядає пропозиції тільки від юридичних осіб.

Як подати заявку:

ПАУСІ приймає заявки виключно в рамках  оголошених конкурсів. Пропозиції подаються поштою, факсом, електронною поштою або безпосередньо до офісу ПАУСІ в Україні. Пропозиції, як правило, подаються у 2-х примірниках українською, польською, англійською або російською мовами, до варшавського або київського офісу.

В даний момент немає запланованих або оголошених конкурсів, але потенційним заявникам рекомендується перевіряти сайт Фонду www.pauci.org час від часу.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Соціальна політика
 • Громадянське суспільство
 • Розвиток приватного сектору (Підприємництво)
 • Енергетична ефективність
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Інше
 

Центральноєвропейська ініціатива / Central European Initiative (CEI)

www.cei.int/content/cooperation-activities

Цілі:

Діяльність ЦЄІ охоплює проекти малого масштабу і обмеженої тривалості; вони фінансуються з фонду співробітництва ЦЄІ, що складається з внесків держав-членів, в рамках щорічних конкурсів. Проекти впроваджуються установами держав-членів ЦЄІ для реалізації пріоритетів, встановлених у Плані дій ЦЄІ. Проекти є інструментом для досягнення принципів і цілей, встановлених керівними принципами та процедурними правилами ЦЄІ, та є відкритими для участі всіх держав-членів ЦЄІ. Як правило, вони повинна робити істотний внесок у реалізацію цілей ЦЄІ та мати на меті охопити як мінімум половину плюс один, але в жодному разі не менше однієї третини держав-членів ЦЄІ.

Пріоритети:

Інноваційні дії на користь мобільності і створення мереж, зосереджені на розвитку потенціалу шляхом передачі та обміну ноу-хау, зокрема, від держав ЦЄІ, які є членами ЄС, державам ЦЄІ, які не є членами ЄС. На 2014-2016 роки наступні області були визначені як пріоритети: суспільство, що базується на знаннях (науково-дослідна та інноваційна діяльність, освіта і навчання упродовж життя, інформаційне суспільство), стала економіка і розвиток (логістика і доступність, енергетична ефективність та поновлювані джерела енергії, клімат, навколишнє середовище та розвиток сільських районів, малих і середніх підприємств, розвиток бізнесу), інклюзивне суспільство (міжкультурне співробітництво, засоби масової інформації, громадянське суспільство). Діяльність може приймати форму конференцій, семінарів, практикумів і навчальних заходів.

Прийнятні заявники:

Державні та приватні структури

Як подати заявку:

Заявки подаються в рамках щорічних конкурсів, що публікуються на відповідному сайті: www.cei.int/content/cooperation-activities. У 2014 році конкурс оголошувався з терміном 27 травня і максимальним внеском ЦЄІ у 15 тис. євро.

Внесок ЦЄІ як правило, не може перевищувати 50% від загальної вартості проекту. Решта витрат фінансується з власних ресурсів заявників або з інших джерел. Обов'язковим періодом реалізації є період з 1 січня до 31 грудня. Потенційні кандидати повинні слідкувати за оголошеннями і уважно читати конкретні умови кожного конкурсу.

                                         

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектора (Ділове середовище)
 • Доступність  та транспорт   
 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність  
 • Громадянське суспільство  
 • Освіта          
 • Розвиток управлінського потенціалу
 • Дослідження, інновації
 • Інше
 

 Програма обміну ноу-хау / Know-how Exchange Programme (KEP)

http://www.cei.int/KEP

Цілі/Місія:

Програма обмінів ноу-хау (KEP) є інструментом надання співфінансування проектам і програмам, спрямованим на передачу ноу-хау та кращих практик від країн-членів ЄС країнам Центральної та Східної Європи, що не є членами ЄС. Програма надає фінансування в через конкурси пропозицій.

Пріоритети:

Зміцнення економічного і соціального розвитку країн ЦСЄ, що не входять до скалду ЄС, допомога країнам, що нещодавно стали членами ЄС, у їхній перевтілення з одержувачів донорської допомоги на нових надавачів донорської допомоги з метою розвитку, сприяння принципам зовнішньої допомоги та підтримки міжнародного співробітництва між установами в країнах ЦСЄ, що є членами ЄС.

Прийнятні заявники:

Державні та приватні структури

Як подати заявку:

Заявки приймаються в рамках щорічних конкурсів. У 2014 році конкурс KEP Італія було оголошено з терміном 15 липня. Загальна сума, виділена  в рамках даного конкурсу заявок, становила 260 тис. євро, що було надано Фондом ЦСЄ ЄБРР, повністю фінансованого урядом Італії. Будь-який грант, отриманий з даного конкурсу заявок, не може бути більший за 50% від загальної вартості даного проекту, а максимальна сума гранту, виділеного на один проект, не може перевищувати 40 тис. євро. Для отримання більш детальної інформації можна звернутися: kep.italy@cei.int

Потенційні заявники можуть надсилати свої питання пані Daniela Biadene, Junior Executive Officer (biadene@cei.int), або пану Alessandro Lombardo, Executive Officer (lombardo@cei.int).

 

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору (ділове середовище)
 • Створення робочих місць
 • Захист навколишнього середовища            
 • Енергетична ефективність  
 • Громадянське суспільство  
 • Розвиток управлінського потенціалу           
 • Інше

 

 

 

Чорноморський фонд регіонального співробітництва /
Black Sea Trust Foundation

www.gmfus.org/civil-society/black-sea-trust-regional-cooperation

Цілі/Місія:

Сприяння регіональному співробітництву та належному врядуванню в Чорноморському регіоні; підзвітності, прозорості, відкритості уряду; розвитку сильного, ефективного громадського сектору; розвитку незалежних та професійних ЗМІ.

Пріоритети:

Україна є прийнятною  в рамках трьох програм.

Програма транскордонних ініціатив прагне сприяти розвитку регіонального співробітництва та стабільності за допомогою проектів, спрямованих на транскордонні діалоги між урядовими установами, громадськими організаціями та політичними інститутами, обмін передовим досвідом у ключових галузях економічної політики, а також серед громадян та громадських неприбуткових об'єднань, зниження фізичних та юридичних бар'єрів між країнами в чорноморському регіоні, регіональні зусилля по створенню соціальних, культурних та економічних мереж.

Програма східних зв'язків підтримує створення нових зв'язків між членами ЄС та країнами Чорноморського регіону, розширення доступу країн Чорноморського регіону до знань і ресурсів в галузях належного врядування, обмін інформацією, ув'язка знань, досвіду та економічних реформ.

Програма громадської участі фінансує тільки проекти, що впроваджуються в окремій країні. Особливі пріоритети для України включають: підзвітність виборних і призначуваних посадових осіб, діяльність із боротьбі з корупцією, згуртованість громадянського суспільства на національному рівні, аналітичні організації та державна політика, підтримка незалежних ЗМІ.

Прийнятні заявники:

НУО, урядові органи, вкл. місцеві органи влади, інші юридично зареєстровані об'єднання

Як подати заявку:

Середня тривалість проектів становить 12 місяців, але проекти на більш тривалий термін можуть бути розглянуті у виключному порядку. Розмір грантів зазвичай знаходиться у діапазоні від 5 до 75 тис. доларів, але більшість грантів – це 20- 22 тис. Винятково Фонд може підтримувати багаторічні проекти, поновлювані щороку за умови задовільних звітів і ефективного впровадження.

Заявники повинні заповнити заявку та форму бюджету. Пропозиції краще готувати англійською, але також приймаються пропозиції російською мовою. Пропозиції приймаються тільки електронною поштою на адресу BlackSeaTrust@gmfus.org. Остаточне рішення, як правило, оголошується протягом 10 тижнів після подання заявки. Питання, пов'язані з підготовкою заявки, можуть бути надіслані електронною поштою BlackSeaTrust@gmfus.org. Проектні пропозиції приймаються на постійній основі, та рішення приймаються приблизно кожні два місяці. Остаточно грант затверджує грантовий комітет або, якщо розмір перевищує 25 тис., Рада піклувальників.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Створення робочих місць
 • Громадянське суспільство  
 • Транскордонне співробітництво    
 • Культура та мистецтво, Туризм, Освіта, Молодь
 • Врядування, Розвиток управлінського потенціалу
 

Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються / Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM)

http://www.sifem.ch

Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM) є фінансовим інститутом розвитку Швейцарської Конфедерації. Це порівняно нова програма, призначена для полегшення доступу до довгострокового фінансування малих і середніх підприємств у країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою.

