Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Звіт голови за 2018 рік

Звіт

голови районної ради Домбровського Романа Васильовича

про діяльність Світловодської районної ради сьомого скликання за 2018 рік

Відповідно до норм чинного законодавства, голова районної ради щорічно звітує перед районною радою про свою діяльність, роботу районної ради та про реалізацію регуляторної політики .

Вже збіг третій рік роботи районної ради сьомого скликання. Ми, депутати,  завжди були в руслі всіх подій. Жодного  рішення, що було на часі, рада не відклала. Це говорить про політичну зрілість та виваженість нашого депутатського корпусу.

Свою діяльність у звітний період  районна рада здійснювала відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших  нормативно-правових актів, з урахуванням пропозицій депутатів, постійних комісій та президії районної ради.

Хочу зазначити, що роботу Світловодської районної ради за звітний період при вирішенні питань економічного і соціального розвитку району та територіальних громад можна охарактеризувати як конструктивну та послідовну, з великою відповідальністю за прийняття виважених рішень.

Районна рада, президія, постійні комісії працювали на принципах гласності, колективного та вільного обговорення питань.

Необхідно зазначити, що були створені належні умови для виконання районною радою та кожним депутатом своїх повноважень та повної і ефективної реалізації  своїх прав і обов’язків, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту роботи районної ради.

Переконаний, що виважена позиція на співпрацю з районною державною адміністрацією, максимальне врахування думок і пропозицій депутатів сприяло тому, що ми зберегли свою дієздатність та не стали на шлях протистояння.

Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основною формою роботи ради є проведення сесій.

За звітний період районною радою проведено 11 пленарних засідань, на яких розглянути 130 питань.

Скликання сесій районної ради проводиться згідно розпоряджень голови районної ради при чіткому дотриманні норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту роботи районної ради.

Вважаю, що маємо позитивні напрацювання в організаційному забезпеченні сесій районної ради.

Депутати мають можливість знайомитися з проектами рішень, що вносяться на розгляд сесії завчасно на офіційному сайті районної ради у разі потреби отримують необхідні матеріали в повному обсязі.   

Проекти рішень, довідкові матеріали на пленарні засідання готувались депутатами, працівниками виконавчого апарату районної ради, структурними підрозділами райдержадміністрації. Вони обов’язково розглядались на засіданнях постійних комісій районної ради. Для комплексного розгляду питання практикувалось проведення спільних засідань комісій.

Важливу ланку в питаннях підготовки пленарних засідань відіграє президія районної ради, якраз вона стала тим погоджувальним центром при формуванні порядку денного пленарних засідань та проектів рішень, які виносяться на розгляд ради.

В ході обговорення напрацьовувалась єдина думка по кожному питанню, при необхідності вносились зміни та корективи.

В нинішньому сьомому скликанні районної ради працює  чотири постійних комісії. Свою діяльність вони здійснюють відповідно до затвердженого районною радою положення «Про постійні комісії районної ради», Регламенту та планів роботи районної ради.

Хочу відзначити та висловити вдячність головам постійних комісій за добросовісне ставлення до виконання своїх громадських обов’язків,  проблем із роботою комісій в звітний період не було.

Протягом року постійними комісіями районної ради проведено 28 засідань, на яких розглянуто 364 питання з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій.      

З метою тісної взаємодії, оперативного вирішення питань проведено 4 засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, в тому числі проведено одне виїзне засідання спільно з Народним депутатом України Довгим Олесем Станіславовичем у місті Києві.

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» головою районної ради, заступником голови проводиться прийом громадян.

Протягом звітного періоду до районної ради надійшло 48 звернень.

В переважній більшості випадків громадяни піднімають питання землекористування, виплати соціальних допомог, надання правової допомоги.

Кожне звернення, яке надійшло до районної ради, було належним чином розглянуто.

У підвищенні ефективності діяльності районної ради важливу роль відіграє виконавчий апарат районної ради, протягом року працівники якого належним чином здійснювали забезпечення діяльності районної ради, постійних комісій, Президії районної ради, забезпечували взаємодію з органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, надавали їм при необхідності консультативно-методичну допомогу.