SIFEM підтримує підприємства у країнах-партнерах, у тому числі України, надаючи капітал, кредити та знання з професійного управління бізнесом. Крім того, в якості відповідального інвестора, SIFEM сприяє запровадженню справедливих умов праці, екологічних стандартів виробництва і професійної етики в діловій практиці.

Цілі/Місія:

Підтримка країн, що розвиваються, у подоланні бідності на стійкій основі з опорою на власні ресурси і розвиток довгострокового, стійкого і широкомасштабного зростання, що сприяє підвищенню якості та створенню робочих місць, успішній підприємницькій діяльності та передачі знань.

Пріоритети:

Просування життєздатного й динамічного місцевих малих, середніх і швидкозростаючих приватних компаній, створення тривалої і гідної праці, диверсифікація та зміцнення місцевих фінансових ринків/ фінансових посередників, поліпшення управління портфельними інвестиціями і доступу до зовнішнього фінансування.

 

Прийнятні заявники:

Компанії, які розробляють нові продукти та послуги, зменшують витрати за рахунок інновацій, ефективності і збільшення продуктивності в результаті активного впровадження норм щодо довкілля, соціальних питань та внутрішньокорпоративних відносин (ESG). Як відповідальний інвестор, SIFEM прагне інвестувати відповідно до найкращих міжнародних стандартів ESG з метою сприяння сталому розвитку на своїх цільових ринках.

Як подати заявку:

Не існує усталеної процедури подачі заявок. З усіх питань, що пов'язані з інвестиційними можливостями SIFEM, потенційні кандидати мають зв'язатися довіреною компанією – Obviam, www.obviam.ch/contact/  - електронною поштою або телефоном: +41 (0) 31 310 09 30, факс: +41 (0) 31 310 09 39.

 

Сектори/сфери підтримки

 • Розвиток приватного сектору (Підприємництво)
 • Створення робочих місць
 • Інші
 

 

Розділ II: Розподіл джерел фінансування по секторам

`Донор/ Організація

Сектори/сфери підтримки

Розвиток приватного сектору

Достіупність та транспорт

Створення робочих місць

 Соціальна політика

Захист навколишнього середовища

Енергоефективність та відновлювана  енерігя

Громадянське суспільство

Транскордонне співробітництво

Культура та мистецтва

Туризм

Освіта

Врядування

Охорона здоров'я

Комунальні послуги

Розвиток управлінського потенціалу

Дослідження та інновації

Сільське господарство, лісництво

Демократія та права людини

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багатостороннє агентство з гарантуання інвестицій MIGA

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Вишеград для країн Східного партнерства V4EaP

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

Глобальний екологічний фонд GEF

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

x

x

 

x

 

 

Горизонт 2020

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

x

Горизонт Капітал

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Громадянське суспільство. Діалог заради прогресу

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Данський інвестиційний фонд для країн, що розвиваються IFU

x

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Державно-приватна дорадча інфрастукртурна програма PPIAF

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Євровенчерс Україна II

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Європейське агентство з координації досліджень EUREKA

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Європейський банк реконструкції та розвитку

x

x

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Європейський інвестиційний банк

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

Європейський культурний фонд

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канадський департамент закордоннім справ, торгівлі та розвитку

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

Каталітичний фонд Альянсу міст CATF

 

x

 

x

x

 

x

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

Міжнародна асоціація місцевих і регіональних фондів IADF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Міжнародна приватна водна асоціація IPWA

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

Міжнародна фінансова корпорація IFC

x

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Міжнародний фонд "Відродження"

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

x

Національний фонд підтримки демократії NED

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

x

X

Організація об'єднаних націй з промислового розвитку UNIDO

x

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

 

x

Північна екологічна фінансова корпорація NEFCO

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Програма державно-приватного партнерства в інфраструктурі  PPPI

x

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

Програма європейського партнерства Матра

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Програма інвестування для країн-сусідів ЄС

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Програма обміну ноу-хау KEP

x

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Програма підтримки громадянського суспільства країн-сусідів ЄС

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Програми територіального співробітництва країн Східного партнерства EaPTC

 

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

 

 

 

Програми транскордонного співробітництва ЄС

 

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

Реформа та зміцнення фінансового сектору FIRST

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Стратегія дунайського регіону EUSDR

 

x

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Твіннінг і Тайекс Twinning & Taiex

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

X

Трастовий фонд технічної допомоги країнам Східного партнерства EPTATF

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління з кредитування розвитку DCA

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд демократії Організації Об'єднаних Націй UNDEF

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Фонд ЕРСТЕ

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд зеленого зростання

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

Фонд Роберта Боша

 

 

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

x

 

x

 

 

 

x

Фонд сприяння стартапам SSF

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд Східної Європи

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

x

x

 

 

 

Фонд Чарльза Стюарта Мотта

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фундація українсько-польської співпраці  PAUCI

x

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

Центрально-європейська ініціатива CEI

x

x

 

 

x

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

x

Чорноморський фонд регіонального співробітництва

 

 

x

 

 

 

x

x

x

x

x

x

 

 

x

 

 

 

x

Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються SIFEM

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Розділ III: Двостороннє співробітництво в галузі розвитку

 

На додаток до вищенаведеної короткої інформації  про фінансові установи та програми і проекти співробітництва в галузі розвитку цій розділ надає огляд поточного стану справ у сфері двостороннього співробітництва з країнам-донорами.

Великобританія

Великобританія значно скоротила свою діяльність в Україні, зокрема після закриття офісу Відділу з міжнародної допомоги DFID у 2008 році. В цілому британські програми в Україні наразі обмежені (хоча Великобританія є одним з основних джерел надходжень бюджету ЄС). Наприкінці 2013 року Великобританія вказала можливу активізацію допомоги Україні в якості швидкої відповіді на нестабільність у країні.

Подальшу інформацію щодо співпраці у сфері розвитку можна знайти на сайті: www.dfid.gov.uk

Данія

Надає двосторонню допомогу Україні через Посольство та Агентство DANIDA. Інформація про ширшу програму доступна на www.um.dk/en (або www.danida.dk). Загалом 7 розвиткових проектів було впроваджено в Україні станом на 2014 рік (http://openaid.um.dk/en/countries/). Україна є прийнятною для проектів інвестування та розвитку із залученням державних інвестиційних фондів, таких як IFU та KIF http://www.ifu.dk/en.

Естонія

Співпраця у сфері розвитку є досить новим полем закордонної політики Естонії, яка стала донором у 1998 році. Україна є одним з пріоритетів двосторонньої співпраці, хоча допомога залишається дуже обмеженою (http://vm.ee/en/ukraine). Інформацію та контакти по програмам можна знайти на сторінці http://vm.ee/en/taxonomy/term/55.

Канада

У 2014 році Україну була підтверджено як одну з 25 пріоритетних країн для міжнародної підтримки канадського уряду у сфері розвитку.

Метою канадської міжнародної програми розвитку в Україні є розширення економічних можливостей українців в умовах сильнішої демократії. Канада співпрацює з Україною над створенням центрального реєстру виборців, поліпшенням виборчих  закони і зміцненням потенціалу Центральної виборчої комісії України з адміністрування виборчого процесу. Незалежна судова система та активна опозиція є життєво важливими компонентами ефективної демократії. Канада продовжуватиме підтримку зусиль України в напрямку вільного, демократичного і процвітаючого суспільства.

Канада працює з урядом України, щоб допомогти у впровадженні реформ, необхідних для повної реалізації економічного потенціалу країни і побудувати міцну громадську інституційну і правову середу для більш тісної інтеграції з Європою.

Канада збільшила свою підтримку демократії та верховенства права в Україні з 2013 року, у відповідь на рекомендації парламентської комісії із закордонних справ і міжнародного розвитку, в той же час продовжуючи підтримувати стійке економічне зростання в Україні.

Інформація про Канадске агентство міжнародного розвитку (CIDA) на сторінці http://www.international.gc.ca/development-developpement/countries-pays/ukraine.aspx?lang=eng

Інформація про те, як подавати на міжнародне фінансування розвитку: http://www.international.gc.ca/development-developpement/funding-financement/apply-demande.aspx?lang=eng 

Латвія

Латвія приступила до реалізації двосторонніх проектів співпраці з Україною в 2007 році. Пріоритетними були розвиток потенціалу місцевих органів влади, розвиток управлінського потенціалу НУО, навчання фахівців ветеринарних служб і безпеки харчових продуктів, залучення інвестицій і просування експорту, поширення інформації на ЄС і НАТО. Україна була одним з основних країн-партнерів Офіційної латвійської програми підтримки розвитку, але в 2009 році Латвія призупинила свою Офіційну програму, за винятком обов'язкових внесків до існуючих і багатосторонніх програм. Інформація про програми можна знайти на вебсайті за посиланням: www.mfa.gov.lv/en/ukraine/DevelopmentCooperation

Литва

Після приєднання до ЄС Литва стала членом спільноти країн - міжнародних донорів. Вона реалізує двосторонню програму співпраці з метою розвитку через Міністерство закордонних справ. Цілі програми орієнтовані на досягнення Цілей розвитку тисячоліття, забезпечення миру, економічного зростання, соціальної стабільності, зниження економічної нерівності між країнами, інтеграції країн, що розвиваються, у світову економіку. Інформація про співробітництво в галузі розвитку Литви можна знайти на  http://www.orangeprojects.lt/site/?lang=en

Нідерланди

Нідерланди здійснюють декілька програм в Україні, зокрема у підтримці Міністерства фінансів України, Державного агентства з земельних ресурсів і деяких інших державних установ. Поточні грантові програми Мнінстерства закордонних справ Нідерландів включають: FLOW, Фонд PDP проти хвороб, пов'язаних з бідністю, Фонд вибору та можливостей, Фонд ЦРТ, Фонд сексуального та репродуктивного здоров'я, Фонд захисту прав людини.

Надання двосторонньої допомоги голландським та міжнародним громадським організаціям здійснюється на основі "Стандартних рамок співробітництва в галузі розвитку" ("Стандартні рамки"), які набули чинності 1 січня 2011 року. Повну інформацію про існуючі і майбутні програми можна отримати тут: http://www.government.nl/issues/development-cooperation/grant-programmes.

Німеччина

Німецький федеральний уряд надає активну допомогу переходу України до ринкової економіки та її руху в напрямку Європи. Німеччина підтримує значне коло програм в Україні та працює через низку інституцій (GIZ, KfW тощо). Станом на 2014 рік німецький уряд виділив порядка 45,5 млн. євро на співпрацю у сфері розвитку. Пріоритетними напрямками співпраці є:

 • Стікий економічний розвиток, сприяння інвестиціям, підтримка МСП
 • Енергія та енергетична ефективність
 • Охорона здоров'я та конроль ВІЛ/СНІД

Детальну інформацію щодо програм та можливостей співпраці можна знайти на сайті:

 http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/Ukraine_node.html

Окремі землі Німеччини, міста та муніципалітети, університети та школи, а також приватні асоціації також активно долучаються до двосторонніх відносин.

Норвегія

Посольство фінансує ряд проектів, що підтримують роботу громадянського суспільства в України. Основними напрямами фінансування Посольства і МЗС є проекти з прав людини і розвитку демократії. Крім того, кількість більших грантів присуджуються безпосередньо з норвезьким Міністерством закордонних справ в Осло.

Інформацію про програми двостороннього співробітництва в галузі розвитку можна знайти тут: http://www.norway.com.ua/News_and_events1/Grants_and_projects/

Польща

Україна, поряд з іншими країнами Східного партнерства, продовжує бути найважливішим географічним пріоритетом для розвитку двостороннього співробітництва Польщі в 2014 році. Міністерство закордонних справ Польщі є головним державним органом, відповідальним за всі аспекти співробітництва в сфері розвитку. Рада з політики співробітництва у сфері розвитку, що функціонує паралельно з Міністерством закордонних справ, була створена відповідно до Закону про співпрацю з метою розвитку від 16 вересня 2011 року. Рада є консультативно-дорадчим органом. Зокрема, її завдання включають в себе: визначення географічних та тематичних пріоритетів співпраці в цілях розвитку, оцінку пропозицій річних та багаторічних програм співпраці з метою розвитку, оцінку річних звітів урядових органів з виконання завдань співробітництва в цілях розвитку та представлення експертних висновків щодо документів зі співробітництва в цілях розвитку, які розробляє уряд.

Офіційний веб-сайт, присвячений всім аспектам двостороннього співробітництва в цілях розвитку: www.polskapomoc.gov.pl

На період 2012 – 2015 рр. були обрані дві тематичні пріоритети: 1. Демократія та права людини; 2. Політичні та економічні перетворення. Повна версія багаторічної програми співпраці у сфері розвитку на 2012-2015 роки доступна за адресою:

http://www.polskapomoc.gov.pl/files/dokumenty_publikacje/PW_EN-po_reas.pdf

Словаччина

Словаччина зробила досягення Цілей розвитку тисячоліття основною метою співпраці згідно відповідних цілей ЄС і наразі сприяє скороченню масштабів бідності та сталому розвитку у світі. У випадку країн із середнім рівнем доходу, в тому числі України, найважливішою метою є сприяння  сталому розвиткові на основі належного врядування, поваги прав людини та вирішення політичних, економічних, соціальних та екологічних проблем. Словацьке агентство з міжнародного співробітництва в цілях розвитку є основною організацією, що опікується  двосторонньою допомогою. Офіційний вебсайт: http://www.slovakaid.sk/en

Словенія

Міжнародне співробітництво у сфері розвитку регулюється Актом про міжнародне співробітництво Республіки Словенії в галузі розвитку, якиц бів прийнятий у червні 2006 року. Закон визначає цілі та методи довгострокового планування, фінансування та реалізації міжнародного співробітництва в цілях розвитку. У липні 2008 року Національні збори Республіки Словенії прийняли резолюцію про міжнародне співробітництво в галузі розвитку до 2015 року. Резолюція встановлює географічні та галузеві пріоритети та механізми їх досягнення.

Відповідальними за міжнародне співробітництво в цілях розвитку є Міністерство закордонних справ Словенії, інші міністерства і державні відомства, організації, що здійснюють співробітництво в галузі розвитку, громадські організації, а також компанії. Уряд Словенії створив або взяв участь у створенні кількох інститутів для реалізації співробітництва в цілях розвитку: Центр європейської перспективі (CEP), Центр передового досвіду в галузі фінансів (CEF), Підвищення безпеки людини (ITF), Центр міжнародного співробітництва та розвитку (CMSR).

Останнім часов Словенія реалізовувала два проекти в Україні – з ядерної безпеки та охорони здоров'я www.mzz.gov.si/en/foreign_policy_and_international_law/foreign_policy/international_development_cooperation_and_humanitarian_assistance/international_development_cooperation_of_slovenia/bilateral_development_cooperation/

Сполучені Штати Америки

Допомога США Україні у сфері розвитку надається через Агентство США з міжнародного розвитку  USAID, провідне агентство уряду США, яке працює над подоланням бідноті у світі та зміцненням стійких демократичних суспільств для реалізації їхнього потенціалу. USAID булj і продовжує бути одним з найбільших вкладників у сфері надання двосторонньої технічної і фінансової допомоги Україні.

Допомога США іноземним державам завжди була спрямована одночасно на сприяння інтересам Америки, з одного боку, і покращення життя у світі, що розвивається, з іншого. USAID впроваджує зовнішню політику США шляхом заохочення широкомасштабного людського прогресу, і в той же час розширюння системи стабільних вільних суспільств, створення ринків і торгових партнерів для США.

За останні 20 років USAID надав 1,8 млрд. долл. критичноїдопомоги у сфері розвитку на підтримку українського народу. Завдяки цій допомозі українці змогли відчути більшу політичну свободу, вищі гарантії прозорості і ширші економічні і соціальні можливості.

Сьогодні USAID Україна реалізує програму допомоги, зосереджену на підтримці врядування, що є більш прозорим, підзвітним і залучає широкі кола, економічному розвитку і поліпшенні стану здоров'я українців. USAID також підтримує ініціативи президента США в області глобальної охорони здоров'я і глобальної зміни клімату.