На сьогодні вже склалась тісна взаємодія працівників виконавчого апарату та депутатського корпусу. Вони спільно працювали над підготовкою пленарних засідань та засідань постійних комісій, попередньо вивчали стан справ з обговорюваних  проблем, відпрацьовували проекти рішень.

За звітний період до районної ради надійшло 360 різних документів. Виконавчим апаратом вжиті заходи щодо їх своєчасного виконання.

За цей період підготовлено та відправлено 240 вихідних документів, головою районної ради видано 197 розпоряджень.

Важливим напрямом роботи  є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування вимог законодавчих актів, розробка проектів нормативно-правових актів районної ради, розпоряджень голови районної ради та експертизи їх на відповідність чинному законодавству.

Як результат, на сьогодні жодного рішення районної ради чи розпорядження голови  скасовано не було.

Це ще раз свідчить про те, що районна рада при вирішенні питань, які належать до її компетенції та її посадові особи діяли виключно у правовому полі, відповідно до основних принципів, викладених у частині 2 статті 19 Конституції України.

Натомість були випадки звернення до суду з приводу рішень районної ради.

У зв’язку із незатвердженням технічної документації, громадянином Глущенко Романом Миколайовичем була подана позовна заява до Кіровоградського окружного адміністративного суду про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії.

23 лютого 2018 року Кіровоградським окружним адміністративним судом було винесено Ухвалу про відкриття провадження в адміністративній справі № П/811/353/18.

Суть позовних вимог Глущенка Романа Миколайовича до Світловодської районної ради полягала в тому, що Позивачем була розроблена технічна документація відповідно до пункту 2 частини 1 статті 13 Закону України «Про оцінку землі», по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки загальною площею 61,4834 га з метою ведення фермерського господарства на території Іванівської сільської ради Світловодського району.

Вказана документація, відповідно до статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», пройшла державну експертизу за наслідками якої Позивачем було отримано позитивний висновок № 2016 від 02 грудня 2016 року. Враховуючи викладене, відповідно до статті 23 Закону України «Про оцінку земель», вказана технічна документація підлягала затвердженню районною радою.

Саме  незатвердження районною радою наданої технічної документації було розцінено Позивачем як «протиправна бездіяльність», а відсутність підтримки більшості депутатів районної ради від загального складу ради, жодним чином не мотивована.

Районною радою було повідомлено суд, що Світловодською районною радою на двадцять шостій сесії, 21 грудня 2017 року на підставі наказу головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області № 369 від 10 серпня 2017 року «Про дозвіл на розроблення документації із землеустрою та агрохімічних паспортів», відповідно до статей 122, 135-139 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 жовтня 2011року №536, Стратегії удосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження землями, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року №413, відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області №271 від 13 червня 2017 року «Про визначення переліку земельних ділянок для продажу прав на них на земельних торгах», було внесено проект рішення та розглянуто питання «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки» (копію рішення в якості письмового доказу було надано до суду). За результатами розгляду даного питання, депутатами Світловодської районної ради було прийнято рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 61,4834 га, яка запроектована для продажу прав оренди строком на 7 років на земельних торгах у формі аукціону із земель власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Іванівської сільської ради Світловодського району Кіровоградської області.

Прийняте рішення створювало можливість Позивачу скористатися правом участі у земельних торгах у формі аукціону на право оренди земельної ділянки терміном на 7 років. Грошова оцінка була встановлена ідентична тій, що запропоновано громадянином Глущенко Р.М.

По вищевказаному факту Судом не було надано правової оцінки та 22 травня 2018 року Кіровоградським окружним адміністративним судом було прийнято рішення, яким позовні вимоги були частково задоволені.

Зобов'язано Світловодську районну раду Кіровоградської області повторно розглянути на пленарному засіданні технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що подана Глущенком Романом Миколайовичем.

Своїм рішенням Суд змусив орган самоврядування внести знову на розгляд депутатів Світловодської районної ради рішення про затвердження документації по тій самій ділянці не враховуючи того факту, що таке рішення в Світловодській районній раді вже існує.