Детальну інформацію про діяльність USAID в Україні можна знайти тут: http://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine.

Інформацію про можливості партнерств можна знайти на сайті http://www.usaid.gov/partnerships та http://www.usaid.gov/work-usaid/partnership-opportunities/search-for-opportunities

Туреччина

Туреччина має окрему програму для України. До російського вторгнення на півострів основним географічним пріоритетом турецької допомоги була Автономна Республіка Крим. Міжнародне агентство співробітництва та розвитку Туреччини (ТІКА) є агентством турецького уряду. Інформацію про програму для України можна знайти за адресою: www.tika.gov.tr/en/

В даний час ТІКА не має координаційного бюро в Україні. Інформацію можна отримати з Посольства Туреччини у Києві: http://kiev.emb.mfa.gov.tr, вул. Арсельнальна 18

Угорщина

Пріоритетними напрямами двостороннього співробітництва є наука і технології з особливою увагою до фундаментальних досліджень з актуальних проблем природничих, суспільних і гуманітарних наук, нових технологій в енергетичній галузі, у тому числі металургії, захисту навколишнього середовища та сталого розвитку, нових технологій діагностики та лікування найбільш поширених і складних захворювань, вирощування та захисту рослин, мікробіології, інформаційних технологій.

Франція

Французький механізм надання допомоги у сфері розвитку зазнав значних змін в останні роки. Серед найзначніших проведених реформ є посилення управлінської спроможності відповідних інститутів внаслідок створення у 2009 році Генерального департаменту глобальних справ, розвитку та партнерства (DGM) та Кризового центру (CDC) при Міністерстві закордонних справ, які відповідають за надання гуманітарної допомоги Францією.

Франція впроваджує декілька програм технічної допомоги в Україні. Больше інформації про програми можна знайти на сторінці www.ambafrance-ua.org/-Tehniichne-ta-iinstituciijne-

Чеська Республіка

Надає деяку допомогу Україні, хоча в останній час ця допомога невелика. На даний момент не існує проектів двосторонньої допомоги Україні. Інформація про співробітництво доступна на  http://www.czda.cz/czda/en_126.htm?lang=en. Стратегія Чеської Республіки щодо співпраці у сфері розвитку  на 2010-2017 рр. доступна на http://www.czda.cz/editor/filestore/File/strat_dok/FINAL Development_Cooperation_Strategy_2010_2017.pdf.

Швейцарія

Швейцарське бюро співробітництва (SDC), Державний секретаріат з економічних питань (SECO) та інші програми уряду Швейцарії відіграють важливу роль у більш широкому розвитку України. Загалом співпраця Швейцарії зі Східною Європою включає допомогу для перехідного періода і розширення. В даний час Україна має право на допомогу для перехідного періоду, яка сприяє верховенству закону, демократії і соціальній ринковій економіці, зміцненню громадянського суспільства.

Програмою SDC встановлено наступні пріоритети в області співпраці для перехідного періода: демократизація, децентралізація та місцеве врядування, реформа сектору охорони здоров'я, розвиток сільських районів (в тому числі ланцюжків аграрного виробництва), професійна освіта і навчання, орієнтовані на ринок, ефективніші та надійні системи регіонального водопостачання.

Інформація доступна через SDC, SECO та веб-сайти інших програм, які мають необхідні посилання. Численні швейцарські проекти впроваджуються або вже завершені в Україні.

http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/

Відділ розвитку економічного співробітництва Державного секретаріату з економічних питань (SECO) відповідає за планування та здійснення заходів економічної та торговельної політики відносно країн, що розвиваються, держав Східної Європи і Центральної Азії і нових держав-членів ЄС. Крім того, SECO відповідає за координацію відносин Швейцарії з Групою Світового банку, регіональними банками розвитку та економічними підрозділами Організації Об'єднаних Націй. SECO має ряд механізмів фінансування, таких як Фонд SECO для стартапів, SIFEM: Euroventures Україна II, Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються (SIFEM AG), Швейцарська організація сприяння інвестиціям (SOFI), опис яких подано в попередньому розділі.

Повна інформація про SECO знаходиться на сайті організації: www.seco-cooperation.admin.ch

Швеція

Шведські програми співробітництва у сфері розвитку допомагають знизити рівень бідності в світі, забезпечуючи підтримку, яка сприяє економічному та політичному розвитку в бідних країнах, зміцненню їхньої демократії та створенню умов для усунення бідності.

Шведський державний орган співпраці в галузі розвитку, SIDA, має право розпоряджатися близько половиною бюджету Швеції у сфері допомоги та підпорядковується Міністерству закордонних справ Швеції. Політика глобального розвитку (ПГР) і Рамковий документ з політики допомоги визначають стратегічні цілі та інші положення, в тому числі напрамки шведської допомоги http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/242899 .

SIDA підтримує проекти за кількома напрямками: демократія, права людини і свобода слова, гендерна рівність, навколишнє середовище і клімат, здоров'я, розвиток ринку; сільське господарство та продовольча безпека, освіта, сталий розвиток суспільства, конфлікти, мир і безпека, гуманітарна допомога. Детальну інформацію можна отримати за адресою: http://www.sida.se/English/how-we-work/our-fields-of-work/.

Японія

Японія впроваджує низку програм в Україні. Щодо великих інвестицій вона забезпечує пільгові кредити для інфраструктурних проектів, хоча й не пропонує значних грантових програм у цій галузі, оскільки гранти в основному призначені для країн, що розвиваються, з низьким рівнем доходу, та охоплюють розвиток соціальної та економічної інфраструктури, а також освіту, інформованість про ВІЛ / СНІД, здоров'я, охорону навколишнього середовища та інші області.

Японське агентство міжнародного розвитку (JICA) використовує великий масив способів допомоги в цілях розвитку для задоволення різноманітних потреб країн у всьому світі.

http://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/index.html

Японська допомога розвитку (ОДР) забезпечує ряд заходів, включаючи проекти базового рівня, спрямовані на питання екологічної та ядерної безпеки, енергетичної ефективності, охорони здоров'я та культури. http://www.mofa.go.jp/policy/oda/data/pdfs/ukraine.pdf .

Для отримання більш детальної інформації можна звернутися до Посольства Японії в Україні http://www.ua.emb-japan.go.jp/eng/embassy/.

 

 

Розділ IV: Програми та проекти технічної допомоги у галузі регіонального розвитку, що впроваджуються або плануються для впровадження в Україні

 

A. Реформа місцевого самоврядування / Розвиток приватного сектору / Регіональний розвиток

Джерела фінансування

Програма, проект

Бенефіціари

Основні цілі, напрямки

Період

Бюджет

Географія

Контактні дані

ЄС

Програма регіонального та місцевого розвитку

Міністерство економічного розвитку та торгівлі (основний бенефіціар)

Підтримка регіонального розвитку, підхід, орієнтований на громаду

 

* загальний індикативний бюджет для всіх пов'язаних програм, в тому числі проекти, фінансовані ЄС, що перераховані в огляді

2012-2017

138 млн. євро*

Всі регіони

Представництво ЄС в Україні;
вул. Володимирська, 101
Київ, 01033 Україна
+380 (44) 390 8010

Керівник секції 2 "Сталий розвиток: економічне співробітництво, соціальний та регіональний розвиток"

Хуана Мера Кабейо

delegation-ukraine@eeas.europa.eu

Міністерство економічного розвитку та торгівлі
Олена Кучеренко, Керівник Департаменту співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та координації міжнародної технічної допомоги, 044 253 0459, 253 0456 vgrigoryeva@me.gov.ua imartynenko@me.gov.ua,

ЄС

Підтримка урядових реформ та розбудови інституційної спроможності згідно порядку денного ЄС-Україна

Різні міністерства та урядові установи

Реформа держави, інституційне будівництво, юридичні наближення, керівництво АА/DCFTA та впровадження державних реформ, інституційне будівництво, правова апроксимація

 

* загальний індикативний бюджет для всіх пов'язаних програм, в тому числі проекти, фінансовані ЄС, що перераховані в огляді

2011-2019

420 млн. євро*

Всі регіони

Представництво ЄС в Україні;
вул. Володимирська, 101
Київ, 01033 Україна
+380 (44) 390 8010

Керівник секції 1 "Належне врядування та демократизація" Александру Албу

E-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu

ЄС

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні

Міністерство економічного розвитку та торгівлі (основний бенефіціар)

Підтримка у розробці національної політики з питань регіонального розвитку, в т.ч. юридичних і адміністративних інструментів, необхідних для функціонування і надання фінансування, а також в оновленні Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року; підтримка розробки регіональних проектів сталого розвитку через програму грантів ППРРУ (25 млн. євро), створення мережі регіонального розвитку як організації регіональних фахівців розвитку (REGIONET).

2013-2016

5,3 млн. євро

Національний рівень та пілотні регіони

Колін Меддок, керівник,
вул. В. Житомирська, 8/14, оф. 13
01001 Київ, Україна.

Тел +38044 279 2559, 278 5083;

www.surdp.eu

 

Sida

Освіта для сталого розвитку в дії, фаза 2

Вчителі за демократія та партнерство в Україні, Глобальний план дій (GAP)

Завданнями проекту є 1) адвокація, 2) просування і поширення досвіду сталого розвитку; 3) розробка і розповсюдження програми для дорослих Екокоманда, 4) розбудова навичок.

2013-2016

1,2 млн. євро

Всі регіони

Посольство Швеції
вул.. І. Франка, 33/34, 3rd Floor
01901 Київ, Україна
ambassaden.kiev@gov.se,

Тел.: +380 44 494 42 70, 494 42 74

Твіннінг ЄС

Допомога у розвитку відкритого та прозорого ринку с/господарської землі в Україні

Державне агентство земельних ресурсів

Метою цього проекту Твіннінгу є підтримка Державного агентства України з земельних ресурсів у розвитку відкритого і прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення відповідно до передових практик держав-членів ЄС через поліпшення ринку земель та державних рамок управління землями державної власності

2013-2015

1,8 млн. євро

Всі регіони

Стефан Вербунт

Постійний радник

Email: s.verbunt@dazru.gov.ua

тел.: +38044 249 96 90

ПРООН

Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, фаза II (CBA-II)

Міністерства економічного розвитку і торгівлі, регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ транспорту, охорони здоров'я, соціальної політики, охорони навколишнього середовища, палива та енергетики; обласні, районні адміністрації та сільські ради.

Загальною метою проекту CBA-II є сприяння сталому соціально-економічному розвитку на місцевому рівні через зміцнення партисипативного врядування та заохочення ініціатив громад по всій Україні. Конкретні цілі проекту: сприяти розвитку підходу, орієнтованого на громаду, до місцевого врядування та сталого розвитку, підвищення енергетичної ефективності на місцевому рівні, створенню мережі передового досвіду і знань з мобілізації громади та її участі у врядуванні

2007 – 2011 (phase – I);                      2011 - 2015 (phase – II)

17 млн євро (98.4% - ЄС, 1.6%  ПРООН)

Всі регіони

вул.Еспланадна, 20, 7й поверх, оф. 704 – 708, Київ 01601, Україна+38044 5843470;5843486

Jaysingh Sah,
Оксана Ремига

Олена Трошинська, спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та моніторингу
olena.troshchynska@undp.org

CIDA

Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Мета проекту полягає у зміцненні потенціалу регіональних і муніципальних чиновників у Львові та Дніпропетровську щодо проведення аналізу фактичних даних та використання результатів для обґрунтування планів економічного розвитку, узгоджених на трьох рівнях управління (центральному, регіональному та муніципальному). Проект також розвиває можливості Національної академії держуправління щодо курсів з обґрунтованого планування економічного розвитку, що дозволить передавати знання в інші регіони і муніципалітети за межами проекту

2010-2015

10 млн. канад. дол.

Львів, Червоноград, Дрогобич, Нікополь, Кривий Ріг та Дніпропетровськ

вул. Щекавицька, 30/39, оф. 168
Київ, 04071, Україна

Ігор Санжаровський

Тел.: +380 44 2071291
факс: +380 44 2071292

office@ebed.org.ua

www.ebed.org.ua

CIDA

Місцевий економічний розвиток міст України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Проект сприяє поліпшенню економічних можливостей для українців в умовах посиленої демократії. Проект підтримує покращення планування та надання послуг, які сприяють економічному зростанню та розвитку в 12 містах Львівської та Дніпропетровської областей. МЕРМ сприяє впровадженню моделей міжурядового співробітництва в рамках роботи з містами і окремими установами національного та обласного рівнів, що дозволяє досягти та поширити результати.

2010-2015

13,8 млн. канад. дол.

12 міст у Львівській та Дніпропетровський областях

вул. Щекавицька, 30/39, оф. 27
Київ, 04071, Україна

Тел.: +38 044 2071282

office@mled.org.ua

Олександр Кучеренко
akucherenko@mled.org.ua

 

CIDA

Навічки зі створення робочих місць

Міністерство освіти, Промислово-педагогічний коледж А. Макаренка (Київ); Львівське вище професійне училище ресторанного сервісу та туризму, Івано-Франківське вище професійне училище готельного сервісу і туризму

Мета проекту полягає у сприянні збільшенню зайнятості та самозайнятості у мікро-, малих і середніх підприємствах в Україні. Проект спрямований на покращення якості програм бізнес-навчання, пропонованих в трьох місцевих навчальних закладах для підвищення рівня кваліфікації випускників, і для зміцнення спроможності установ щодо професійної підготовки для жінок та інших груп, особливо в економічно неблагополучних районах.

2012-2016

3,4 млн. канад.дол.

Київ, Львів, Івано-Франківськ

Посольство Канади, вул. Костьольна 13А, 01901 Київ

+ 380-44) 590-3100; 590-3134
kyiv@international.gc.ca

Коллін Галант,
менеджер з комунікацій
Т.: 306-659-3857, моб.306 230 5874

Світовий банк

Просування експорту 2

Позичальник/ впроваджувач:

Укрексімбанк

Цілями Другого проекту просування експорту є забезпечення у середньо- і довгостроковій перспективі оборотного капіталу та інвестиційного фінансування для приватних підприємств-експортерів, надання гарантійної допомоги приватним експортерам і подальше поліпшення здатності банківського сектора надавати фінансові ресурси для підприємницького сектора через розвиток посередництва шляхом розширення кредитних продуктів приватних фінансових установ

з 2011

150 млн. дол

Всі регіони

Маріус Вісмантас,

044 490 6671

Дніпровський узвіз, 1,
2-й поверх, Київ 01010, Україна ukraine@worldbank.org

USAID

Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні (ЗМФІ-II)

Міністерство фінансів, Верховна Рада України

Забезпечення законодавчої, методичної та організаційної підтримки центральних та місцевих органів влади у поширенні програмно-цільового методу, розробці та реалізації фінансових практик, що сприяють енергетичній ефективності в окремих містах; покращенні обізнаності громадськості щодо процесу державного бюджетування, доходів і видатків.

2011-2015

 

Всі регіони

Інститут бюджетних та соціально-економічних досліджень

15 в, вул.. Борисоглібська, 2-й поверх, Київ, 04070, Україна

(044) 353-58-68, 492-97-80,

(044) 492-97-83

USAID

Програма державно-приватного партнерства

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Основна мета полягає у розширенні застосування/ здатності широко застосовувати державно-приватне партнерство (ДПП). Проект покликаний сприяти використанню ДПП, щоб розгорнути суспільну інфраструктуру і поліпшити державні послуги для громадян України.

2010-2015

12,5 млн. дол.

Місто Київ та окремі муніципалітети

Програма розвитку державно-приватного партнерства

42-44 Шовковична вул, 11 поверх, офіс 11-Д, Київ, Україна, 01601

Тел: +38 044 234 3525

 

пані Маслюківська

OMaslyukivska@FHI360.org

SDC

Швейцарська програма сприяння імпорту (регіональна програма SIPPO)

МСП, професійні асоціації

Програма допомагає МСП в країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою, отримати доступ до швейцарських і європейських ринків, надаючи інформацію і навчальні курси, розвиваючи управлінський потенціал та інші послуги з налагодження контактів. SIPPO також допомагає імпортерам зі Швейцарії та ЄС в пошуку відповідних та високоякісних продуктів з обраних країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою.