02 серпня 2018 року Світловодською районною радою рішення окружного адміністративного суду було виконано, так було розглянуто проект рішення про затвердження технічної документації на черговому пленарному засіданні.

05 лютого 2018 року до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області, громадянкою Піценко Наталією Василівною було подано позовну заяву про встановлення факту порушення права приватної власності на землю.

12 лютого 2018 року Світловодський міськрайонний суд виніс Ухвалу про відкриття провадження по цивільній справі №401/243/18, де Світловодська районна рада була одним з Відповідачів.

Позовні вимоги полягали у встановленні факту порушення Світловодською районною радою Кіровоградської області, Управлінням Держгеокадастру у Світловодському районі Кіровоградської області, Світловодською районною державною адміністрацією Кіровоградської області права приватної власності на землю щодо володіння, користування, розпорядження земельною ділянкою.

По вказаній цивільній справі розгляд не відбувся. 01 червня 2018 року Світловодський міськрайонний суд виніс Ухвалу про зупинення провадження відповідно до пункту 1 частини 1 статті 251 ЦПК України, у зв’язку із смертю Позивача. Провадження зупинено строком на 6 місяців до правонаступництва спірних правовідносин.

28 березня 2018 року до Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області, громадянином Левочко Андрієм Миколайовичем було подано позовну заяву про визнання протиправним та скасування вимоги про розірвання трудового договору, визнання протиправним та скасування рішення, визнання протиправним та скасування наказу про його звільнення, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та стягнення компенсації на відшкодування моральної шкоди.

16 травня 2018 року Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області винесено Ухвалу про відкриття провадження по цивільній справі №401/624/18, де Світловодська районна рада була однією з Відповідачів по справі.

Суть позовної заяви полягала в тому, що районна рада порушила трудові права та інтереси Позивача, наслідком прийняття ,на думку Позивача, незаконного рішення, Позивачу було завдано моральних страждань, які він оцінив у 30000,00 гривень.

За результатами судового розгляду, Світловодським міськрайонним судом було прийнято рішення, яким у позовних вимогах було відмовлено у повному обсязі.

Районною радою було прийнято рішення, що значною мірою вплинули на  соціально-економічний розвиток району. Зокрема освіта:

  • на базі Микільської і Григорівської ЗОШ утворено Комунальний заклад ліцей «Надія»;
  • до складу КЗ Павлівське НВО введено Озерський НВК та Миронівську ЗОШ;
  • створено комунальну  установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Світловодської районної ради Кіровоградської області
  • затверджено Положення про призначення керівників закладів комунальних закладів загальної середньої  освіти;
  • вперше районною радою на конкурсній основі призначено директорів  Павлівського та Глинського НВО, ліцею «Надія». За дорученням ради, головою укладено контракти з новопризначеними керівниками Середенком М.В., Ткаченком Р.П., Адамовим П.А.
  • спільно з РДА розроблено та в подальшому ухвалено  на сесії низку рішень якими виділено кошти на розвиток освітянської галузі.

Відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», інших нормативно-правових актів, з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, виконавчим апаратом районної ради при підготовці проектів рішень та розпоряджень голови проводиться постійний контроль щодо виявлення і усунення чинників, які могли б мати ризик виникнення корупційних правопорушень.

З метою систематичного покращення фахового рівня працівників виконавчого апарату здійснюється організація їх навчання та підвищення кваліфікації:

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради, Піскова Н.В., в березні  2018 року прийняла участь у ХV Форумі Мережі Вільних Місцевих Політиків на тему: «Туристичний потенціал громади, як каталізатор місцевої економіки», який проходив у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, а вересні 2018 року  пройшла навчання в Державному навчальному закладі «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації».

Радник голови районної ради з питань юридичного забезпечення, Сап’янова Ю.В., в листопаді 2018 року пройшла навчання за професійною програмою в Державному навчальному закладі «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської обласної державної адміністрації».

Одним із пріоритетних напрямів в роботі районної ради є питання ефективного управління та утримання об’єктів спільної власності територіальних громад району.

На сьогодні до сфери управління належить 68 об’єктів спільної комунальної власності. В основному це будівлі та споруди закладів освіти, культури, охорони здоров’я.