2012-2015

27,6 млн. франків

Всі регіони

Ганна Кузнєцова,
Національний координатор програм,Швейцарське бюро співробітництва в Україні

Вул. Глибочицька, 4, 04050 Київ, Україна, тел. +380 44 23 86250 ganna.kuznetsova@eda.admin.ch

www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/

SDC

Зміцнення членських бізнес-організацій МСП

Колишн. Державна служба з питань регуляторної політики та підприємництва

Підтримка зміцнення членських бізнес організацій

2013-2015

1,98 млн. франків

Всі регіони

Ганна Кузнєцова,
Національний координатор програм,Швейцарське бюро співробітництва в Україні

Вул. Глибочицька, 4, 04050 Київ, Україна, тел. +380 44 23 86250 ganna.kuznetsova@eda.admin.ch

SDC

Програма антикризової стійкості малого та середнього бізнесу

Колишн. Державна служба з питань регуляторної політики та підприємництва

Впровадження надання нефінансових послуг для малого та середнього бізнесу банками, поширення кращіх практик нефінансових консультацій

2013-2015

1,98 млн. франків

Всі регіони

Ганна Кузнєцова,
Національний координатор програм,Швейцарське бюро співробітництва в Україні

Вул. Глибочицька, 4, 04050 Київ, Україна, тел. +380 44 23 86250 ganna.kuznetsova@eda.admin.ch

ПРООН/ ЄС

Місцевий розвиток, орієнтований на громаду

Кабінет міністрів; Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ, охорони здоров'я; екології, обласні та районні адміністрації

Підтримка довгострокового соціально-економічного розвитку та розвитку громад на місцевому рівні

2011-2018

17,1 млн. євро

Всі регіони

ПРООН
Кловський узвіз, 1, Київ, 01021

Світлана Нігородова, SvitlanaN@unops.org

044 253 9363

 

B. Покращення житлово-комунальних послгу, енергетичної ефективності, зелена економіка

Джерела фінансування

Програма, проект

Бенефіціари

Основні цілі, напрямки

Період

Бюджет

Географія

Контактні дані

ЄС

Програма енергетики та енергетичної ефективності

Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Реформа енергетичного сектору, досягення відповідності до Угоди про енергетичне співтовариство, підтримка енергетичної ефективності (через фонд E5P, керований ЄБРР), реформа вугільного сектору, покрашення безпеки шахт

* загальний індикативний бюджет для всіх пов'язаних програм, в тому числі проекти, фінансовані ЄС, що перераховані в огляді

2011-2018

100 млн.євро * 

Київ, всі регіони для грантів E5P, Схід та Захід для вугільної промисловості

Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Олег Шевченко
Керівник департаменті міжнародного спіробітництва

044 206-38-55

ЄС

Підтримка у реабілітації гідроенергетики (впроваджуючий партнер -ЄБРР)

УкрГідроЕнерго

Проект підтримує Україну та акціонерне товариство УкрГідроЕнерго у підготовці та впровадженні декількох інвестицій: 1- підготовка проекту розширення гідроелектростанції у Новій Каховці, 2-допомога у впровадженні проектів

2010-2017

3,75 млн. євро

Нова Каховка

Ольга Єрьоміна

Керівник відділу операцій yeriomio@ebrd.com

тел: 0044 20 7338 7168
факс: 0044 20 7338 7380

ЄС

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля

Зацікавлені муніципалітети

E5P фонд, створений за участі багатьох донорів, який управляється ЄБРР та спрямований на підтримку інвестицій у сфері енергетичної ефективності в Україні та інших країнах Східної Європи. Фонд буде доповнювати кредити н підвищення енергетичної ефективності, що надаються фінансовими інституціями. Гранти надаватимуться на пріоритетні сфери: централізоване опалення, інші проекти з енергетичної ефективності, екологічні проекти в Україні. Фонд також підтримуватиме інші інвестиції, направлені на суттєве збільшення заощаджень енергії.

2011-2018

90 млн. євро

Всі регіони

Антон Усов

Email: kiev@kev.ebrd.com

тел..: +380 44 277 11 00;                        

 

Андерс Лунд

Менеджер E5P

Email: lunda@ebrd.com

 тел: +44 207 338 7031

ЄС

Технічна допомого українським муніципалітетам

Адміністрації у Рівному, Львові, Житомирі, Енергодарі, Івано-Франківську

Проект фінансуватиме технічну підтримка декількох інвестицій, які розвиває на даний момент ЄБРР в Україні, зокрема у галузі водопостачання і водовідведення, централізованого опалення, транспорту

2008-2016

5 млн.євро

Рівне, Львів, Житомир, Енергодар, Івано-Франківськ

Євроейський банк реконструкції та розвитку
Email: kiev@kev.ebrd.com

тел: +380 44 277 11 00

факс: +380 44 277 11 60

ЄС

Розвиток велотранспорту задля добробуту громад

Зацікавлені муніципалітети

Пропонований проект спрямований на досягнення позитивних змін у загальнодержавній та місцевій транспортній політиці задля розвитку велосипедної інфраструктури.

2014-2017

250 тис. євро

Всі регіони

 

NGO Assotsiatsiya Velosypedystiv Kyeva,  Ms Olesia STOROZHUK

Email: media@avk.org.ua

Tel: +38 066 310 31 33

Sida

Енергоефективні демо-проекти в секторі теплопостачання

Муніципалітети, компанії централізованого теплопостачання

Метою є фінансування екологічно стійких та енергоефективних демонстраційних проектів в Україні у сфері централізованого теплопостачання.

2010 -2015

n/a

Вибрані муніципалітети

24 Dimitrova str. Office 513

Kiev 03150 +380 2071727

office@demo-dh.org.ua

Sida

Eastern Europe Енергетична ефективність and Environment Partnership Fund (E5P multi-fund)

Уряд України, ЄБРР в якості розпорядника коштів

Мета полягає у збільшенні енергетичної ефективності і зниженні викидів у довкілля. E5P робить доступним (через багатосторонній трастовий фонд, керований ЄБРР) співфінансування інвестиційних проектів, які будуть запропоновані міжнародними фінансовими інституціями.

2010-2019

16,1 млн. євро

Всі регіони

Посольство Швеції,
Івана Франка, 33/34, 3-й поверх, 01901 Київ, Україна

ambassaden.kiev@gov.se

Тел.: +380 44 494 42 70, факс: +380 44 494 42 71 (посольство), +380 44 494 42 74 (Sida)

ПРООН

Трансформація ринку в напрямку енергоефективного освітлення

Міністерство екології та природних ресурсів України

Метою є вирішення проблеми скорочення викидів парникових газів шляхом трансформації ринку в напрямку більш енергоефективних технологій освітлення і поступового припинення використання неефективних приладів освітлення в житлових і громадських будівлях, школах; підвищення рівня освіти та обізнаності побутових споживачів з питань енергоефективного освітлення

2011 -2015

670 тис. дол.

Всі регіони

Міністерство екології та природних ресурсів України

вул. Урицького, 35 Київ, 03035.

Сергій Варга

+380952714183

ПРООН

Програма малих грантів ГЕФ в Україні

Місцеві громади у вибраних регіонах

"Зелене зростання" як рішення для вирішення проблем розвитку на місцевому рівні; пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом сприяння енергетичній ефективності та можливості використання відновлюваних джерел енергії, заохочення та використання альтернативних транспортних засобів; створення партнерства між асоціаціями місцевих громад та органів місцевого самоврядування щодо вирішення і спільної дії щодо екологічних проблем.

з 2009 р.

6,6 млн. євро

Чернігівська, Житомирська, Рівненська та Луганська області

ПРООН;
Кловський узвіз, 1, Київ, 01021, Світлана Нігородова

SvitlanaN@unops.org;
+38044 2539363

http://www.gefua.net/uk/topics/donor-funded-projects/162--gef-.html

Світовий банк

Україна – проект з підвищення енергоефективності

Зацікавлені компанії, впроваджувач - Укрексімбанк

Метою проекту є внесок у поліпшення енергетичної ефективності промислових і комерційних компаній, муніципалітетів, підприємств комунального сектору та енергосервісних компаній шляхом сприяння сталому фінансовому посередництву для фінансування інвестицій у енергетичну ефективність.

2011-2016

200 млн. дол.

Всі регіони

Дмитро Глазков

Дніпровський узвіз, 1,
2-й поверх, Київ 01010, Україна

(044) 490-6671

ukraine@worldbank.org

 

SDC

Енергетична ефективність – Житомир

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ; Житомирська міська адміністрація

Удосконалення муніципальної енергетичної інфраструктури, поновлювані джерела енергії.

 

 

2014-2017

16,1 млн. дол.

Житомир

Ганна Кузнєцова, Швейцарське бюро співробітництва в Україні

вул. Глибочицька, 4, 04050 Київ
+380 44 23 86250

 ganna.kuznetsova@eda.admin.ch
 

SDC

Інфраструктура енергетичної ефективності та відновлюваної енергії у Вінниці

Міністерство регіонального розвитку, Вінницька міська рада, муніципальна теплова компанія Теплоенерго

Покращення муніципальної інфраструктури та її енергетичної ефективності, у тому числі через збільшення ефективності системи центрального опалення, нарощування потенціалу та підвищення рівня інформованості про енергетичну ефективність та відновлювані джерела енергії

2011-2015

20 млн. шв. франків (внесок SDC 16 млн.)

Вінниця

 

Ганна Кузнєцова, Швейцарське бюро співробітництва в Україні

вул. Глибочицька, 4, 04050 Київ
+380 44 23 86250

 ganna.kuznetsova@eda.admin.ch
www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/

ЄБРР

Модернізація централізованого теплопостачання у Тернополі

Комунальне підприємство “Тернопільтепло-комуненерго”

Кредити на фінансування встановлення індивідуальних теплових пунктів, встановлення котлів на біопаливі, модернізації та реконструкції існуючих котелень та секцій мереж, установку обладнання контролю та моніторингу. Проект спрямований на значне поліпшення в енергетичної ефективності, зниження втрат електроенергії, газу та споживання електроенергії та поліпшення якості тепло- та гарячого водопостачання

з 2012 року

16,1 млн. євро

Тернопіль

Тернопільтеплокомуненерго, 46001, Тернопіль, вул. Івана Франка, 16

Йосип Куртяк, керівник

 (0352) 527593
 (0352) 254678

ЄІБ

Реабілітація та модернізація системи водопостачання та збору стічних вод та очисних споруд

Миколаївська міська рада, Водоканал

Оновлення водопостачання та очищення стічних вод в місті Миколаєві та фінансування малих і середніх інвестицій в області малого та середнього бізнесу, енергетичної ефективності та навколишнього середовища в Україні

з 2010 року

15,5 млн. євро

Миколаїв

Dušan Ondrejička

 d.ondrejicka@eib.org

 +352 43 79 - 83334
 +352 621 45 92 34

ЄБРР і ЄІБ

Другий проект міської інфраструктури та енергетичної ефективності централізованого теплопостачання

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ

Поліпшення послуг водопостачання і водовідведення, твердих відходів, енергетичної ефективності та якості обслуговування

2008-2014,        2014-2020

772 млн. дол

Всі регіони

ЄБРР

тел: +44 20 7338 7168 
факс: +44 20 7338 7380

projectenquiries@ebrd.com

НЕФКО

Кредитні угоди з вибраними українськими муніципалітетами, спрямовані на сприяння енерго-ефективності

Муніципалітети-учасники

Фінансування заходів з енергозбереження будівель у муніципальній власності, таких як школи, центри денного догляду, лікарні і спортивні споруди.

різні

до 400 тис. євро кожен кредит

міста Київ, Долина, Бориспіль, Луцьк, Чернігів та Баранівці

вул. В.Васильківська, 23-б, оф.212.
Київ 01601, Україна
Телефон +380 44 287 0106

Фонд NEFCO з енергоефективності http://www.nefco.org/contact

НЕФКО та Мегабанк

Фонд для фінансування енергоефективних підприємств сільськогосподарського сектора України.

Приватні юридичні особи аграрного сектору

Ініціатива базується на значному досвіді НЕФКО у фінансуванні проектів енергоефективності в Україні. Корпорація має більше 120 українських проектів в інвестиційному портфелі, серед яких останнім є проект, спрямований на модернізацію ґрунтообробних машин та обладнання, в результаті чого скоротяться витрати на паливо.

з 2013

5 млн. євро

Всі регіони

вул. В.Васильківська, 23-б, оф.212.
Київ 01601, Україна
Телефон +380 44 287 0106

Фонд NEFCO з енергоефективності http://www.nefco.org/contact

 

Фонд зеленого зростання (GGF), KfW, ЄІБ

Кредити та інші кредитні продукти, спрямовані на сприяння енергетичній ефективності

МСБ, домогосподарства

Підтримка стратегії Мегабанку щодо збільшення портфелю з енергоефективності та довгострокового фінансування, підтримка розробки кредитних продуктів з енергоефективності, що дозволить домогосподарствам в Україні зменшити витрати на електроенергію, її споживання і викиди CO2.

з 2013

10 млн. євро

Всі регіони

Європейський інвестиційний банк, бул. Конрада Аденауера 98-100 2950 Люксембург,
тел.: +352 (0) 43 79 87 403,
Peter Coveliers, covelier@eib.org

Мега банк: Управління кредитування корпоративних клієнтів, Олена Нікітенко
044 760-20-71, 714-06-64, 703-2142

ЮНІДО та ГЕФ

Поліпшення енергетичної ефективності і просування поновлюваних джерел енергії серед агропродовольчих та інших МСП в Україні

Міністерство аграрної політики, Державне агентство з енергетичної ефективності та енергозбереження, приватні юридичні особи сільгосп сектора

Основна мета полягає в розробці ринкового середовища для розширення енергетичної ефективності та використання технологій поновлюваних джерел енергії для переходу від палива в енергоємних виробництвах малих і середніх підприємств в Україні

2012-2016

661 тис. євро

Всі регіони

ЮНІДО

Тимірязєвська вул., 1, буд. 2
Київ 0101+380 (44) 285 40 97

s.shcherbak@unido.org

 

C. Надання адміністративних та соціальних послуг та електронне врядування

Джерела фінансування

Програма, проект

Бенефіціари

Основні цілі, напрямки

Період

Бюджет

Географія

Контактні дані

ЄС

Підвищення якості адміністративних послуг через зміцнення впливу громадянського суспільства на державну політику

Обрані муніципалітети

Метою проекту є підвищення якості адміністративних послуг шляхом зміцнення компетенцій громадянського суспільства та його впливу на державну політику в Україні. Конкретні цілі: сприяння реформуванню системи адміністративних послуг, підвищення обізнаності громадянського суспільства про питання адміністративних послуг; заохочення влади до створення і поліпшення єдиних вікон для надання адміністративних послуг.

2013-2015

217 тис. євро

Всі регіони

Ярина Журба,

мейл: centre@pravo.org.ua;
тел.: 044 278 03 17

ЄС

Підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг населенню Івано-Франківської області через співпрацю громади та влади

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Цілями проекту є забезпечення прозорості та доступності надання адміністратих послуг громадянам, впровадження інноваційних підходів до надання адміністративних послуг, а також поширення по всій Україні кращих вітчизняних та міжнародних практик підвищення якості адміністративних послуг в ході адміністративної реформи.

2013-2016

146 тис. євро

Івано-Франківськ

Представництво ЄС в Україні, Володимирська, 101, Київ, 01033

+380 (44) 390 8010
delegation-ukraine@eeas.europa.eu

 Мар'яна Озорович
office@mgcetalon.org.ua;
+380 342 502 525

ЄС

Діалог між громадянським суспільством і владою щодо адміністративних послуг для людей з обмеженими розумовими можливостями

Окремі муніципалітети, Міністерство соціальної політики України

Проект прагне сприяти справедливому, ефективному і прозорому наданню адміністративних послуг особам з обмеженими інтелектуальними можливостями шляхом підвищення політичного діалогу між національними та місцевими органами влади та НУО як наслідок покращення їхньої спроможності.

2013-2016

255 тис. євро

Київ та обрані міста

Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю,

Раїса Кравченко
vgo.coalition@gmail.com

тел. +38 044 496 5292

Sida

e-Врядування

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Івано-Франківська ОДА

Підвищення спроможності надання послуг, більш широкої участі громадян; зміцнення потенціалу в обраних областях для реалізації ІКТ для кращого і прозорого врядування та місцевої демократії; приклади, створені для подальшого поширення процесу центральними органами.