В значною мірою зазначені споруди потребують ремонту, реконструкції і, що надзвичайно актуально сьогодні, впровадження енергозберігаючих технологій. З метою забезпечення покращення технічного стану цих об’єктів по мірі можливості з бюджету виділялись відповідні фінансові ресурси.

Для забезпечення ефективної роботи районної ради, висвітлення її діяльності, використовуються різні форми і методи.

Основним інструментом для висвітлення діяльності районної ради та забезпечення доступу до публічної інформації є веб-сайт районної ради, який постійно належним чином утримується і оновлюється.

У 2018 році була продовжена робота з оновлення сайту, додані нові розділи, оновлено та доповнено інформаційні матеріали. Є відповідний розділ, де свої матеріали можуть розміщувати і сільські ради.

Сайт використовується як майданчик для привітань голови районної ради з державними, релігійними та професійними святами, вітання депутатів районної ради з днем народження.

Завдяки сайту громадяни мають вільний доступ до основних документів ради, до проектів та вже прийнятих рішень ради та всієї іншої інформації, що стосується діяльності районного представницького органу.

Враховуючи, що одним медіа-ресурсом заповнити на сьогодні простір району, в силу певних проблем, ми не в змозі, традиційно звичною для більшості з нас є інформація про життя району з матеріалів міськрайонних газет «Вечірній Світловодськ» та «Вісті Світловодщини».

Представники вказаних засобів масової інформації постійно беруть участь  у роботі сесій районної ради, у інших заходах, висвітлюючи ці події на своїх сторінках і за це їм наші щирі слова подяки.

Велика увага районною радою приділяється в питаннях підготовки та затвердження на сесіях районної ради галузевих програм по різних напрямах діяльності.

Зазначені програми дають змогу забезпечити належне фінансування або надати фінансову підтримку громадським організаціям, правоохоронним органам, бюджетним організаціям та установам під виконання  заходів.

На сьогодні діє 52 районних програми по різних напрямах діяльності, 8 з яких ми прийняли протягом звітного періоду.

Згідно «Програми загальнорайонних заходів,  що фінансуються Світловодською районною радою на 2016-2020 роки» були витрачені такі кошти:

  • «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 69199,50грн;
  • «Оплата послуг (крім комунальних) – 83494,00грн;
  • «Інші витрати населенню» - 33349,24грн;

З метою забезпечення належного контролю за виконанням зазначених програм на пленарному засіданні районної ради або «профільної» постійної комісії заслуховується звіт про хід її виконання, при потребі вносяться відповідні корективи.

У час, коли рівень життя наших громадян, на жаль ще залишається низьким, предметом особливої уваги районної ради є реалізація програми «Депутатський фонд», метою якої є надання змоги, в першу чергу малозабезпеченій категорії громадян, надати матеріальну допомогу. Хай вона є не досить значною, але протягом року  жителі району отримали допомогу в сумі 77600 грн..

Відповідно до статті 38 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», районна рада заслуховує щорічний звіт голови  про здійснення виконавчим апаратом районної ради державної регуляторної політики.

Відповідно до вищезазначеного, ставлю Вас до відома, що районна рада в звітний період актів, які мають ознаки регуляторних, не приймала.

Всі позитивні напрацювання і досягнення в нашій діяльності вдалось одержати завдяки виваженій співпраці депутатів, виконавчого апарату районної ради, взаєморозумінню та співпраці з народним депутатом України Олесем Довгим,  райдержадміністрацією, сільськими головами, керівниками підприємств, установ, організацій району.

Завершаючи свій звіт, звертаю увагу, що час минає швидко і через деякий час, у зв’язку із закінченням терміну, ми складемо свої повноваження депутатів районної ради. Тож давайте час, що залишився використаємо з найбільшою віддачею, зробимо максимум можливого в питаннях соціально-економічної розбудови району та стабілізації ситуації в районі і завжди будемо пам’ятати тих, хто віддав своє життя за свободу та вибір народу України.

Щиро дякую депутатам  районної та обласної рад, сільським головам, районній державній адміністрації, народному депутату України Олесю Довгому та його помічникам-консультантам за підтримку, взаєморозуміння та спільну роботу.