2012-2020

4 млн. євро

Всі регіони, Львів та Івано-Франківськ в стадії реалізації

Посольство Швеції, вул. Івана Франка, 33/34, 3-й поверх, 01901 Київ, Україна

ambassaden.kiev@gov.se

Тел.: +380 44 494 42 70, 494 42 74

ПРООН

Поширення кращих практик недержавного моніторингу надання адміністративних послуг

Обрані муніципалітети

Проект спрямований на покращення надання адміністративних послуг з боку місцевої влади шляхом поліпшення громадського моніторингу та створення ефективного зворотного зв'язку.

2013-2015

427 тис. дол.

Всі регіони

вул. Еспланадна, 20, 7 поверх, кімната 713, Київ, Україна
Олена Урсу.
Тел: +38 (044) 584 3475,
факс: +38 (044) 584 3476

ПРООН

Електронне врядування та прозорість на рівні муніципалітетів

Агентство з питань науки, інновацій, Центр електронного врядування, Міністерство юстиції, Кабінет Міністрів

Введення електронного уряду на муніципальному рівні

2014-2017

960 тис. дол..

Обрані муніципалі-тети

вул. Еспланадна,20, 7 поверх, офіси 704 - 708, Київ 01601, Україна +38044 5843470;. 5843486
Олена Troschynska
Olena.Troshchynska@undp.org

SDC

Електронне врядування для підзвітності влади та участі суспільства
(E-GAP)

Кабінет міністрів; Міністерство економічного розвитку і торгівлі; Агентство з питань науки, інновацій та інформації; Центр E-врядування

Введення електронного врядування для держорганів, НУО, узгодження відповідного законодавства; Метою є підвищення якості державних послуг, що надаються громадянам на місцевому рівні, а також оптимізація та координація системи врядування всередині регіонів за допомогою електронних інструментів врядування. Е-інструменти мають також допомогти поліпшити вплив і участь НУО у процесах прийняття рішень та підвищенні прозорості та підзвітності місцевих органів влади всіх рівнів по відношенню до громадян.

Проект на стадії узгодження

Проект на стадії узгодження

All Ukraine

Швейцарське бюро співробітництва
вул.. Глибочицька, 4
04050 Київ - Україна,
+380 44 23 86250

kyiv@sdc.net, www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine

 

GIZ

Реформа управління на сході України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Поліпшення умов для надання муніципальних послуг (адміністративних і комунальних) в пілотних містах Луганської області

2010-2015

4 млн. євро

Луганська область

вул. Хрещатик, 15/65
01001 Київ, Україна

Тарас Журавель
+38 0642 35 20 10

 

D. Покращення муніципальної та міжміської інфраструктури

Джерела фінансування

Програма, проект

Бенефіціари

Основні цілі, напрямки

Період

Бюджет

Географія

Контактні дані

ЄБРР та ЄІБ

Проект покращення безпеки та доріг

Укравтодор (Виконавець)

Покращення умов та якості відрізків дороги М03 між Борисполем та Лубною, підвищенн безпеки дорожнього руху на трасі Київ-Харків-Довжанський

2009-2014 2012-2016

 

Дорога M03 між Борисполем  та Лубною

ЄБРР, Mr. Dušan Ondrejička

 d.ondrejicka@eib.org

 +352 43 79 – 83334
 +352 621 45 92 34 

ЄБРР та ЄІБ

Будівництво лінії електропередачі та додаткових об'єктів у південній Україні

Державна компанія Укренерго є промоутером проекту та кінцевим вигодонабувачем цієї позики від ЄІБ

Будівництво 190 км нової лінії електропередачі на 750 кВ між Запоріжжям та Каховкою, нової підстанції на 750 кВ у Каховці, відведення на 330 кВ від двох існуючих ліній від Нової Каховки до Сотровської і від Нової Каховки до Херсону

2012-2015

175 млн. євро

Запорізька та Херсонська області

 ЄБРР, Dušan Ondrejička

 d.ondrejicka@eib.org

 +352 43 79 - 83334                    

 +352 621 45 92 34 

Світовий банк

Другий проект покращення безпеки та доріг

Укравтодор (Виконавець)

Цілями другого проекту є покращення умов і якості відрізків дороги M03 та підвищення безпеки на дорогах України. Проект має три компоненти, першим з яких є реконструкція доріг.

2012-2016

562 млн. долл.

Дорога M03 між Лубною та Полтавою

Eric R. Lancelot, Київ, 044 490 6671

Дніпровський узвіз, 1, 2й поверх, Київ, 01010, Україна

ukraine@worldbank.org

Sida

Розвиток муніципальної інфраструктури

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України

Сприяння інвестуванню та технічній допомозі в сфері міської інфраструктури через Світовий Банк, ЄІБ, ЄБРР

2009-2015

20 млн. євро

Обрані муніципалітети

Посольство Швеція в Україні, вул.. І. Франка, 33/34, 3й поверх, 01901 Київ, Україна ambassaden.kiev@gov.se,
Тел: 044 494 4270, ф: 044 494 4271 (посольство), 044 494 42 74 (Sida)

 

E. Громадянське суспільство, належне врядування, розвиток управлінського потенціалу

Джерела фінансування

Програма, проект

Бенефіціари

Основні цілі, напрямки

Період

Бюджет

Географія

Контактні дані

ЄС

Місцевий сталий розвиток сільських громад у Полтавській області

Полтавська обласна державна адміністрація

Метою проекту є побудова партнерств у питаннях місцевого сталого розвитку між місцевими органами влади, недержавними об'єднаннями, громадами та приватним сектором для просування конструктивної співпраці та діалогу. Цілями проекту є: посилення спроможності неурядового сектору та органів влади, пошук і розповсюдження кращих практик з туризму та збереження культурної спадщини, різноманіття та розвиток туризму

2013-2015

89 тис. євро

Полтавська область

Представництво ЄС в Україні

 e-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu;

Тел.: 044 390 8010;  Олена Кульбака

Email: ResursRDA@gmail.com

Тел.: 0532 22 26 84

 

 

ЄС

Підвищення професійної етики врядування у Львівській міській раді

Львів

Підвищити професійну етику врядування державних службовців Львівської міської ради через навчання чиновників правилам integral поведінки та запровадження практик відповідності та інституційного покращення.

2012-2015

149 тис. євро

Львів

 

Ірина Фогель, директорка навчальних програм інституту міста, fogel.iryna@city-institute.org

Тел.: 0322 546081

ЄС

Зміцнення громадянського суспільства у допомозі уряду у впровадженні Дунайської стратегії

Державні адміністрації Одеської, Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей

Метою проекту є зміцнення громадянського суспільства в Україні через  його залучення до впровадження Дунайскьої стратегії ЄС та сприяння діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади України, що відповідають за координацію участі України у впровадженні Стратегії.

2013-2015

160 тис. євро

вибрані регіони

Ігор Студенников

Email: utsc@te.net.ua

тел: 048 719 8536

факс: 048 719 8536

 

ЄС

Підвищення спроможності місцевих організацій громадянського суспільства у Миколаївській та Херсноській областях

Державні адміністрації Миколаївської та Херсонської областей

Метою проекту є підвищення ролі громадянського суспільства у впровадженні реформи надання адміністративних послуг та покращення їх якості. Конкретними цілями проекту є розвиток спроможності місцевих громадських організацій та збільшення їхнього впливу на реформу системи адміністративних послуг через тренінгові програми, обмін кращими практиками та мережування організацій.

2013-2015

184 тис. євро

Миколаївська та Херсонська області

Ольга Жукова

Email: olzhukova@mail.ru

тел: 0552 420 322

GIZ

Муніципальний розвиток та реабілітація старого міста у Львові

Місто Львов, представлене відділом спадщини

Тренінги та професійне навчання, інформування, підвищення обізнаності та участі, підтримка заходів з реновації та розвиток інструментів з міського відновлення

2009-2016

4 млн євро

Львів

Iris Gleichmann, iris.gleichmann@giz.de, http://www.urban-project.lviv.ua/en/index